Peripatetici

Peripatetici (Περιπατητικοί), naam waarmee de volgelingen van Aristoteles worden aangeduid. Reeds in de oudheid werd de naam verklaard met het feit dat Aristoteles al rondwandelend college placht te geven; in werkelijkheid is de naam ontleend aan de Περίπατος, een overdekte wandelgang in het gebouw (Lyceum) dat Aristoteles' opvolger Theophrastus voor de school in gebruik nam. [Nuchelmans]


Lijst van Namen