Cenotaaf

Cenotaaf (κενοτάφιον, latijn cenotaphium, lett. 'leeg graf') noemt men een grafmonument dat opgericht werd voor doden wier lijk men niet kon begraven, bv. omdat ze verdronken of op het slagveld vermist waren.


Register