Chorizontes

Chorizontes (Χωρίζοντες 'scheiders ') worden de griekse filologen Xeno en Hellanicus (3e eeuw vC?) en hun aanhangers genoemd, die op grond van taalkundige en inhoudelijke verschillen tussen Ilias en Odyssee Homerus alleen als dichter van de Ilias beschouwden. De grote Aristarchus en zijn school bestreden deze opvatting, die op verschillende plaatsen in de Homerus-scholia sporen heeft nagelaten.


Lit. J. W. Kohl, De chorizontibus (Darmstadt 1917). [Nuchelmans]


Lijst van Auteurs