Lijst van artikelen: I - J

HlijstK

Iacchusgriekse mysteriëngodheid, gelijkgesteld met Dionysus
Ialysusstad op Rhodus
Iambegriekse versmaat
Iamblichus v.Chalcisneoplatoons wijsgeer (250-330 nC)
Iamblichusauteur van een roman 'Babulooniaka' (tweede helft 2e eeuw nC)
Iambografenauteurs van spottende of realistische verzen in iambische versmaat
Iambulusschrijver (3e eeuw vC)
Ianiculumheuvelrug langs de Tiber bij Rome
Ianusoudromeinse beschermgod v.d.poorten en doorgangen
IapetusTitaan, vader v.Prometheus, Epimetheus en Atlas
Iapygiërsvolk dat woonde in het zuiden van Italië
Iaruegyptisch eiland der zaligen
Iasonzoon van koning Aeson, leider v.d.Argonauten
Iasonalleenheerser over Pherae (380-370)
IazygesIraans-Sarmatische volksstam in Pannonia
Ibasbisschop van Edessa (5e eeuw nC)
Ibbisinlaatste koning v.d.3e dynastie van Ur (2000 vC)
Iberia1. Iberische schiereiland 2. landstreek ten zuiden van de Caucasus
Iberiërsvolkeren die woonden in het zuiden en oosten van Spanje
Iberusbelangrijke rivier van het Iberische schiereiland (Ebro)
Ibiskuifibis, heilig dier van de egyptische god Thot
Ibycusgriekse dichter van koorlyriek (6e eeuw vC)
Icarius1. eerste attische wijnboer 2. broer van Tyndareüs, vader van Penelope
Icaruszoon v.d.Athener Daedalus
Icaruseiland voor de Turkse kust
Ichthyssymboolsymbolisch gebruik van het vismotief
Iconiumhoofdstad van de landstreek Lycaonië in Klein-Azië (Konya)
Icosiumstad aan de kust van Mauretania (Algiers)
Ictinusatheens bouwmeester (5e eeuw vC)
Icuseiland van de noordelijke Sporaden
Idaberg in het centrum van Kreta (Psiloritis)
Idagebergte bij Troje (Kazdag)
Idaliumphenicisch-griekse stad op Cyprus
Idmonlegendarische ziener van de Argonauten
Idomeneuslegendarische kleinzoon van de kretenzische koning Minos
Idomeneusgriekse geleerde, leerling en vriend v.Epicurus (325-270 nC)
Idrimizoon van koning v.Alalach (1510-1480 vC)
Idumeagriekse naam van Edom, in het zuiden van Palestina
Idus5e of 7e dag in de romeinse maand
Idylle'beeldje': klein gedicht
Igeler Säulezandstenen grafmonument bij Trier
Igigugroep goden v.d.hemel
Ignatiusgrieks auteur en bisschop van Antiochië (ca. 100 v.C.)
Iguviumumbrische stad bij Perusia (Gubbio)
Ilerdastad in NO-Spanje
Iliasepos van Homerus
Ilias Latinagedicht v.1070 dactylische hexameters met een samenvatting v.d.griekse Ilias (1e eeuw nC)
Ilias parvagrieks epos (7e eeuw vC)
Ilissusbeek in Attica
Iliumandere naam van Troje
IlliberriZuid-Spaanse stad (Elvira)
Illyricumgebied en provincie aan de oostkust van de Adriatische zee
Illyriërsstammen die ten noorden van Epirus woonden
Illyrischtaal van de Illyriërs
Iluszoon van Tros, stichter v.Troje
Ilvaeiland voor de kust van Toscane (Elba)
Imaginesafbeeldingen van voorvaderen
Imbruseiland in het noordoostelijke deel van de Aegeïsche Zee
Imhotepkanselier en bouwmeester v.koning Djeser (3e dynastie)
Imperatorelke bezitter van imperium; overwinnend veldheer
Imperiumhoogste bestuursmacht in Rome
Inachusriviergod, zoon van Oceanus en Tethys
Inanna/Istargodin uit Mesopotamië
Inaruslibische vorst (ca. 460 vC)
Incubatiotempelslaap om genezing te verkrijgen
Indiagebied in Midden-Azië
Indusrivier in India
Indutiomarusvorst van de Treveri (54 vC)
Infanspasgedoopte, in de christelijke literatuur
Innocentius Ibisschop van Rome (402-417)
Inodochter van Cadmus en Harmonia
Institutionesleerboek voor het juridisch onderwijs
Insubresgallische stam in de Po-vlakte
Interamn(i)aUmbrische stad (Terni)
Intercessiovetorecht van een romeins magistraat
Interrex'tussenkoning' bij het ontbreken van consuls
Io (kort)dochter van de argivische koning Inachus, op wie Zeus verliefd werd
Iodochter van de argivische koning Inachus
Iocastedochter v.d.thebaan Menoeceus, moeder en vrouw van Oedipus
Iolaüsvriend en wagenmenner van Heracles
Iolcusgriekse stad in Magnesia (Volo)
Ioledochter van koning Eurytus, geschaakt door Heracles
Ion van Chiusveelzijdige griekse dichter en prozaschrijver (ca. 490-422 v.C.)
Ionkoning van Athene en eponieme stamvader van de Ioniërs
Ionicusgriekse versmaat
Ioniëcentrale deel v.d.westkust v.Klein-Azië
Ioniërsgriekse stam in Attica, Euboea en later in Klein-Azië
Ionischgroep van griekse dialecten
Ionische basisversiering van de onderkant van een Ionische zuil
Ionische eilandenmoderne naam van eilanden in Ionische Zee
Ionisch kapiteelversiering van de bovenkant van een Ionische zuil
Ionische opstandopstand v.d.Ionische opstand tegen de Perzen (499-494 vC)
Ionische Zeezee tussen de westkust v.Griekenland en de zuidkust van Italië
Iophongriekse tragediedichter, zoon v.Sophocles (5e eeuw vC)
Iovianus romeins keizer (363 - 364)
Iovinus aanzienlijke Galliër en tegenkeizer (411-413)
Iphianassa3e van de drie dochters v.Agamemnon en Clytaemnestra
Iphicleshalfbroer en helper van Heracles
Iphicrates atheense veldheer en huurlingencommandant (4e eeuw vC)
Iphigeniadochter van Agamemnon en Clytaemnestra
Iphituszoon van koning
Ipsusstadje in Phrygië
Ipu-Weregyptisch auteur van 5 gedichten
Irenaeusbisschop en grieks auteur (2e eeuw nC)
Irispersonificatie van de regenboog, bode v.d.goden
Irrababylonische god van de pest
Isaakzoon van Abraham en Sara (b)
Isaak de Grotepatriarch van Armenië (390-439)
Isaakjoods bekeerling (4e eeuw nC)
Isaeusredenaar (eerste helft van de 4e eeuw vC)
Isaïvader van David (b)
Isara3 rivieren
Isaurialandstreek in Klein-Azië
Isbaälzoon van Saul (b)
Iscastad in Britannia (Caerleonh)
Isinbelangrijke stad in Zuid-Babylonië
Isisegyptische godin
Judas Iskariotverrader van Jezus
Ismael1. zoon van Abraham en Hagar 2. zoon van Netanja (b)
Ismaelietenafstammelingen van Ismael (b)
Ismenedochter uit de bloedschennige verbintenis v.Oedipus en Iocaste
Isocratesatheense redenaar en tegenstander van Demosthenes (436-338)
Isodorus van Pelusiumgrieks kerkelijk schrijver (5e eeuw nC)
Issakar1. zoon van Jakob 2. Israëlitische stam (b)
Issusstad in Cilicië in klein-Azië (Iskenderun körfezi)
Istargodin uit Mesopotamië
Isterandere naam v.d.Danuvius
Istergriekse auteur van compilatiewerken (3e eeuw vC)
Isthmische spelenpanhelleense spelen ter ere van Poseidon op de Isthmus
Isthmuslandengte tussen de Peloponnesus en de rest van Griekenlandup
Istriastad aan de westkust v.d.Zwarte Zee
Istriaschiereiland in het noorden van de Adriatische Zee
Isuriumstad in Britannia (Aldborough)
Isyllusgriekse auteur van gedichten (ca. 300 vC)
Italaoude versies van de latijnse bijbelvertaling; zie Vetus Latina
ItalicaRomeinse stad in Spanje
Italiëland in het midden v.d.Middellandse Zee
Itamarstamvader van joods priesterlijk geslacht
Ithacaeiland ten westen van Griekenland (Ithaki)
Ithomeberg in Messenië
Itinerariumromeins reishandboek
Itinerarium Alexandriverslag v.d.reis v.Alexander de Grote
Itius Portushaven in N.Gallië
Ittobaäl3 phenicische koningen
Iturealandstreek in Oost-Jordaanland
Ityszoontje van Tereus
Iuba Ikoning van Numidië (60-46)
Iuba IIkoning van Mauretanië (25 vC-23 nC)
Iubiluschristelijke juichzang zonder woorden
Iudealandstreek in Palestina
Iugurtha koning van Numidië ca. 160-104 v.C.
Iuliavrouwelijke leden van de gens Iulia (republiek)
Iuliaenige dochter van keizer Augustus en Scribonia
Iulia Domnatweede vrouw vam Septimius Severus
Iulia Flavia dochter van keizer Titus
Iulia Livilladochter van Germanicus en Agrippina maior
Iulia Maesazuster van Iulia Domna, grootmoeder van Heliogabalus
Iulia maiordochter van Augustus
Iulia Mamaeadochter van Iulia Maesa, moeder van Alexander Severus
Iulia minorkleindochter van Augustus
Iulia Soaemiasdochter van Iulia Maesa, moeder van Heliogabalus
Iulianusromeins keizer (360 - 363)
Iulianuschristelijk theoloog en auteur (5e eeuw nC)
Iulisch-Claudische dynastieverzamelnaam van de 1e vijf romeinse keizers
Iuliobrigastad in Hispania
Iuliomagusstad in Gallia (Angers)
Iuliusoude romeinse patricische gens o.a.Caesar
Iuliuszonen van Agrippa en Iulia
Iulius Africanuschristelijk schrijver (3e eeuw n.C.)
Iulius CaesarRomeins veldheer (100-44)
Iulius Obsequensauteur van een Liber prodigiorum (1e eeuw vC)
Iulius Pauluseen van de knapste romeinse juristen (begin 3e eeuw nC)
Iulius Polluxgriekse geleerde (2e helft 2e eeuw nC)
Iulius Romanusgrammaticus (3e eeuw nC)
Iulius Valerius Alexander Polemiusauteur v.latijnse vertaling v.pseudo-Callisthenes' Alexander-roman
Iulius Victorauteur van een retoricahandboek
Iulius Ibisschop van Rome (337-352)
Iuluslatijnse naam van Aeneas'zoon Ascanius, omgevormd uit Ilus
Marcus Iunianus Iustinusauteur v.e.Epitome uit de Historiae Philippicae v.Pompeius Trogus
Iunius romeinse plebejische gens o.a. Bruti en Silani
Lucius Iunius Brutusstichter der romeinse republiek (510 vC)
Marcus Iunius Brutuspoliticus en moordenaar v.Caesar
Iunoromeinse beschermgodin v.d.vrouw, Hera
Iuppiterromeinse oppergod, Zeus
Iusonvruchtbaar eiland van de Cycladen
Iuslatijns woord voor recht
IustinianusOost-Romeinse keizer (527-565)
Iustinus martyrchristelijke apologeet (2e eeuw nC)
Marcus Iunianus Iustinusauteur v.e.Epitome uit de Historiae Philippicae v.Pompeius Trogus
Iuturnazuster van de rutulische koning Turnus
Iuvavumstad in Noricum
Iuvenalisschrijver van satiren (2e helft 1e eeuw-1e helft 2e eeuwnC)
Iuvencusspaans priester en auteur v.evangelie-harmonie (4e eeuw nC)
Iuventasromeinse beschermgodin van de 'iuvenes'
Iuventusverzamelnaam voor romeinse adellijke jongelui
Ixion (uitgebreid)verleider v.Hera, straf in Tartarus
Ixionverleider v.Hera, straf in Tartarus
Izates 2 koningen van Adiabene (1e eeuw nC)
Izebelvrouw van Achab
Jabbokzijrivier v.d. Jordaan
Jabesstad in Gilead in Palestina
Jacobus1. broer van Johannes 2. apostel 3. broer van Jezus
Jacobus van Nisibiskluizenaar en later bisschop van Nisibis (4e eewu nC)
Jacobus (Brief)brief van Jacobus, pas laat erkend als deel van het Nieuwe Testament
Jafetzoon van Noach (b)
Jaffa/Jafozeer oude stad in Palestina aan de Middellandse Zee
Jahwejoodse naam van God
Jahwismeterm om het unieke van het geloof van Israël uit te drukken
Jaïr1. richter uit Gilead 2. clan uit Manasse
Jakob1. 3e aartsvader, zoon van Isaak 2. volk Israël
Jamugaritische god van de zee
Jamchadkoninkrijk in Noord-Syrië
Jamniastad ten zuiden v.Jaffa in Palestina
Jarimlimkoning v.Aleppo (18e eeuw vC)
Jarmukzijrivier van de Jordaan in Palestina
Jatribstad in Arabia (Medina)
Jaudinoordsyrisch staatje
Jebusietenvolk in Kanaän
Jeftarichter in Israël
Jehu1. profeet 2. koning van Israël
Jemengebied in Zuid-Arabië
Jeremiaberoemde profeet
Jeremiabijbelboek
Jeremia (Brief)brief van de profeet Jeremia
Jerichostad in Palestina
Jerobeam2 koningen van Israël
Jeruzalemstad in Palestina
Jesajaberoemde profeet (b)
Jesajabijbelboek
Jesaja (Martelaarschap)titel van 3 joodse geschriften
Jetroschoonvader van Mozes (b)
Jezusnaam gedragen door aantal personen
Jezus van Nazaretstichter van het Christendom (6 vC - 30 nC)
Jezus Barabbasjoodse misdadiger
Jizreëlvlakte en stad in Palestina
Joablegeroverste onder David
Joahaz1. koning van Juda 2. koning van Israël
Joas1. koning van Juda 2. koning van Israël
Jobhoofdpersoon uit naar hem genoemd bijbelboek
Jobhoofdpersoon uit naar hem genoemd bijbelboek
Joelkleine profeet en bijbelboek
Johannesbisschop van Jeruzalem (386-417 nC)
Johannes Ibisschop van Rome (523-526)
Johannes IIbisschop van Rome (533-535)
Johannes IIIbisschop van Rome (561-574)
Johannes de Dopervoorloper van Jezus Christus
Johannes de Apostelschrijver van een Evangelie en de Apokalyps
Johannes Cassianuschristelijk auteur (ca. 360-ca. 435)
Johannes Chrysostomusbisschop van Constantinopel (ca. 350 - 407 n.C.)
Johannes Hyrkanus2 van de Makkabbeeën
Johannes Presbyterleerling van Jezus Christus
Jojachinkoning van Juda
Jojakimkoning van Juda
Jonahoofdpersoon uit een naar hem genoemd Bijbelboek
Jonatanzoon van Saul en vriend van David
Joram2 koningen van Juda (9e eeuw vC)
Jordaanrivier in Palestina
Josafatkoningen van Juda
Josiakoningen van Juda
Josipponschrijver van hebreeuwse geschiedenis van het joodse volk
Jotakleinste letter van het hebreeuwse alfabet
Jotam1. jongste zoon van Gideon 2. koning van Juda
Jotapatavestingstad in Galilea
JovianusRomeins keizer (363 - 364)
Jozef1. aartsvader, zoon van Jakob 2. man van Maria 3. man uit Arimatea
Jozuaopvolger van Mozes
Jozuabijbelboek
Jubeljaarjaar na 7 sabbatsjaren (= 49 jaar)
Jubileeënjoods geschrift
Juda1. zoon van Jakob 2. stam 3. rijk (b)
Judaïsmenaam voor joodse godsdienst en zede
Judaïstenmensen die naar joodse zeden leven
Judas Iskariotapostel die Jezus heeft verraden (b)
Judas Taddeüsbroer van Jezus?
Judas (Brief)deel van het Nieuwe Testament
Judealandstreek in Palestina
Judithoofdpersoon uit een naar haar genoemd Bijbelboek
JulianusRomeins keizer (360 - 363)
JustinianusRomeins keizer (527 - 565)
HlijstK