Zeno van Citium

kopZeno (Ζήνων) van Citium op Cyprus (ca. 335 - ca. 265 vC), griekse wijsgeer die sinds de oudheid als de vader van de stoa beschouwd wordt. Z., die waarschijnlijk van phenicische afkomst was, vestigde zich ca. 313 in Athene, waar hij onderricht volgde bij de academicus Polemon en de megaricus Diodorus. Door Crates van Thebe kwam hij in aanraking met de cynici; zijn vroegste geschriften zouden geheel cynisch van strekking geweest zijn. Later, vanaf ca. 300 vC, trad Z. als zelfstandig filosofieleraar op en ontwikkelde een eigen systeem. Hij gaf zijn onderricht in de z.g. Στοὰ ποικιλή, waarnaar zijn school de stoa genoemd werd. Hoewel hij het grote publiek op een afstand wilde houden, trok hij grote aantallen leerlingen. Toen de macedonische koning Antigonus Gonatas hem uitnodigde om zich in Pella te vestigen, sloeg Z. dat af en zond zijn leerling Perseus.

Zeno's werken, o.a. Πολιτεία (Staatsinrichting), Περὶ τοῦ κατὰ φύσιν βίου (Leven volgens de natuur), Περὶ ὁρμῆς ἢ περὶ ἀνθρώπου φύσεως (De aandrift of de natuur van de mens), Περὶ παθῶν (De affecten) en Περὶ καθήκοντος (De plicht), zijn ons alleen via citaten overgeleverd bij andere auteurs. Z. ontwierp een volledig wijsgerig stelsel, dat zowel de logica en de kennisleer (τὸ λογικόν) als de fysica (τὸ φυσικόν) als de ethica (τὸ ἠθικόν) omvatte. (Stoa); het is vrijwel onmogelijk Zeno's theorieën te onderscheiden van die van zijn volgelingen Chrysippus en Cleanthes; daarom zij hier verwezen naar de algemene uiteenzetting van de stoïsche leer s.v. stoa.


Lit. Uitgaven der fragmenten: A. Pearson, The Fragments of Z. and Cleanthes (London 1891 = New York 1973). I. von Arnim, Stoicorum veterum Fragmenta 1 (Leipzig 1905 3-72. N. Festa, I frammenti degli Stoici antichi 1. Zenone (Bari 1 32 = Hildesheim 1971; met italiaanse vertaling en commentaar). H. Hunt, A Physical Interpretation of the Universe. The doctrines of Z. the Stoic (Melbourne 1976; met engelse vertaling en commentaar). Studies: Diogenes Laërtius 7, 1-160. - K. von Fritz (PRE 10A, 83-121). M. Pohlenz, Die Stoa 1 (Göttingen 1948, 1984). - A. Graeser, Zenon von Kition. Positionen und Probleme (Berlin/New York 1975). J. Mansfeld, Z. of Citium. Critical observations on a recent study (Mnemosyne ser. IV, 31, 1978, 134-178; naar aanleiding van Graeser). [Nuchelmans]


Lijst van Namen