Lijst van artikelen: H

GlijstI

Habakukkleine profeet en Bijbelboek
Hadadvegetatiegod in Syrië
Hades (kort)god van de onderwereld
Hadesgod van de onderwereld
Hadrakhoofdstad v.h.arameese vorstendom La'is
Hadramauteen v.d. Zuid-Arabische rijken
Hadriastad in Picenum in Midden-Italië
Hadrianopolisstad in Thracië
Hadrianusromeins keizer (117 - 138)
Hadrianusbefaamd retor (2e eeuw nC)
Hadrumetumphenicische kolonie op de oostkust van Tunesië
Haeduigallische stam in Oost-Frankrijk
Haemonzoon v.d.thebaanse regent Creon en verloofde v.Oedipus'dochter Antigone
Haemusoude naam van het Balkan-gebergte
Haereticiketters
Hagaregyptische slavin van Sara, moeder van Ismael
Haggaikleine profeet en Bijbelboek
Hagiasgriekse epische dichter (8e/7e eeuw vC)
Haliartusoude griekse stad in Boeotië
Halicarnassusdorische havenstad op de westkust van Klein-Azië (Budrum)
Halones(s)useiland in het noorden v.d.Egeïsche Zee
Halysrivier in Klein-Azië
Hamadanstad in Iran (Egbatana)
Hamadryadengriekse boomnimfen
Hamanhoogste ambtenaar onder koning Xerxes
Hamathoude stad in Syrië
Hamilcar carthaags legeraanvoerder (480 vC)
Hamilcar Barcas carthaags politicus en veldheer ca. 270-229 v.C.
Hammurapi6e koning van Babylon (1792-1750 vC)
Handelingen der apostelengeschrift over de apostelen
Hannibalberoemdste Carthaagse generaal 247-183 v.C.
Hannibalverschillende carthaagse staatslieden en veldheren
Afranius Hannibalianusstadsprefect van Rome (297 nC)
Hannibalianus1 v.d. 6 kinderen van keizer Constantius Chlorus
Flavius Hannibalianuszoon van Delmatius, rex regum et Ponticarum gentium (335 nC)
Hannotalrijke carthaagse staatslieden en generaals
Hantiliskoning van de Hethieten
Haranoude Noord-Mesopotamische handelsstad
Hardlopenonderdeel van de spelen
Harmagedonplaats waar de koningen der aarde tegen het Rijk van God strijden
Harmodiusatheense jongeman die de tiran Hipparchus vermoordde (514 vC)
Harmoniadochter v.Ares en Aphrodite
Harmoziahavenstad in Zuid-Perzië
Harnasromeinse lichaamsbescherming
Harpagusverwant van de medische koning Astyages
Harpalusjeugdvriend van Alexander de Grote en beheerder van de krijgskas
Harpalycedochter v.d. thracische koning Harpalycus
Harpijenvrouwelijke stormwindgeesten
Harpocrateseen der gedaanten v.d.egyptische god Horus
Harpocrationgriekse grammaticus (1e/2e eeuw nC)
Haruspicestoekomstvoorspellers d.m.v.ingewanden
Hasdrubal schoonzoon v. Hamilcar ca.260-221 v.C.
Hasdrubal veldheer in de 3e Pun.oorlog v.C.
Hasdrubal zoon van Gisgo tot 203 v.C.
Hasdrubal zoon van Hamilcar tot 207 v.C.
Hasmoneëndynastie van de Makkabeeën
Hastatideel van de romeinse infanterie
Hathoregyptische godin en echtgenote van Horus
Hatrastad in het huidige Noord-Irak
Hatsjepsutegyptische koningin v.d.18e dynastie (1479-1459 vC)
Hattusashoofdstad van het hethitische rijk in Klein-Azië
Hattusilis3 hethitische koningen (ca. 1650, 14e eeuw vC, ca. 1250 vC)
Havilagebied in Z.Arabië
Hazaelkoning van Damascus
Hebe (kort)personificatie van de bloeiende jeugd
Hebepersonificatie van de bloeiende jeugd
Hebreeënandere naam voor Israëlieten
Hebreeën (Brief)brief die Paulus schreef aan de Hebreeën
Hebreeuwstaal waarin het Oude Testament is geschreven
Hebronstad in het zuidelijke deel van Juda
Hecabedochter v.d. phrygische koning Dymas,2e gemalin v.d.trojaanse koning Priamus
Hecataeusgeschiedschrijver uit Milete (550-475 v.C.)
Pseudo-Hecataeusjoods vervalser v.e.geschiedenis over de Joden (ca.100 vC)
Hecategriekse godin v.d.hekserij
Hecatombaeoneerste maand v.h.attische jaar
Hecatoncheiren (kort)3 honderdarmige en vijftigkoppige reuzen
Hecatoncheiren3 honderdarmige en vijftigkoppige reuzen
Hectorvoornaamste held der Trojanen, oudste zoon v.koning Priamus
Hecubalatijnse vorm v.d. griekse naam 'Hekabee' (Hecabe)
Hedonismeleer dat genot richtsnoer v.d.mens is
Hedylusepigrammendichter (3e eeuw vC)
Hegemonblijspeldichter (2e helft v.d.5e eeuw vC)
Hegemonieleiding bij militaire aangelegenheden
Hegesianaxdichter, grammaticus en historicus (ca. 200 vC)
Hegesias v.Cyrenehoofd v.d.wijsgerige school der Cyrenaici (3e eeuw vC)
Hegesias v.Magnesiagriekse sofist en retor (ca. 300 vC)
Hegesippusatheense politicus (4e eeuw vC)
Hegesippusgrieks epigrammendichter (3e eewu vC)
Hegesippusjoods kerkhistoricus (2e eeuw nC)
Heilige oorlogen oorlog tussen de Delphische amphictyonie en de omgeving
Helenadochter v.Zeus en v.Tyndareus en mooiste vrouw ter wereld
Helenakoningin van Adiabene (ca. 40 nC)
Helena romeinse keizerin (255-330)
Helena romeinse keizerin (ca. 355 nC)
Helenius Acrongrammaticus 2e eeuw nC
Helenuszoon v.d. trojaanse koning Priamus en koningin Hecabe
Heliaeaatheense volksrechtbank
Heliaeaatheense volksrechtbank (archeologisch)
Heliconbelangrijkste gebergte van Boeotië
Heliodorus van Emesaauteur v.d.langste en best leesbare griekse roman (3e of 4e eeuw nC)
Heliodorusauteur over metriek (1e eeuw nC)
Heliogabalusromeins keizer (218 - 222)
HeliopolisSyrische stad in Libanon (Baalbek)
Heliopolisstad in Egypte
Helius (kort)goddelijke personificatie van het hemellichaam Zon
Heliusgoddelijke personificatie van het hemellichaam Zon
Helladischindeling in tijdperken
Helladius v.Alexandriëpriester van Zeus (ca. 400 nC)
Helladius v.Antinoupolisdichter van leerdicht (4e eeuw nC)
Hellanicusgeschiedschrijver uit Mytilene (Lesbos) (5e eeuw v.C.)
Helledochter v.Athamas en Nephele, en zuster v. Phrixus
Helleneponieme stamvader
Hellenengriekse stam in West-Griekenland, later naam voor alle Grieken
Hellenica van Oxyrhynchusgrieks geschiedwerk uit het dorp Oxyrhynchus
Hellenismezie Grieken
Hellespontzeestraat tussen Chersonesus en Klein-Azië (Dardanellen)
Helmromeinse soldatenhelm
Helotenlijfeigenen in Sparta
Helvetiërskeltische stam in Zwitserland
Gaius Helvius Cinnadichter (1e eeuw vC)
Hendecasyllabuselflettergrepige versregel
Hennavestingstad in Midden-Sicilië (Enna)
Henoch1. zoon van Kaïn 2. apocalyptisch boek
Hephaestionbeste vriend van Alexander de Grote (ca. 356-324)
Hephaestiongriekse grammaticus (2e eeuw nC)
Hephaestiongrieks astroloog (ca. 380 nC)
Hephaestus (kort)griekse god v.h.vuur, v.d.smeedkunst en v.h.handwerk
Hephaestusgriekse god v.h.vuur, v.d.smeedkunst en v.h.handwerk
Hera (kort)dochter v.Cronus en diens zuster Rhea, en vrouw v.Zeus
Heradochter v.Cronus en diens zuster Rhea, en vrouw v.Zeus
Heraclastheoloog, leerling van Origenes
Heraclea in Lucaniëstad in Zuid-Italië
Heraclea Latmiastad in Klein-Azië (Kapikeren)
Heraclea Minoagriekse kolonie op de zuidkust van Sicilië
Heraclea Ponticahavenstad op noordkust van Klein-Azië (Eregli)
Heraclea Trachiniavestingstad ten westen van de Thermopylen
Heracleongnosticus (2e eeuw nC)
Heracleonstad in de Nijldelta in Egypte
Heracleopolistwee steden in Egypte
Heracles (verhalen)populairste griekse heros, zoon v.Zeus en de myceense prinses Alcmene
Heraclespopulairste griekse heros, zoon v.Zeus en de myceense prinses Alcmene
Heraclidennakomelingen van Heracles
Heraclides Criticusgrieks geograaf (3e eeuw vC)
Heraclides Lembusegyptisch geleerde (2e eeuw vC)
Heraclides Ponticus iuniorgrieks grammaticus (1e eeuw nC)
Heraclides Ponticusgrieks wijsgeer van de Academie (4e eeuw vC)
Heraclides v.Tarenteberoemde arts en chirurg (1e eeuw vC)
Heraclitus v.Ephesegriekse wijsgeer (545-480 vC)
Heraclitusgriekse auteur van commentaar op Homerus (1e eeuw vC)
Heraeagriekse stad in het westen van Arcadië
Herakliongriekse stad op Creta
Herculaneumstadje in Campania (Ercolano)
Herculeslatijnse naam van Heracles
Hercynia Silvagebergten ten noorden v.d. Donau
Herdoniastadje in Apulië (Ordona)
Herennius Philo v.Byblusgriekse grammaticus en geschiedschrijver (60-140 nC)
Herihor1e v.d.priester-koningen van Thebe (ca. 1085 vC)
Hermagoras de jongeregrieks auteur van handboek der retorica (2e eeuw nC)
Hermagoras v.Temnusgriekse auteur retorisch handboek (2e eeuw vC)
Hermagorasgrieks auteur van tractaten (1e eeuw nC)
Hermaphrodiettweeslachtig wezen
Hermarchusgrieks wijsgeer, vriend v.Epicurus (325-250 vC)
Hermaschristelijk auteur uit Italië (midden 2e eeuw nC)
Hermerechthoekige stenen zuil met een borstbeeld van Hermes en mannelijke geslachtsdelen
Hermes (kort)griekse god, zoon v.Zeus en Atlas' dochter Maia, bode
HermeneumataZie Dosistheus
Hermesgriekse god, zoon v.Zeus en Atlas' dochter Maia, bodeup
Hermes Trismegistosgefingeerde auteur van griekse stichtelijke verhandelingen
Hermesianaxgrieks dichter (3e eeuw vC)
Hermias 1. tiran van Assus (350 vC) 2. christelijk auteur 3. neoplatoonse wijsgeer
Hermionedochter v.Menelaüs en Helena
Hermionestad in Argolis
Hermippusattische komediedichter (2e helft v.d.5e eeuw vC)
Hermippusbiograaf (3e eeuw vC)
Hermocratesleider van de oligarchische partij in Syracuse (ca.415 vC)
Hermogenesatticistische redenaar (ca. 160-ca. 225)
Hermogenesattische architect (ca. 200 vC)
Hermonoostelijke keten v.h.middensyrische hooggebergte
Hermonthisgriekse vorm van de Egyptische stad On
Hermotybiërsklasse v. Egyptische soldaten
Hermundurigermaanse stam
Hermupolis2 steden in Egypte
Hernicisamnitische stam in Oost-Latium
Hero en Leanderberoemd liefdespaar uit de hellenistische en latere literatuur
Hero v.Alexandriëberoemd grieks wis- en werktuigkundige (1e nC)
Hero(n)dasdichter (3e eeuw vC)
Herodes Agrippa koning van Iudaea (10 vC-44 nC)
Herodes Agrippa II koning van Chalkis en tetrarch van Gaulanitis (27-93 nC)
Herodes Atticusberoemd grieks retor (2e eeuw nC)
Herodes Boëthus 4e zoon van Herodes de Grote
Herodes de Grote koning van Iudaea ( -4 vC)
Aelius Herodianus van Alexandriëgrammaticus (2e eeuw nC)
Herodianusgeschiedschrijver (3e eeuw nC)
Herodicus v.Babylongriekse grammaticus (2e eeuw vC)
Herodicus v.Selymbriagymnastiekleraar, leermeester v.d.beroemde arts Hippocrates (5e eeuw vC)
Herodotusgeschiedschrijver uit Halicarnassus (485-425 v.C.)
Herophilusberoemde alexandrijnse arts (ca. 300 vC)
Herosbovennatuurlijk wezen, tussen mensen en goden in
Herostratus burger van Ephese die tempel in brand stak (356 vC)
Heruligermaans volk
HiberniaIerland
Hesiodusauteur van didactische poëzie (ca. 700 vC)
Hesionedochter v.d.trojaanse koning Laomedon
Hesperiaavondland, naam voor Italië
Hesperiden3 of 4 dochters v.d.Titaan Atlas en van Hesperus'dochter Hesperis
Hesperuspersonificatie van de avondster
Hestia (kort)oudste dochter v.Cronus en Rhea, godin v.d.haard
Hestiaoudste dochter v.Cronus en Rhea, godin v.d.haard
Hesychius1. kerkgeleerde en martelaar 2. monnik en presbyter
Hesychiuslexicograaf (5e of 6e eeuw nC)
Hetaerecourtisane of prostituée
Hetairoicorps uitgelezen ruiters in Macedonië
Hethietenvolk van indo-europeese afkomst in Klein-Azië
Hethitischtaal van de Hethieten
Hexameterversregel die uit zes metra bestaat
Hexateucheerste zes boeken van het Oude Testament
HiberniaIerland
Hidzjazlandstreek in N.W.Arabië
Hiempsal 2 koningen van Numidië (ca. 100 vC)
Hieraconpolisgriekse naam voor een Egyptische stad
Hierapolisstad in Phrygië in Klein-Azië(Pamukkale)
Hierapolisstad in Syrië bij de Eufraat(Manbidj)
Hierapytnastad in Oost-Creta
HiëratischZie Egyptisch
Hiëro Itiran van Gela (485-466)
Hiëro IIkoning van Syracuse (276-215)
Hiërodoulentempelprostituees in Egypte en Israël
Hiërofantopperpriester v.d.mysterieën van Eleusis
Hiërogliefenegyptisch beeldschrift
Hieronymus kleinzoon van Hiero II van Syracuse (215 vC)
Hieronymus van Cardiageschiedschrijver (2e helft 3e eeuw vC)
Hieronymus van Rhodusperipatetisch wijsgeer en literatuurhistoricus (3e eeuw vC)
Hieronymus van Stridonchristelijk auteur (ca. 347-419/420 nC)
Hieros gamosrituele geslachtsdaad om de vruchtbaarheid te bevorderen
Hilariaromeinse feestdagen ter ere van Cybele
Hilarionbekeerling en kluizenaar (291-371)
Hilarius van Poitiersbisschop v.Poitiers en auteur (ca. 315-367)
Hilariusbisschop van Rome (461-468)
Hildesheim (zilverschat)vindplaats van 70 stuks romeins tafelzilver
Hillelrabbijnse autoriteit (1e eeuw nC)
Himationgrote griekse mantel
Himeragriekse stad op de noordkust van Sicilië
Himeriusgriekse redenaar (4e eeuw nC)
Himilcotalrijke carthaagse generaals en staatslieden
HimjarZuid-Arabische stam
Hinnomplaats van verwerpelijke eredienst voor Moloch/Baäl bij Jeruzalem
Hippalusgriekse koopman en zeeman (ca. 100 vC)
Hipparchusgriekse geograaf en beroemd sterrenkundige (190-125 vC)
Hipparchustweede zoon van de tiran Pisistratus (528-514)
Hippias v.Elisgriekse geleerde en sofist (5e eeuw nC)
Hippiaszoon van de tiran Pisistratus (528-490)
Hippo Regiusstad op de noordkust van Afrika (Hippone)
Hippo v.Rhegiumgriekse natuurfilosoof en arts (5e eeuw vC)
Hippocrates tiran van Gela (498-491 vC)
Hippocrates v.Chiusgriekse wiskundige en astronoom (2e helft 5e eeuw vC)
Hippocrates v.Cosberoemste arts v.d.oudheid (460-370 vC)
Hippocrenebekende bron op de Helicon
Hippodameadochter v.koning Oenomaüs v.Pisa, echtgenote v.Pelops
Hippodamusstedebouwkundige uit Milete (5e eeuw vC)
Hippodroomellipsvorimige baan voor wagenrennen
Hippolytekoningin der Amazonen
Hippolytuszoon v.d.attische koning Theseus en de Amazonenkoningin Antiope
Hippolytuspresbyter in Rome (170-235 nC)
Hippomedonheld uit de Argolis
Hipponaxiambograaf (6e eeuw vC)
Hiram1. koning van Tyrus 2. tyrisch kunstenaar
Hirpinivolksstam ten oosten van Capua in Campanië
Hirtius Caesars naaste medewerker in Gallië
Hispalisibero-romeinse stad in het zuidwesten van Spanje (Sevilla)
Hispaniaiberische schiereiland
Hissar (Tepe)ruïneheuvel in Iran
Hissarlikturkse naam v.d.heuvel die de ruïnes van het oude Troje bleek te bevatten
Histerandere naam v.d.Danuvius
Histiaeustiran van Milete ca. 500 vC
Historia Augustaverzameling levens van 30 romeinse keizers
Historia LausiacaZie Palladius van Helenopolis
Hizkiakoning van Juda (721-693)
Holophernesveldheer v.d.assyrische koning Nebukadnesar
Homeridenleden v.h.rhapsodengilde op Chius
Homerische hymnenverzameling voorwoorden op een epos (8e - 6e eeuw v.C.)
Homerusschrijver van de epen Ilias en Odyssee (8e eeuw v.C.)
Homiliegriekse naam van de preek
Homo novusiemand die als 1e v.zijn familie consul werd
Homo-ousiosleer dat Christus van hetzelfde wezen is als God
Honoratusbisschop van Arles
Justa Grata Honoria romeinse Augusta (416 - 455)
Honoriusromeins keizer (395 - 423)
Honosromeinse personificatie van krijgsmoed
Hoogliedbijbelboek
Hoplietzwaarbewapende griekse soldaten
Horatius romeinse plebejische gens o.a. de 3 Horatii en H. Cocles
Horatius1 v.d.grootste romeinse dichters (65-8 vC)
Hordeonius Flaccus romeins legeraanvoerder (1e eeuw nC)
Horebberg van God, Sinaï
Horemheblaatste farao v.d.18e dynastie (13320-1308 vC)
Horen personificaties van groei, bloei en rijpheid in de natuur
Hormisdasbisschop van Rome (514-523)
Horologionoctogonale toren in Athene
Horologiumgigantische zonnewijzer in Rome
Horrea Margaritariapakhuis op het Forum Romanum
Hortensius beroemde romeinse redenaar en politicus (114-50 vC)
Horusegyptische god die als valk wordt afgebeeld wordt
Horusdienaarsstandaarden voor de Egyptische koning
Horusstelegebeeldhouwde stele met Horusknaap
Horuszonen4 koppen van de genii op de kanopen
Hoseakleine profeet en Bijbelboek
Hosealaatste koning van Israël (731-723)
Gaius Hostilius Mancinusromeins politicus en generaal (2e eeuw vC)
Huisuitgebreider Domus
Hunnencentraal-aziatisch ruitervolk
Hurrietenvolk in zuid-oost Turkije
Hyacinthusvoorgriekse (vegetatie?)godheid
Hyadenvijftal sterren in de kop van het sterrenbeeld de Stier
Hydrawaterslang van Lerna
HydreaGrieks eiland voor de kust van Argolis
Hydriagriekse waterkruik
Hygieiapersonificatie en beschermgodin van de gezondheid
Hyginusdirecteur van de palatijnse bibliotheek (2e helft 1e eeuw vC)
Hyginus bisschop van Rome (136-140 nC)
Hyginus 'Gromaticus'romeinse landmeter en auteur (ca. 100 nC)
Hyginus 'Mythographus'auteur v.e.mythologisch en een astronomisch handboekje (2e eeuw nC)
Hyksosnaam van buitenlandse koningen in Egypte
Hylaszoon van koning Theodamas van de Dryopen, helper v.Heracles
Hylluszoon van Heracles en Deïanira
Hymengriekse god van de bruiloft
Hymenaeusgrieks bruiloftslied
Hymettusbergrug ten oosten van Athene
Hymnelied of gedicht ter ere van een of meer goden
Hypatia v.Alexandriëdochter v.wiskundige Theon, en zelf wiskundige (370-415 nC)
Hyperbolus atheense lampenfabrikant en demagoog (5e eeuw vC)
Hyperboreeërslegendarisch volk in het uiterste noorden
Hyperidesbekende redenaar en politicus (390-322)
Hyperion (kort)Titaan, zoon v.Uranus en Gaia
HyperionTitaan, zoon v.Uranus en Gaia
Hypermnestraeen v.d. vijftig Danaïden
Hypnosdichterlijke verpersoonlijking van de slaap
Hypocaustumromeins verwarmingssysteem
Hypothesisfilologische terminus technicus voor een korte samenvatting v.e.literair werk
Hypsipyledochter v.Dionysus' zoon Thoas, de koning v.h.eiland Lemnus
Hypsistariichristelijke secte
Hyrcaniagebied aan de zuidoever van de Kaspische zee
GlijstI