Critius

jongenCritius (Κριτίος) en Nesiotes (Νησιώτης), belangrijke atheense beeldhouwers en bronsgieters van de z.g. strenge stijl uit het begin van de 5e eeuw vC. C. en N. werkten meestal samen; op de atheense acropolis zijn een zestal voetstukken gevonden die beider namen dragen. Zij hebben vooral bekendheid gekregen door de tirannendodersgroep (Harmodius en Aristogiton) die zij in brons goten ter vervanging van het door (hun leermeester?) Antenor vervaardigde beeld dat in 480 door Xerxes was geroofd. De groep, het nationale monument van de democratische vrijheid, werd in 477 op de agora geplaatst.

Een vrije romeinse kopie in marmer van de afzonderlijke beelden der beide heiden bevindt zich in het Museo Nazionale te Napels; fragmenten van kopieën zijn ook in vele andere musea aanwezig. Op grond van stijlovereenkomsten schrijft men aan het atelier van C. en N. ook het marmeren beeld van een jongetje in het Acropolis-museum (no. 698) toe, dat in de 'Perserschutt' gevonden is (Zie hiernaast).


Lit. G. Lippold (PRE 11, 1915v). W. Fuchs (EAA 4, 410-415). - S. Brunnsäker, The Tyrant-Slayers of Kritias and Nesiotes (Lund 1955). [Nuchelmans]


Lijst van Namen