Cebes

Cebes (Κέβης) van Thebe, leerling van de pythagoreeër Philolaüs en later van Socrates, speelt een belangrijke rol in Plato's dialoog Phaedo; in diens Crito behoort hij tot de vrienden van Socrates die bereid zijn geld bijeen te brengen om Socrates uit de gevangenis te bevrijden. C. zou drie dialogen geschreven hebben; hiertoe behoort zeker niet de ten onrechte op zijn naam staande Πίναξ (Schilderij), een klein geschrift waarschijnlijk uit de 1e eeuw nC, dat door de beschrijving van een schilderij waarop de diverse levenswegen zijn afgebeeld, een allegorisch beeld van het menselijke leven ontwerpt. In de 16e, 17e en 18e eeuw werd het boekje, dat op vrij onbeholpen wijze wijsheden uit Plato, Aristoteles en de Stoïcijnen vergaart, vooral op de gymnasia veel gelezen.


Lit. Uitgave: C. Praechter, Cebetis Tabula (Leipzig 1893). - R. Joly, Le tableau de Cébès et la philosophie religieuse (Collectio Latomus 61, Bruxelles 1962). [Nuchelmans]


Lijst van Namen