Chaerestratus

themis uit RhamnusChaerestratus (Χαιρέστρατος) van Rhamnus, attische beeldhouwer die ca. 300 vC in opdracht van een zekere Megacles voor het Themis-heiligdom in Rhamnus een groot marmeren beeld van de godin Themis vervaardigde, dat in 1890 ter plaatse teruggevonden is en zich thans in het Nationaal Museum te Athene bevindt (EAA 2, 531). De sobere stijl van het werk strookt met de vroeg-hellenistische reactie op de pathetische stijl van de periode van Alexander de Grote.


Lit. L. Guerrini (EAA 2, 531v). [Nuchelmans]


Lijst van Namen