Clitarchus

Clitarchus (Κλείταρχος), een van de z.g. Alexanderhistorici (Alexander de Grote). C., die vermoedelijk op het eind van de 4e eeuw vC in Alexandrië woonde, schreef een biografie van Alexander in minstens twaalf boeken, waarvan ruim veertig fragmenten bewaard zijn gebleven. Zijn werk schijnt grote invloed op de latere literatuur over Alexander te hebben uitgeoefend: het 17e boek van Diodorus' Biblioteca wordt gewoonlijk als een résumé van Clitarchus' werk beschouwd.


Lit. Uitgave der fragmenten: F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker 2 B (Berlin 1927 = Leiden 1962) no. 137. - F. Jacoby (PRE 11, 622-654). [Nuchelmans]


Lijst van Auteurs