Crito

Crito (Κρίτων), tijdgenoot en trouwe vriend van Socrates, een rijk en aanzienlijk man met weinig aanleg voor filosofie, maar vol belangstelling voor de discussies onder Socrates' leiding. Als gesprekspartner van Socrates treedt hij op in Plato's Phaedo en Euthydemus; in Plato's naar hem genoemde dialoog C. tracht hij Socrates over te halen om uit de gevangenis te vluchten, een plan dat Socrates van de hand wijst. De authenticiteit van de zeventien - verloren gegane - dialogen die Diogenes Laërtius (2, 121) aan C. toeschrijft, wordt ernstig betwijfeld.


Lit. J. Stenzel (PRE 11, 1932v).


Lijst van Namen