Celsus

Celsus (Κέλσος), platonisch filosoof, schreef ca. 178 nC een geschrift tegen het christendom ('Ware verhandeling'), de oudste in details vrij nauwkeurig bekende aanval. Het geschrift zelf is verloren gegaan, maar ca. 250 schreef Origenes op verlangen van zijn vriend Ambrosius een weerlegging (8 boeken Contra Celsum), waaruit we het oorspronkelijke geschrift grotendeels kunnen reconstrueren. Celsus beschreef Christus als een misleider, hij bekritiseerde de berichten over de wonderen in Christus' leven, de leer van de menswording en de kruisiging. De snelle verbreiding van het christendom verklaarde hij uit de angst van de grote massa voor het laatste oordeel en de hel. C. verweet de christenen dat ze de kracht van de staat ondermijnden.


Lit. Bardenhewer 161-166. Quasten 2, 52-57. A. Miura-Stange, Celsus und Origenes (Beih. ZNW 4, 1926). A. Wifstrand, Die Wahre Lehre des Kelsos (Lund 1942). W. den Boer, De eerste bestrijder van het christendom (Groningen 1950). [Bartelink]


Lijst van Namen