Cleobulus

Cleobulus (Κλεόβουλος), was tiran van Lindus op Rhodus in de 7e of 6e eeuw vC. Hij werd tot de Zeven Wijzen gerekend. Hij schreef liederen en raadsels in ong. 1000 verzen (Diog.Laert.1,89). Van hem zijn 20 spreuken, een korte brief aan Solon, een fragment van een skolion en een grafepigram in hexameters op koning Midas bewaard gebleven. Plato citeert het laatste (Phaedr. 264d). Een kort raadsel in dichtvorm in hexameters dat in Anthologia Palatina staat, wordt ook aan hem toegeschreven, maar ook aan zijn dochter Cleobuline.


Lit. H.Berve, Die Tyrannis bei den Griechen 1967, 119.


Lijst van Auteurs