Aspasius

Aspasius (Ἀσπάσιος), peripatetische wijsgeer uit de 2e eeuw nC, die verschillende commentaren op Aristoteles heeft geschreven. Daarvan is slechts de helft van een commentaar op de Ethica Nicomachea bewaard gebleven, uitgegeven door G. Heylbut in Commentaria in Aristotelem Graeca 14, 1 (Berlin 1889). [Nuchelmans]


Lijst van Namen