Perioiken

Perioiken of Perioeken (περίοικοι, letterlijk 'omwonenden') heetten in verschillende griekse staten bevolkingsgroepen met beperkte burgerrechten, die geen aandeel in de regering hadden, maar vaak wel locaal zelfbestuur. Ze kwamen voor in Argolis, Kreta, Elis, Thessalië en Sparta; over de p. uit laatstgenoemde stad zijn we het beste ingelicht. Evenals de Spartanen golden ze als Lacedaemoniërs; ze dienden in het spartaanse leger en betaalden belasting, maar hadden geen toegang tot de volksvergadering. Hun ca. 100 nederzettingen lagen vooral in Laconië in een kring rondom Sparta en aan de westkust van Messenië. Hun ethnische samenstelling blijft onduidelijk: voor een deel kunnen het echte Spartanen zijn geweest, die wegens geringere welstand dan hun stamgenoten in Sparta zelf geen volledige burgerrechten hadden verkregen; verder waren er waarschijnlijk ook door Sparta opgenomen vluchtelingen onder, alsmede inwoners van bepaalde veroverde steden.


Lit. J. Larsen (PRE 19, 816-833). - F. Hampl, Die lakedämonischen Periöken (Hermes 72, 1937, 1-49). F. Gschnitzer, Abhängige Orte im griechischen Altertum (München 1958). D. Lotz, Μεταξὺ ἐλευθέρων καὶ δούλων. Studien zur Rechtsstellung unfreier Landbevölkerungen in Griechenland bis zum 4. Jahrhundert vC (Berlin 1959). [Schouten]


Register