Cannelure

cannelureCannelure, verticale gootvormige groef, aangebracht op zuilen, pilasters en dergelijke. Hiernaast de zuilen van de eerste tempel van Hera in Paestum, waarbij de cannelures van de Dorische stijl goed te zien zijn. Zie Grieken, Bouwkunst.


Lijst van Namen