Cresilas

kopCresilas (Κρεσίλας) van Cydonia op Kreta, griekse beeldhouwer, tijdgenoot van Phidias. Hij was van ca. 450 tot 420 vooral in Athene werkzaam. Twee werken waarvan kopieën bewaard zijn kunnen met zekerheid aan C. worden toegeschreven:

1. de bekende gehelmde kop van Pericles (kopieën in het Vaticaans Museum, in het British Museum, in Berlijn en in München), oorspronkelijk behorend tot een volledig standbeeld (zie hiernaast);
2. een gewonde Amazone, waarop waarschijnlijk de z.g. Amazone Capitolina (een kopie van Sosicles in het Museo Capitolino te Rome) teruggaat. Dit beeld zou C. vervaardigd hebben toen Phidias, Polycletus, Phradmon en hij ca. 440 vC de uitnodiging ontvingen om in onderlinge wedijver ieder een gewonde Amazone te maken voor de Artemistempel in Ephese.

Van andere beelden, o.a. dat van een zekere Diitrephes, zijn slechts de gesigneerde bases over.


Lit. G. Lippold (PRE 11, 1714-1717). P. Orlandini (EAA 4, 405-408). - V. Poulsen, Die Amazone des Kresilas (Bremen 1957). [J. A. de Waele/Nuchelmans]


Lijst van Namen