Cassius Iatrosophista

Cassius Iatrosophista, arts uit de 3e eeuw nC, auteur van een tractaat Ἰατρικαὶ ἀπορίαι καὶ προβλήματα φυσικά, dat overgeleverd is in twee handschriften uit de 14e eeuw. Het bevat hoofdzakelijk excerpten uit werken van de z.g. pneumatische school der griekse geneeskunde.


Lit. Uitgave: J. Ideler, Physici et medici graeci minores 1 (1842) 144-167. [Nuchelmans]


Lijst van Namen