Cynosarges

Cynosarges (Κυνόσαργες), aan Heracles toegewijd gymnasium in Athene, gelegen buiten de stadsmuren in de deme Diomea. Het C.-gymnasium was bestemd voor de opvoeding van jongens wier moeder niet het atheense burgerrecht bezat, zoals Themistocles en Antisthenes. Laatstgenoemde trad er ook als leraar op en legde er de grondslag van de cynische filosofenschool; de naam cynici wordt gewoonlijk van C. afgeleid. [Nuchelmans]


Register