Cleonides

Cleonides (Κλεονείδης), griekse muziektheoreticus (2e eeuw nC?) van wie een Εἰσαγωγὴ ἁρμονική (Inleiding in de muziekleer) bewaard gebleven is, een van de beste bronnen voor onze kennis van de verloren gegane gedeelten van Aristoxenus' Elementen. Het tractaat werd vroeger gewoonlijk aan Euclides of Pappus toegeschreven.


Lit. Uitgave: C. von Jan, Musici Scriptores Graeci (Leipzig 1895) 167-207. [Nuchelmans]


Lijst van Namen