Choerilus

Choerilus (Χοιρίλος), naam van drie griekse dichters.

(1) Choerilus van Athene, tragediedichter, evenals Thespis en Phrynichus voorloper van Aeschylus. Hij trad ca. 520 vC voor de eerste maal op, tussen 499 en 496 dong hij samen met Pratinas en Aeschylus naar een prijs. C. zou 160 stukken geschreven, 13 prijzen behaald en vernieuwingen in costuum en maskers aangebracht hebben. Van één stuk kennen we de titel (Alope), verder hebben we slechts drie fragmenten.


Lit. Fragmenten bij: A. Nauck, Tragicorum Graecorum Fragmenta (Leipzig 1889) 719v. Uitgave met commentaar: P. Radici Colace, Choerili Samii Reliquiae (Rome 1979).


(2) Choerilus van Samos, episch dichter uit de tweede helft van de 5e eeuw vC. Van zijn epos of epen over de perzische oorlogen zijn slechts enkele fragmenten bewaard gebleven. De betekenis van C. voor de geschiedenis van het epos is gelegen in het feit dat hij als eerste een belangrijke historische gebeurtenis van recente datum als onderwerp voor een heldendicht koos.


Lit. Fragmenten bij: G. Kinkel, Epicorum Graecorum Fragmenta (Leipzig 1877) 265-272. - E. Bethe (PRE 3, 2359-2361). GGL 1, 542-546.


(3) Choerilus van Iasus in Carië, vleierig hofdichter van Alexander de Grote. Volgens een door Horatius (Epistolae 2, 1, 232) overgeleverde anecdote zou hij voor elke versregel van Alexander een goudstuk ontvangen hebben. In de oudheid gold C. als het type van de slechte dichter.


Lit. Fragmenten bij: G. Kinkel, Epicorum Graecorum Fragmenta (Leipzig 1877) 308-311. - O. Crusius (PRE 3, 2361 -2363). [Nuchelmans]


Lijst van Auteurs