Zeno van Rhodus

Zeno (Ζήνων) van Rhodus, grieks geschiedschrijver ca. 200 vC. Hij schreef een geschiedenis van het eiland Rhodus, die door Polybius benut werd. Er is zo goed als niets van over.


Lit. K. Abel (PRE 10A, 138-140).Lijst van Auteurs