Corax

Corax (Κόραξ) van Syracuse, griekse redenaar uit de eerste helft van de 5e eeuw vC. Hij zou de grondlegger zijn geweest van de theorie der welsprekendheid; hoe we dit precies moeten begrijpen en of C. reeds een handboek der retorica heeft geschreven, zijn omstreden kwesties.


Lit. Aulitzky (PRE 11, 1379-1381). - Testimonia bij L. Radermacher, Artium scriptores. Reste der voraristotelischen Rhetorik (Wien 1951). G. Kowalski, De arte rhetorica I. De Coracis arte (Lwow 1937). [Nuchelmans]


Lijst van Auteurs