Phylarchus

Phylarchus (Φύλαρχος), griekse schrijver uit de 3e eeuw vC; Athene, Naucratis en Sicyon worden als mogelijke geboorteplaats vermeld. Behalve historische monografieën en een verhandeling over mythologie schreef P. Ἱστορίαι (28 boeken), zijn hoofdwerk, waarin hij de geschiedenis van de hellenistische wereld behandelde vanaf de dood van Pyrrhus (272) tot de dood van Cleomenes III (220/219). Men kan aannemen dat P. een groot deel van de eigentijdse geschiedenis als ooggetuige heeft beschreven. De opbouw van het werk kan niet meer worden achterhaald, maar de stof schijnt eerder chronologisch dan geografisch te zijn ingedeeld.

P. wordt, met Duris van Samos, beschouwd als een belangrijk vertegenwoordiger van de z.g. tragische geschiedschrijving, waarop Polybius (bv. 2, 56-60) scherpe kritiek oefende. Polybius' kritische houding werd echter in sterke mate beïnvloed door Phylarchus' politieke sympathieën voor Sparta en voor de koningen Agis en Cleomenes. Voor Plutarchus' biografie van Agis en Cleomenes was P. een belangrijke bron. Zijn belangstelling voor het psychologische element in het historisch gebeuren en zijn zin voor dramatiek komen hier duidelijk tot uiting. Overigens tonen talrijke fragmenten bij Athenaeus Phylarchus' belangstelling voor eigenaardigheden inzake de levenswijze van volken en individuen.


Lit. Fragmenten in F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker 2A (Berlin 1926 = Leiden 1961) nr. 81, met commentaar in 2C (Berlin 1926 = Leiden 1963) 133-143. Met nederlandse vertaling en commentaar: F. Lissone, De fragmenten van de geschiedschrijver Phylarchus (Diss. Nijmegen 1969). - J. Kroymann (PRE Suppl. 8, 1956, 471-489). E. Gabba, Studi su Filarco (Athenaeum 35, 1957, 3-55, 193-239). T. W. Africa, P. and the Spartan Revolution (University of California Publications in History 68, Berkeley/Los Angeles 1961). [Verdin]


Lijst van Auteurs