Ceramicus

Ceramicus (Κεραμεικός), in het oude Athene naam van de 'pottebakkerswijk' ten noordoosten van de agora. De deme C. lag deels binnen deels buiten de Dipylonpoort en de Heilige poort, waardoor de heilige weg naar Eleusis de stad verliet.

ceramicus
De straat van de graven
De buiten-C. diende 16 eeuwen lang, van de 12e eeuw vC tot de 4e eeuw nC als begraafplaats van de Atheners, zodat deze zich tenslotte over enkele hectaren uitstrekte. Bij de opgravingen (voornaamste campagnes 1870-1874, 1907-1916, 1926-1943, 1956 tot heden) zijn ongemeen rijke vondsten gedaan. De originelen van de mooiste monumenten - o.a. die van Hegeso, Ampharete en Dexileos - en veel grafgiften - vooral lecythen - zijn thans in het Nationaal Museum van Athene; andere zijn te zien in een klein museum ter plaatse of staan nog op hun oorspronkelijke plaats. De gevonden ceramiek geeft een uniek overzicht van de ontwikkeling van deze belangrijke tak van atheense nijverheid, die gevestigd was in de binnen-C. tussen Dipylon-poort en agora: van submyceens (1200-1100) via protogeometrisch (1100-950), geometrisch (950-700, met de beroemde Dipylon-vazen), archaïsch (700-500), klassiek (500-400) tot laatklassiek (400-300) en hellenistisch.

Klik hier voor afbeeldingen


Lit. Officiële publicatie der opgravingen: W. Kraiker/K. Kübler/H. Riemann/W. Peek e.a., Kerameikos. Ergebnisse der Ausgrabungen 1-6 (Berlin 1939-1959; wordt voortgezet). - A. Brueckner, Der Friedhof am Eridanos in Athen (ib. 1909). G. Karo, An Attic Cemetery (Philadelphia 1943). - A. Conze, Die attischen Grabreliefs 1-4 (Berlin 1893-1922). H. Diepolder, Die attischen Grabreliefs (ib. 1931). K. Friis Johansen, The Attic Grave Reliefs (Kopenhagen 1951). [Nuchelmans]


Register