Clearchus

Clearchus (Κλέαρχος):
(1) Clearchus van Heraclea in Pontus (391-352), leerling van Isocrates en Plato, maakte zich in 364 of 363 van de macht in zijn vaderstad meester en regeerde met grote wreedheid, totdat hij in 352 werd vermoord. C. gaf zich uit voor een afstammeling van Zeus en maakte aanspraak op goddelijke eer. In Heraclea zou hij een openbare bibliotheek hebben gesticht.


Lit. T. Lenschau (PRE 11, 577-579).


(2) Clearchus van Soli, peripatetisch wijsgeer (ca. 340-na 290), leerling van Aristoteles en bewonderaar van Plato, schreef monografieën over zeer uiteenlopende onderwerpen, o.a. Περὶ ὕπνου (De slaap), Περὶ βίων (Levensvormen) en Περὶ φιλίας (De vriendschap).


Lit. Uitgave der fragmenten met commentaar: F. Wehrli, Die Schule des Aristoteles 3 (Basel 1948). - W. Kroll (PRE 11, [Nuchelmans] 580-583).


Lijst van Namen