Personen en instellingen uit de Grieks-Romeinse geschiedenis


A B C D E F G H I L M N O P Q R S T V X Z

 
Achaeïsche bond griekse bondsstaat (281-146)
Achaemeniden perzische dynastie (559-330)
Achaeus oom en zwager van Antiochus III (ca. 270-213)
Acrotatus 2 zonen van Spartaanse koningen
Acilius romeinse plebejische gens
Acte slavin, geliefde van keizer Nero
Ada zuster van Mausolus (4e eeuw vC)
Adherbal naam v.carthaagse veldheren
Adimantus Aanvoerder v.d.corinthische troepen tegen Xerxes
Adimantus Aanzienlijke Athener (ca.415)
Adrastus zoon van de phrygische koning Gordias
Aelius romeinse plebejische gens
Aelius Caesar adoptiefzoon van Marcus Aurelius
Aemilia dochter van Marcus Aemilius Scaurus, romeins politicus ong.20 nC
Aemilianus romeins keizer (253)
Marcus Aemilius Paullus romeins politicus ong.250 v.C.
Lucius Aemilius Paullus romeins politicus ong.220 v.C.
Lucius Aemilius Paullus romeins politicus ca. 228-160 v.C.
Marcus Aemilius Scaurus romeins politicus 163/162-ca. 88 v.C.
Marcus Aemilius Scaurus romeins politicus 1e eeuw v.C.
Mamercus Aemilius Scaurusromeinse redenaar en advocaat (1e eeuw nC)
Aeneas Stichter van het romeinse Rijk
Aeschines griekse redenaar en leerling v.Socrates
Aeschines tegenstander v.Demosthenes (4e eeuw vC)
Flavius Aetius romeins generaal (390 - 454)
Aetolische bond griekse bondsstaat (367-27)
Afranius romeinse plebejische gens o.a. Lucius, schrijver van fabulae togatae
Agapitus Ibisschop van Rome (535-536)
Agathocles heerszuchtig tiran van Syracuse (318-289)
Agesandridas spartaans generaal (ca.410 vC)
Agesilaüs naam v.spartaanse koningen
Agesipolis naam v.spartaanse koningen
Agiaden een van beide spartaanse koningshuizen
Agis naam v.4 spartaanse koningen
Agricola romeins generaal (40 - 93 nC)
Marcus Vipsanius Agrippa politicus en generaal 63 v.C-12 v.C.
Vipsania Agrippina vrouw van keizer Tiberius (33 vC - 20 nC)
Agrippina Maior vrouw van Germanicus (15 vC - 33 nC)
Agrippina Minor moeder van Nero (15 - 59 nC)
Agrippa Postumus zoon van Agrippa en Iulia (12 vC - 14 nC)
Agyrrhius Atheens staatsman (4e eeuw vC)
Alarik aanvoerder vande Westgoten (ca. 400 nC)
Alcibiades atheens staatsman en veldheer in de pelop.oorlog
Alcmeoniden adellijke geslacht in Attica
Aleuaden invloedrijke adellijke familie in Thessalië (5e-4e eeuw)
Alexander van Pherae tiran van 369 tot 358
Alexander I koning van Epirus (342-330)
Alexander II koning van Epirus (272-240)
Alexander I koning van Macedonië (495-454)
Alexander II koning van Macedonië (370-369)
Alexander III de Grote koning van Macedonië
Alexander IV zoon v.Alexander de Grote
Alexander V zoon v.Cassander, koning v.Macedonië (ca.294 vC)
Alexander Balaskoning van Syrië (150-145 vC)
Allectus heerser van Britannië (293 - 296 nC)
Alyattes koning der Lydiërs (6e eeuw vC)
Amasis koning van de 26e dynastie in Egypte (569-526)
Ambiorix vorst van de gallische stam Eburonen
Amyntas Macedonische koningen en aanzienlijken
Anacharsis scythische prins, om afwijkende ideeën door broer gedood
Anacletus3e bisschop van Rome (76-88)
Anastasiahalf-zuster van Constantijn I (4e eeuw nC)
Anastasius Ibisschop van Rome (399-402)
Anastasius IIbisschop van Rome (399-402)
Anaxandridas koning van Sparta (ca. 560-ca. 520 vC)
Anaxilas tiran van Rhegium (494-476 vC)
Ancus Martius koning 640-616 v.C.
Andocides attische redenaar van adellijke afkomst (ca. 440-na 390)
Andriscus gaf zich uit als koning v.Macedonië (149 vC)
Andronicus generaal v.Alexander de Grote en Antigonus (ca.312 vC)
Andronicusplaatsvervanger van Antiochus IV (ca. 175 vC)
Androtionatheense politicus en geschiedschrijver (4e eeuw vC)
Anicetusbisschop van Rome (155-166)
Antalcidas spartaanse admiraal en politicus (ca. 387 vC)
Anterusbisschop van Rome (235-236)
Anthemius keizer van het West-romeinse rijk (467 - 472 nC)
Antigonus I generaal v.Alexander de Grote (382-301)
Antigonus II koning van Macedonië (283-239)
Antigonus III koning van Macedonië (229-222)
Antigonus zoon van de voorlaatste hasmoneeënkoning Aristobulus II (1e eeuw vC)
Antinoüs lieveling van keizer Hadrianus
Antiochus I koning van Syrië (281-271)
Antiochus II koning van Syrië (261-246)
Antiochus III koning van Syrië (223-187)
Antiochus IV koning van Syrië (175-164)
Antiochus V koning van Syrië (164-162)
Antiochus VI koning van Syrië (145-142)
Antiochus VII koning van Syrië (138-129)
Antipater generaal en vertrouweling van Philippus II en Alexander de Grote
Antipater van Macedoniëkoning van Macedonië (ca. 290 vC)
Antipatergouverneur van Idumea (ca. 125 vC)
Antipatervader van Herodes de Grote ( -43 vC)
Antipaterzoon van Herodes de Grote ( -4 vC)
Antiphilus atheens legeraanvoerder (ca.323 vC)
Antiphon 1e van de tien attische redenaars (ca.400 vC)
Marcus Antistius Labeo knap romeins jurist (1e eeuw vC).
Antonia maior dochter v.d.drieman Marcus Antonius (geb.39 vC)
Antonia dochter v.d.drieman Marcus Antonius en vrouw v.Drusus (36 vC - 37 nC)
Antoninus Pius romeins keizer (138 - 161)
Antonius romeinse plebejische gens o.a. Marcus A. (143-87), Marcus A. Creticus (1e eeuw vC), Gaius A.Hybrida (1e eeuw vC)
Marcus Antonius belangrijk romeinse generaal en politicus (1e eeuw vC)
Gaius Antonius Hybrida politicus 1e eeuw v.C.
Anytus atheens politicus, aanklager van Socrates
Apollodorus atheens politicus (394 - na 348 vC)
Apollonius van Tarsus stadhouder van Phenicië (ca. 180 vC)
Appius romeinse voornaam in de familie der Claudii
Appius Claudius Caecus romeins censor ong. 300 v.C.
Appius Claudius Crassus Inregillensis Sabinus romeins consul ong. 470 v.C.
Aquilius romeinse plebejische gens
Aratus strateeg v.d.achaeïsche bond (ca.250 vC)
Arcadius 1e keizer van het Oost-romeinse rijk (395 - 408 nC)
Arcesilaüs vier koningen van Cyrene
Archelaüs negende koning van Macedonië (413-399)
Archelaüs griekse generaal v.Mithridates VI
Archias sticher van Syracuse (733 vC)
Archidamus vijf spartaanse koningen uit het huis der Eurypontiden
Arcadius romeins keizer (395 - 408)
Ardys twee koningen van Lydië
Areus naam van twee spartaanse koningen uit het huis der Agiaden
Argeaden dynastie die over Macedonië regeerde (7e eeuw-310)
Ariarathes satrapen en koningen v.Cappadocia (321-36 vC)
Ariobazanes Perzisch satraap (4e eeuw vC)
Ariovistus vorst van de germaanse Sueben en tegenstander v.Caesar
Aristagoras tiran van Milete (499-494)
Aristides belangrijk conservatief staatsman in Athene (525-468 vC)
Aristodemus v. Messenië legendarische vrijheidsheld (ca. 725 vC)
Aristodemus v. Cumae tiran van Cumae (524 vC)
Aristogiton atheense adellijke jongeman die in 514 de tiran Hipparchus vermoordde
Aristomenes halflegendarische vrijheidsheld uit de 2e messeense oorlog (650 vC)
Aristonicus bastaardzoon van koning Eumenes II van Pergamum (133 vC)
Arminius vorst van de Cherusci (19 vC - 19 nC)
Arrhidaeus verschillende aanzienlijke Macedoniërs uit het koningsgeslacht der Argeaden
Arsaciden dynastie der Parthische koningen (250 vC-227 nC)
Arsinoë vrouw v.Ptolemaeus II (281-na 278)
Arsinoë dochter van Ptolemaeus I
Arsinoë dochter van Ptolemaeus III
Artabanus 5 koningen van het parthische rijk (211 vC - 227 nC)
Artaphernes halfbroer van Darius I (koning van Perzië) (ca.498 vC)
Artavasdes koning van Armenië (55-34 vC)
Artaxerxes vier perzische koningen uit de dynastie der Achaemeniden
Artaxias enkele koningen van Armenië
Artemisia twee carische vorstinnen
Asinius Pollio republikeins staatsman (76 vC - 5 nC)
Asinius Gallus politicus en tegenstander van Tiberius (ca. 35 vC - 13 nC)
Aspasia geliefde van Pericles (5e eeuw vC)
Astyages zoon v.Cyaxares en van 584 tot 550 koning van Medië
Atiamoeder van keizer Augustus
Atilius romeinse plebejische gens
Atossa enkele vorstinnen uit het huis der Achaemeniden
Attalus I Soter koning v.Pergamum (269-197)
Attalus II koning v.Pergamum (220-138)
Attalus III koning van Pergamum ca. 170-133 v.C.
Titus Pomponius Atticus romeins ridder en vriend v.Cicero (109-32 vC)
Attila koning van de Hunnen (ca. 400 - 463 nC)
Attisch-delische zeebond bond tussen Athene en eilanden (478-404)
Tweede attische zeebond bond tussen Athene en eilanden (377-355)
Aufidius romeinse plebejische gens o.a.A. Bassus, geschiedschrijver
Augustus romeins keizer (27 v.C. - 14 AD)
Aureliamoeder van C. Iulius Caesar
Aurelianus romeins keizer (270 - 275)
Aureolus ruitercommandant van keizer Valerianus en tegenkeizer (gestorven 268 nC)
Avidius romeins generaal (2e helft 2e eeuw nC)
Avitus romeins keizer (455 - 456)
 
Bacchiaden adellijk geslacht te Corinthe (ca.750 vC)
Balbinus romeins keizer (238)
Balbus romeins cognomen van 3 belangrijke magistraten
Basilina moeder van keizer Iulianus Apostata (ca 330 nC)
Battiaden acht koningen v.d. dynastie v.Cyrene (630-440)
Battus vier koningen van Cyrene
Bauto magister militumvan keizer Gratianus (ca 375. nC)
Belisarius veldheer van keizer Justinianus I (505 - 565 nC)
Benedictus Ibisschop van Rome (575-579)
Berenice koninginnen en prinsessen van het hellenistische Egypte
Bernikedochter van Herodes de Grote (1e eeuw nC)
Bessus satraap v. Bactrië en Sogdiana (4e eeuw vC)
Bias een der 7 wijzen (6e eeuw vC)
Bocchus twee koningen van Mauretanië
Bonifatius comes Africae (ca. 400 nC)
Bonifatius Ibisschop van Rome (418-422)
Bonifatius IIbisschop van Rome (530-532)
Boudicca Britse koningin, opstandelinge tegen de Romeinen (ca. 60 nC)
Branchidaepriestergeslacht in Didyma
Brasidas veldheer der Spartanen in de pelop.oorlog (432-404)
Brennus twee keltische vorsten
Brinnostamhoofd der Cananefaten
Britannicus zoon van keizer Claudius en Messalina (41 - 55 nC)
Lucius Iunius Brutus stichter der romeinse republiek (510 vC)
Marcus Iunius Brutus politicus en moordenaar v.Caesar
Burebistas koning v.d.Daciërs (1e eeuw nC)
 
Caecilia vrouwelijke leden der gens Caecilia
Marcus Caelius Rufus aanzienlijk romeins ridder en aanhanger v.Catilina
Iulius Caesar romeins veldheer (100-44)
Caesarion spotnaam voor zoon van Cleopatra en Iulius Caesar (47-30 vC)
Caiusbisschop van Rome (283-296)
Caligula romeins keizer (37 - 41)
Cal(l)ixtus Ibisschop van Rome (217-222)
Callias aanzienlijk en zeer gefortuneerd Athener (515-440)
Callicratidas energiek spartaans admiraal (ca. 406 vC)
Callimachus v.Aphidna atheens polemarch bij de slag bij Marathon (5e eeuw vC)
Callistratus Atheens politicus (4e eeuw vC)
Calpurnia dochter v.L. Calpurnius Piso Caesoninus en 3e vrouw v.Caesar
Calpurnius romeinse plebejische gens
Cambyses twee koningen uit de perzische dynastie der Achaemeniden
Camillus beroemde romeinse held uit de 4e eeuw vC
Caracalla romeins keizer (211 - 217)
Carausius romeinse tegenkeizer in Britannië (286 - 293 nC)
Gnaeus Papirius Carbo romeins politicus (1e eeuw vC)
Carinus romeins keizer (283 - 284)
Carus romeins keizer (282 - 283)
Carvilius romeinse plebejische gens
Cassander oudste zoon van Antipater van Macedonië
G. Cassius Longinus een van de moordenaars van Julius Caesar
G. Cassius Longinus romeins rechtgsgeleerde (1e eeuw nC)
Cassivellaunus koning der Catuvellauni
Lucius Sergius Catilina politicus ca.108-62 v.C.
Marcus Porcius Cato politicus en censor 234-149 v.C.
Marcus Porcius Cato Uticensis politicus 95-46 v.C.
Catualda edelman van de Marcomanni (ca. 17 nC)
Catuvolcusvorst van de Eburonen (1e eeuw vC)
Cercidas grieks politicus en dichter uit Megalopolis (290-220)
Cestius Epulo volkstribuun en praetor (1e eeuw vC)
Gaius Cornelius Cethegus romeins senator, aanhanger van Catilina (1e eeuw vC)
Chabrias Atheens veldheer (4e eeuw vC)
Chares Atheens veldheer (4e eeuw vC)
Chares 'Aandiener' van Alexander de Grote
Charietto geweldig grote barbaar die zich in de 4e eeuw tegen de Galliërs verzette
Charillus een der eerste spartaanse koningen (9e eeuw vC)
Chariomerus vorst der Cherusci (1e eeuw nC)
Chariovalda aanvoerder van een corps bataafse ruiters in het leger v.Germanicus
Charmides aanzienlijke Athener en oligarch (403 vC)
Charondas grieks wetgever in Catana (6e eeuw vC)
Chilon belangrijke spartaanse efoor ca.556/555 vC
Chirisophus spartaanse veldheer van Cyrus minor (403 vC)
Chosroës koning van de Parthen (106-129 nC)
Chremonides atheens nationalistisch politicus uit de 3e eeuw vC
Cicero romeins politicus en redenaar 106 - 7 december 43 v.C.
Cimon atheense staatsman en veldheer (ca. 510-450)
Cincinnatus oud-romeinse nationale held (5e eeuw)
Cineas thessalische minster v.koning Pyrrhus v.Epirus (350-277)
Cingetorix politicus in de stam der Treveri (1e eeuw vC)
Cinna romeins politicus 1e eeuw v.C.
Civilis Iulius Civilius, bataafse opstandeling (20 nC - ca 70 nC)
Classicus ruiteraanvoerder der Treveri, steunde Civilis (ca.70 nC)
Claudia1e vrouw van keizer Augustus
Claudiuseen v.d.aanzienlijkste romeinse patricische gentes
Appius Claudius Pulcher politicus 1e eeuw v.C.
Claudiusromeinse keizer (41 - 54)
Marcus Claudius Tacitusromeins keizer (275 - 276)
Claudius Gothicus romeins keizer (268 - 270)
Clearchus spartaans officier van Cyrus minor (403 vC)
Clemens Romanus 4e bisschop van Rome (1e eeuw nC)
Cleobis zoon van Hera-priesteres in Argos
Cleombrotus drie belangrijke leden v.h.spartaanse koningshuis der Agiaden
Cleomenes drie spartaanse koningen uit het huis der Agiaden
Cleon atheens politicus uit de eerste helft van de pelop.oorlog
Cleonymus radicaal-democratisch politicus in Athene in de pelop.oorlog
Cleonymus II spartaans commandant (304-na 275)
Cleopatra vrouwelijke farao van Egypte 1e eeuw v.C.
Cleopatra verschillende vorstinnen en prinsessen in het hellenistische Egypte
Cleophon atheens radicaal politicus uit de pelop.oorlog
Clisthenes atheens staatsman (ca.510 vC)
Clisthenes belangrijkste lid van de dynastie der Orthagoriden in Sicyon (600-570)
Clitus 2 officieren van Alexander de Grote
Clodia beruchte vrouw in 1e eeuw v.C.
Publius Clodius Pulcher berucht politicus in 1e eeuw v.C.
Clodius Macer legioenscommandant in Africa (ca. 68 nC)
Clodius Septimius Albinus romeins tegenkeizer (195 - 197 nC)
Cloeliaromeins meisje uit patrische gens Cloelia (508 vC)
Cocceius Nerva romeins jurist (1e eeuw nC.)
Cocles, Horatiuslegendarische romeinse held (6e eeuw vC)
Coelestinus Ibisschop van Rome (422-432)
Commius leider v.d. Atrebates
Commodus romeins keizer (180 - 192)
Conon commandant v.d.atheense vloot (407-405)
Constans I romeins keizer (337 - 350)
Constans II romeins keizer (410)
Constantia romeins keizerin, dochter v.Constantius I Chlorus (gest.327)
Constantina dochter v.Constantijn I (4e eeuw nC)
Constantinus I romeins keizer (Constantijn) romeins keizer (306 - 337)
Constantinus II romeins keizer (337 - 340)
Constantinus III romeins tegenkeizer (407 - 411)
Constantius Chlorus romeins keizer (305 - 306)
Constantius II romeins keizer (337 - 361)
Constantius III romeins keizer (421)
Corbulo romeins veldheer uit het midden v.d.1e eeuw nC
Coriolanus legendarische romeinse held uit 5e eeuw vC
Cornelia naam van beroemde vrouwen uit de republikeinse tijd
Cornelius 1. een v.d.belangrijkste romeinse patricische gentes
2. C. Severus romeinse epische dichter
3. C. Labeo aanhanger van oude romeinse godsdienst
Corneliusbisschop van Rome (251-253)
Cornificius romeinse plebejische gens
Cossus romeins cognomen in de gens Cornelia
Cotta romeins cognomen in de gens Aurelia
Crassusberoemde familienaam in de republikeinse tijd
Lucius Licinius Crassus romeins staatsman en beroemd redenaar (140-91)
Marcus Licinius Crassus Dives romeins staatsman en lid v.h.1e driemanschap (115-53)
Publius Licinius Crassus jongste van de beide zonen van drieman Crassus
Craterus twee Macedonische hoge officieren
Crispus zoon van romeins keizer Constantijn de Grote (307 - 326)
Critias een van de Dertig tirannen te Athene
Critolaüs strateeg v.d.Achaeïsche Bond (146 vC)
Croesus laatste koning van het koninkrijk Lydië
Ctesias arts aan het hof van de perzische koning Artaxerxes II (405-397)
Cunobellinus koning v.d.keltische stam der Catuvellauni (1e helft 1e eeuw nC)
Curiatii bekende drieling uit Alba Longa, tegenstanders v.d.romeinse Horatii
Curius romeinse plebejische gens o.a. Manius Curius Dentatus
Cyaxares koning van het rijk der Meden (ca. 625-585)
Cylon atheense edelman uit de 7e eeuw vC. en tiran van Megara (636-590)
Cypselus bekende tiran van Corinthe (7e eeuw)
Cyrus I koning van de Perzen van ca. 640 tot ca. 600 vC
Cyrus II koning van de Perzen (559-530)
Cyrus minor satraap van Lydië begon een opstand tegen zijn broer Artaxerxes
 
Damasus Ibisschop van Rome en auteur (366-384 nC)
Damocles hoveling van Dionysius I v.Syracuse (4e eewu vC)
Darius I roemruchtste perzische koning (522-486)
Darius II koning van het perzische rijk (423-404)
Darius III laatste koning uit de dynastie der Achaemeniden (335-331)
Datis perzische veldheer in Perz.Oorlog in 490 vC
Decebalus koning v.d.Daciërs (2e helft 1e eeuw nC)
Decentius Magnus romeinse Caesar (350-353)
Decius romeinse plebejische gens
Trajanus Deciusromeinse keizer (249-251)
Deiotarus koning van de verenigde Galaten (1e eeuw vC)
Dejokeseerste koning v.d. Meden
Delmatius halfbroer en neef van Constantijn de Grote (ca. 330 nC)
Demades Athener van geringe afkomst die door redenaarstalent een invloedrijk politicus werd
Demaratus koning van Sparta (510-491)
Demetrius naam van 2 Macedonische en 3 Syrische koningen
Demochares atheense politicus en geschiedschrijver (355-275)
Demosthenes atheense veldheer tijdens de pelop.oorlog
Demosthenes atheense redenaar en politicus (384-322)
Dentatus romeins cognomen van de gens Siccius en Curius
De Dertig groep van oligarchen die in 404 vC een schrikbewind voerden
Diadochen generaals van Alexander de Grote die na zijn dood om de heerschappij streden
Didius Julianus romeins keizer (193)
Dio zwager en later schoonzoon van de syracusaanse tiran Dionysius I (410-354)
Diocletianus romeins keizer (284 - 305)
Diodotus 1. grieks generaal 2. satraap van Bactrië en Sogdiana
Dionysius I tiran van Syracuse van 405 tot 367
Dionysius II tiran van Syracuse van 367 tot 344
Dionysius1e bisschop van Parijs (ca. 250 nC)
Dionysiusbisschop van Rome (260-268)
Divitiacus 2 gallische vorsten (1e eeuw vC)
Dolabella romeins cognomen in een tak van de gens Cornelia
Domitia Longina dochter van Domitius Corbulo, vrouw v.keizer Domitianus
Domitius Ahenobarbus politicus ca.160-104 v.C.
Flavia Domitilla vrouw v.Vespasianus (gest.ca.68 nC)
Domitianus romeins keizer (81 - 96)
Domitius romeinse plebejische gens
Domnica vrouw van keizer Valens (4e eeuw nC)
Dorieus zoon v.d.spartaanse koning Anaxandridas
Draco oudste ons bekende atheense wetgever (ca.624 vC)
Drusilla joodse echtgenote v.d.romeinse landvoogd Felix
Nero Claudius Drusus Germanicus zoon van Livia, broer van keizer Tiberius (38-9 vC)
Drusus Iulius Caesar enige zoon van keizer Tiberius (13 vC-23 vC)
Drusus Iulius Caesar zoon van Germanicus en Agrippina maior, broer v.keizer Caligula (8-33 nC)
Duilius romeinse plebejische gens
Dumnorix aanzienlijke Haeduër (1e eeuw vC)
 
Egnatius romeinse familienaam
Elagabulus romeins keizer (218 - 222)
Eleutheriusbisschop van Rome (175-189)
Epaminondas belangrijkste veldheer en politicus van Thebe (ca. 420?-362)
Ephialtes verrader v.d.Grieken bij Thermopylae (480 vC)
Ephialtes leider v.d.demokratische partij v.Athene (471-462)
Eratosthenes atheens politicus (5e eeuw vC)
Epimenides half-legendarische profeet en wonderdoener (7e/6e eeuw vC)
Eratosthenes atheens politicus (5e eeuw vC)
Euagoras twee koningen van het cyprische Salamis
Eubulus atheens staatsman die de financiën van Athene verbeterde (354-345)
Euclides van Athene atheens archont (403/2 vC)
Eudamidas 2 koningen in Sparta
Eudocia romeinse keizerin (401 - 461)
Eudoxia 1. vrouw v.keizer Arcadius 2. vrouw v.keizer Valentinianus III
Eugenius romeins keizer (392 - 394)
Eumenes particulier secretaris v.d.koningen Philippus II en Alexander de Grote
Eumenes I koning v.Pergamum (263-241)
Eumenes II koning v.Pergamum (197-159)
Eumolpus legendarische stamvader v.h.priestergeslacht in Eleusis
Eupatriden atheense adellijke geslachten voor Solon
Eurydice I 2e gemalin v.koning Amyntas III en moeder v.Philippus II (359-336)
Eurydice II dochter van Amyntas (zoon van Alexander II v.Macedonië)
Eurypontiden een van de beide spartaanse koningshuizen (600-241)
Eurysthenes eerste koning van Sparta
Eumolpus legendarische stamvader v.h.priestergeslacht in Eleusis
Eusebia2e vrouw van keizer Constantius II (353-360)
Eusebiusbisschop van Rome (309-310)
Eutychianusbisschop van Rome (275-283)
Euthydemus satraap van Bactrië (3e eeuw vC)
Eutropia dochter van Constantius I (4e eeuw nC)
Evaristus 5e bisschop van Rome (97-105 nC)
 
Fabianusbisschop van Rome (236-250)
Fabiuseen v.d.oudste en aanzieklijkste romeinse patricische gentes
Q. Fabius Maximus Verrucosus Cunctatorrom.generaal en tegenstander v.Hannibal
Fabriciusromeinse plejeische gens
Fausta romeinse keizerin (ca.295-326)
Faustina 1. 'maior', vrouw v.romeinse keizer Antoninus Pius
2. 'minor', vrouw v.romeinse Marcus Aurelius
Faustina 2e vrouw van Constantius Chlorus (360-361 nC)
Faustulus herder die Romulus en Remus vond
Felix romeins landvoogd van Judea (52-59 nC)
Felix Ibisschop van Rome (269-274 nC)
Felix IIIbisschop van Rome (483-492)
Felix IVbisschop van Rome (526-530)
Porcius Festus romeins landvoogd van Judea (60-62 nC)
Flacillavrouw de romeinse keizer Theodosius de Grote
T. Quinctius Flamininus romeinse veldheer en politicus (228-174)
G. Flaminius beroemd generaal in de 2e Punische oorlog
Flaminius romeinse plebejische gens
Flavii keizerlijke familie van Vespasianus en diens kinderen
Flavius romeinse plebejische gens
Flavius Petronius Maximus romeins keizer (455)
Flavius Victor romeins keizer (384-388)
Florianus romeins keizer (276)
Fonteius romeinse plebejische gens
Fulvia vrouw van Clodius
Fulvius romeinse plebejische gens
Furius romeinse patricische gens o.a. Bibaculi en Camilli
 
Gabinius romeinse staatsman en aanhanger van Pompeius (1e eeuw vC)
Galba romeins keizer (68 - 69)
Galerius romeins keizer (305 - 311)
Galla Placidia westromeinse keizerin (421 - 450)
Gallienus romeins keizer (253 - 268)
Gallio spaans politicus, broer van Seneca (gest.66 nC)
Gallusromeins cognomen
Gaius Cornelius Galluspoliticus en dichter tijdens Augustus
Caius Gallusromeins Caesar (351-4 nC)
Gannascus Cananefaat die de gallische kust plunderde (47 nC)
Gaumata magiër die zich uitgaf voor Smerdis (broer v.d.koning) (525 vC)
Gelasius Ibisschop van Rome (492-496)
Gelliustwee personen uit de republikeinse tijd
Gelon tiran der Syracusanen (ca.485 vC)
Genseric koning der Vandalen (428-477)
Genthius laatste koning van de illyrische Labeaten (180-168)
Genseric koning der Vandalen (428-477)
Germanicusneef van keizer Tiberius
Gessius Florus procurator van Iudaea onder keizer Nero (64-66)
Geta romeins keizer (211 - 212)
Glycerius westromeinse keizer (473-474)
Gobryas perzische generaal (ca 540 vC)
Gordianus I romeins keizer (238)
Gordianus IIRomeins keizer (238)
Gordianus III romeins keizer (238 - 244)
Gotarzes 2 koningen der Parthen
Gaius Sempronius Gracchus politicus 154-121 v.C.
Tiberius Sempronius Gracchus volkstribuun tot 131 v.C.
Gracchus romeins cognomen en bekendste familie der gens Sempronia
Gratianus romeins keizer (367 - 383)
Gregorius I de Grotebisschop van Rome (590-604)
Gyges koning van Lydië van ca. 680 tot 652 vC
Gylippus spartaanse generaal die in 414 vC Sicilië hielp tegen de Atheners
 
Hadrianus romeins keizer (117 - 138)
Hamilcar Carthaags legeraanvoerder (480 vC)
Hamilcar Barcas Carthaags politicus en veldheer ca. 270-229 v.C.
Hannibal beroemdste Carthaagse generaal 247-183 v.C.
Hannibal verschillende carthaagse staatslieden en veldheren
Afranius Hannibalianusstadsprefect van Rome (297 nC)
Hannibalianus1 v.d. 6 kinderen van keizer Constantius Chlorus
Flavius Hannibalianuszoon van Delmatius, rex regum et Ponticarum gentium (335 nC)
Hanno talrijke carthaagse staatslieden en generaals
Harmodius atheense jongeman die de tiran Hipparchus vermoordde (514 vC)
Harpagus verwant van de medische koning Astyages
Harpalus jeugdvriend van Alexander de Grote en beheerder van de krijgskas
Hasdrubal schoonzoon v. Hamilcar ca.260-221 v.C.
Hasdrubal zoon van Hamilcar tot 207 v.C.
Hasdrubal zoon van Gisgo tot 203 v.C.
Hasdrubal veldheer in de 3e Pun.oorlog v.C.
Hegesippus atheense politicus (4e eewu vC)
Helena koningin van Adiabene (ca. 40 nC)
Helena romeinse keizerin (255-330)
Helena romeinse keizerin (ca. 355 nC)
Hephaestion beste vriend van Alexander de Grote (ca. 356-324)
Hermias tiran van Assus (350 vC)
Hermocrates leider van de oligarchische partij in Syracuse (ca.415 vC)
Herodes Agrippa koning van Iudaea (10 vC-44 nC)
Herodes Agrippa II koning van Chalkis en tetrarch van Gaulanitis (27-93 nC)
Herodes Antipas tetrarch van Galilea-Perea (4 vC-39 nC)
Herodes Atticus Beroemd grieks retor (2e eeuw nC)
Herodes de Grote koning van Iudaea ( -4 vC)
Herostratus burger van Ephese die tempel in brand stak (356 vC)
Hiempsal 2 koningen van Numidië (ca. 100 vC)
Hiëro I tiran van Gela (485-466)
Hiëro II koning van Syracuse (276-215)
Hieronymus kleinzoon van Hiero II van Syracuse (215 vC)
Hilariusbisschop van Rome (461-468)
Himilco talrijke carthaagse generaals en staatslieden
Hipparchus tweede zoon van de tiran Pisistratus (528-514)
Hippias zoon van de tiran Pisistratus (528-490)
Hippocrates tiran van Gela (498-491 vC)
Hirtius Caesars naaste medewerker in Gallië
Histiaeus tiran van Milete ca. 500 vC
Justa Grata Honoria romeinse Augusta (416 - 455)
Honorius romeins keizer (395 - 423)
Horatius romeinse plebejische gens o.a. de 3 Horatii en H. Cocles
Hordeonius Flaccus romeins legeraanvoerder (1e eeuw nC)
Hormisdasbisschop van Rome (514-523)
Quintus Hortensius Hortalus redenaar 114-50 vC
Gaius Hostilius Mancinus romeins politicus en generaal (2e eeuw vC)
Hyginus bisschop van Rome (136-140 nC)
Hyperbolus atheense lampenfabrikant en demagoog (5e eeuw vC)
 
Iason alleenheerser over Pherae (380-370)
Innocentius Ibisschop van Rome (402-417)
Johannes Ibisschop van Rome (523-526)
Johannes IIbisschop van Rome (533-535)
Johannes IIIbisschop van Rome (561-574)
Iovianus romeins keizer (363 - 364)
Iovinus aanzienlijke Galliër en tegenkeizer (411-413)
Iphicrates atheense veldheer en huurlingencommandant (4e eeuw vC)
Isocrates atheense redenaar en tegenstander van Demosthenes (436-338)
Iuba I koning van Numidië (60-46)
Iuba II koning van Mauretanië (25 vC-23 nC)
Iugurtha koning van Numidie ca. 160-104 v.C.
Iulia vrouwelijke leden van de gens Iulia (republiek)
Iuliaenige dochter van keizer Augustus en Scribonia
Iulia maior dochter van Augustus
Iulia minor kleindochter van Augustus
Iulia Domna tweede vrouw vam Septimius Severus
Iulia Flavia dochter van keizer Titus
Iulia Maesa zuster van Iulia Domna, grootmoeder van Heliogabalus
Iulia Mamaea dochter van Iulia Maesa, moeder van Alexander Severus
Iulia Livilla dochter van Germanicus en Agrippina maior
Iulia Soaemias dochter van Iulia Maesa, moeder van Heliogabalus
Iulianus romeins keizer (360 - 363)
Iulisch-Claudische dynastieverzamelnaam van de 1e vijf romeinse keizers
Iulius oude romeinse patricische gens o.a.Caesar
Iuliuszonen van Agrippa en Iulia
Iulius Caesar romeins veldheer (100-44)
Iulius Ibisschop van Rome (337-352)
Iunius romeinse plebejische gens o.a. Bruti en Silani
Iustinianus romeins keizer (527 - 565)
Izates 2 koningen van Adiabene (1e eeuw nC)
 
T. Labienuslegaat v.Caesar (1e eeuw vC)
Q. Labienus romeins politicus en zoon v.T.Labienus
Lachares atheense generaal (ca.300 vC)
Lachesatheense generaal (ca.427-418 vC)
G. Laelius maior romeins politicus (ca. 235-ca. 160)
G. Laelius minor politicus en vriend van Scipio Africanus minor (ca. 190-ca. 125)
Lagiden andere naam v.d.Ptolemaeën
Lagus macedonische edelman en vader van Ptolemaeus I v.Egypte (ca.340 vC)
Laïs2 bekende griekse hetaeren
Lamachus atheense veldheer tijdens de pelop.oorlog
Laodice naam van een groot aantal hellenistische koninginnen
Lentulusromeinse familie uit de patricische gens der Cornelii
Leo I de Grotebisschop van Rome (440-461)
Leo I keizer van het Oost-romeinse rijk (457-474)
Leonidas I koning van Sparta die bij Thermopylae (480) stierf
Leonidas II koning van Sparta van 252 tot 235
Leonnatus macedonische jeugdvriend van Alexander de Grote
Leosthenes atheense veldheer in de lamische oorlog
Leotychides 2 koningen van Sparta
Marcus Aemilius Lepidus gezant in 200 v.C.
Marcus Aemilius Lepidus vader van de triumvir
Marcus Aemilius Lepidus drieman (ca. 90-12 vC)
Marcus Aemilius Lepidus complotteerde tegen Augustus
Liberiusbisschop van Rome (352-266)
Licinius romeins keizer (308 - 324)
Licinius een der belangrijkste romeinse plebejische gentes
Libius Severus romeins keizer (461 - 465)
Ligariusromeinse staatsman (1e eeuw vC)
Linus2e bisschop van Rome, opvolger van Petrus (67-76)
Livia Drusilla moeder van keizer Tiberius en later vrouw van Augustus (58 vC-29 nC
Livilla roepnaam van Claudia Livia Iulia, dochter v.Drusus maior en Antonia minor
Marcus Livius Drusus volkstribuun in 122 v.C.
Marcus Livius Drusus volkstribuun in 91 v.C.
Marcus Livius Salinatorromeinse politicus t.t.v. de 2e Punische oorlog (254-ca 200 vC)
Lollia Paulina vrouw van keizer Caligula (38 nC)
Marcus Lollius romeins politicus in de tijd van keizer Augustus
Lucretia legendarische romeinse vrouw rond 510 v.C.
Lucius Ibisschop van Rome (253-254)
Lucullus romeinse staatsman en veldheer (ca. 117-56 vC)
Quintus Lutatius Catulus leidende optimaat (ca.100 vC)
Lutatius romeinse plebejische gens
Lycophrongriekse tiran van Pherae (4e eeuw vC)
Lycortas griekse staatsman uit Megalopolis (2e eeuw vC)
Lycurgus legendarische koning van Thracië
Lycurgus wetgever van Sparta (900 vC)
Lygdamis tiran van Naxos (6e eeuw vC)
Lysander spartaanse veldheer en politicus (ca. 455-395 vC)
Lysimachus een van de diadochen en vanaf 305 vC koning van Thracië
 
Macrianus romeinse tegenkeizer (260 - 261)
Macrinus romeins keizer (217 - 218)
Maecenasvriend en adviseur van keizer Augustus
C. Spurius Maelius rijke Romein van plebejische huize
Maenius Rromeinse plebejische gens o.a.Gaius M., de 1e plebejische dictator
Magiër priester-kaste in Perzië
Magnentius romeins keizer (350 - 353)
Mago Carthaagse eigennaam 1. generaal 2. broer v.Hannibal 3. schrijver
Maharbal Carthaags generaal uit de 2e Punische Oorlog
Maiorianus romeins keizer (457 - 461)
Mamertijnen campaanse huurlingen van Agathocles van Syracuse
Mandane dochter van de Medische koning Astyages, moeder van Cyrus
Manilius romeinse gens
Manlius romeinse patricische gens
Marcellinusbisschop van Rome (296-304)
Marcellus romeins cognomen tot familienaam geworden in de gens Claudia
Marcus Claudius Marcellus zoon van Octavia, zuster van Augustus (42-23 vC)
Marcellusbisschop van Rome (308-309)
Marcia Furnilla 2e vrouw van keizer Titus (ca. 65 nC)
Ulpia Marciana zuster van keizer Trajanus (ca. 50-112 nC)
Marcius aanzienlijke romeinse gens o.a. koning Ancus Marcius en Coriolanus
Marcus Aurelius romeins keizer (161 - 180)
Marcusbisschop van Rome (336)
Mardonius perzische generaal in 3e Perzische Oorlog (480-479)
Marius beroemd veldheer en staatsman 157-86 v.C.
Maroboduus leider van een germaans koninkrijk (ca. 6 vC)
Masinissa koning van Numnidë (ca. 240-148 v.C.)
Mindia Matidia schoonzuster van keizer Hadrianus (ca. 100 nC)
Salonia Matidia familielid van keizer Trajanus (ca. 69-119 nC)
Mausolus satraap van Carië van 377/376 tot 353
Maxentius romeins keizer (306 - 312)
Maximianus romeins keizer (286 - 305)
Maximinus Daia romeinse keizer (310-313)
Maximinus Thrax romeins keizer (235 - 238)
Magnus Maximus romeins keizer (383 - 388)
Mausolus satraap van Carië (377-353 vC)
Megabazus veldheer van Darius I (ca. 500 vC)
Megabyzus 2 vooraanstaande Perzen
Megacles atheense archont ca. 630 vC
Megacles leider van de atheense middenpartij (ca.580-ca.545 vC)
Megasthenes gezant van Seleucus I (ca. 300 vC)
Melchiadesbisschop van Rome (311-314)
Memmius romeinse plebejische gens
Memnon rhodisch huurlingencommandant en veldheer (4e eeuw vC)
Menenius Agrippa romeinse consul in 503 vC
Menander van Bactrëgeneraal en koning van Bactrië (155-ca.135 vC)
Meno grieks veldheer in de expeditie van Cyrus tegen Artaxerxes II (ca. 403 vC)
Mentor rhodisch huurlingencommandant, broer van Memnon (4e eeuw vC)
Mermnaden koningshuis van Lydië (680 - 547 vC)
Messala cognomen van een belangrijke familie in de gens Valeria
Messalina 1. 3e vrouw van keizer Claudius
2. 3e vrouw van keizer Nero (Statilia Messalina)
Quintus Caecilius Metellus Pius politicus rond 100 v.C.
Metellus voornaamste familie uit de plebejische gens Caecilia
Mezentius legendarische koning van de etruskische stad Caere
Midaskoning van Phrygië (740-695 vC)
Titus Annius Milo berucht politicus uit het midden van de 1e eeuw v.C.
Miltiades de oudere koloniseerde onder Pisistratus de thracische Chersonnesus (ca.560)
Miltiades de jongere Atheense die de Perzen overwon bij Marathon (490 vC)
Minucius Rufusromeinse veldheer in 2e Punische oorlog (gest.216 vC)
Mindarus spartaanse admiraal tijdens de Peloponnesische Oorlog
Mithridates6 koningen van Pontus en 2 van de Parthen
Mithridates VI Eupator Dionysuskoning van de Parthen (120-63 v.C.)
Monobazus 2 koningen van Adiabene (1e eeuw nC)
Mucia Tertia dochter van Mucius Scaevola en 3e vrouw v.Pompeius (1e eeuw vC)
L. Mummius Achaicus romeins veldheer en staatsman van plebejische afkomst
Murena romeins cognomen, tot familienaam geworden in de gens Licinia
 
Nabis spartaanse koning (207-192 vC)
Nabopolassar koning van de nieuwbabylonische dynastie in Babylon (625-605 vC)
Narcissus invloedrijke vrijgelatene van keizer Claudius
Nearchus vriend van Alexander de Grote en vlootvoogd (ca. 320 vC)
Nebukadnesar II koning van Babylon (605-562)
Nepos romeins keizer (474 - 475)
Nero romeins keizer (54 - 68)
Nerva romeins keizer (96 - 98)
Nicias atheense veldheer en politicus (470-413 vC)
Nicomedes vier koningen van Bithynië
Nigidius Figulus romeins politicus en geleerde (1e eeuw vC)
Ninus mythische stichter van het Assyrische rijk
Gaius Norbanus romeins politicus (1e eeuw vC)
Numa Pompilius koning van Rome van 715 tot 672 v.C.
Numerianus romeins keizer (283 - 284)
Nymphidius praetoriaans prefect onder keizer Nero (ca. 65 nC)
 
Octavia halfzuster v.Augustus 1e eeuw v.C.
Octavia volle zuster v.Augustus 1e eeuw v.C.
Claudia Octaviadochter van keizer Claudius (1e eeuw nC)
Octaviusleden van de romeinse gens Octavia
Odaenathuskoning van Palmyra (260-267 nC)
Odoacerkoning van Italië (476-493 nC)
Olybriuswestromeins keizer (472)
Olympiasvrouw v.Philippus II v.Macedonië en moeder v.Alexander de Grote
Onomarchusveldheer en staatsman van de Phociërs (ca. 350 vC)
Lucius Opimiusromeins staatsman, tegenstander der Gracchen (2e eeuw vC)
Orgetorixrijke en machtige Helvetiër
Orodes IIkoning v.d.Parthen (57-37 vC)
Orthagorastiran v.Sicyon (ca.630 vC)
Othoromeins keizer (69)
 
Pacorus 2 koningen van de Parthen
Paetus romeins cognomen uit de gentes Aelia, Autronia en Papyria
Pallas vrijgelatene en minister v.financiën van keizer Claudius
Gaius Papirius Carbobekend romeins redenaar (2e eeuw nC)
Gnaeus Papirius Carboromeins politicus (1e eeuw nC)
Gaius Papirius Carbo Arvinaromeins politicus (1e eeuw nC)
Lucius Papirius Cursorromeins politicus (4e eeuw nC)
Lucius Papirius Cursorromeins politicus (3e eeuw nC)
Parmenio belangrijke macedonische veldheer onder Alexander de Grote
Parysatis 2 perzische prinsessen
Pausanias van Sparta overwinnaar v.d.Perzen bij Plataeae (479 vC)
Pausanias koning van Sparta van 445 tot 426 en van 408 tot 394
Pelagius Ibisschop van Rome (556-561)
Pelagius IIbisschop van Rome (579-590)
Peloponnesische bond moderne benaming voor 'de Lacedaemoniërs en hun bondgenoten'
Pelopidas thebaanse veldheer en staatsman (ca. 410-364)
Perdiccas drie macedonische koningen en een generaal van Alexander de Grote
Periander ('Periandros') tiran van Corinthe (ca.627 tot 587 of ca. 590-550 vC)
Pericles belangrijkste staatsman van het democratische Athene van de 5e eeuw vC
M. Perpenna romeinse gezant (2e eeuw vC)
M. Perpenna romeinse consul (2e eeuw vC)
Perpenna aanhanger v. Marius, stadhouder van Sicilië (1e eeuw vC)
Perseus laatste koning van Macedonië (179-168 vC)
Pertinax romeins keizer (193)
Pescennius Niger romeinse tegenkeizer (193-194)
Petrusapostel en eerste bisschop van Rome (gest. ca. 64)
Phalaris beruchte tiran van de sicilische stad Acragas van ca. 570 tot ca. 555 vC
Pharnabazus perzische satraap van Klein-Phrygië (413-392)
Pharnaces 2 koningen, van Pontus en het Bosporus-rijk
Phidon koning van Argos (midden 7e eeuw vC)
Philetaerus stichter v.d.pergameense dynastie der Attaliden (283-263)
Philippus I koning van Macedonië (2e helft 7e eeuw)
Philippus II koning van Macedonië (359-336)
Philippus III Arridaeuskoning van Macedonië (323-317)
Philippus IV koning van Macedonië in 297 vC
Philippus V koning van Macedonië (221-179)
Philippus I koning van Syrië (94-83 vC)
Philippus II koning van Syrië (66-63 vC)
Philippus Arabs romeins keizer (244 - 249)
Philistus staatsman en geschiedschrijver uit Syracuse (ca 400 vC)
Philocrates atheense staatsman (ca. 346 vC)
Philomelusopperbevelhebber v.d.Phociërs (4e eeuw vC)
Philopoemen griekse veldheer en staatsman uit Megalopolis (253-183)
Philotas macedonisch edelman en officier (360-330 vC)
Phocion atheense veldheer en staatsman (401-318)
Phormio atheense admiraal ten tijde van Pericles
Phraätes vijf koningen der Parthen
Phraortes koning van de Meden (646-625)
Phryne beroemde atheense hetaere (4e eeuw vC)
Pontius Pilatus romeinse procurator van Iudaea (26-36)
Pisistratus driemaal tiran van Athene (600-528)
Piso voornaamste familie van de gens Calpurnia
Pittacus staatsman in Mytilene op Lesbus en 1 v.d.7 wijzen (650-570)
Pius I bisschop van Rome (142-154 nC)
Munatia Plancina vrouw v.Piso, ervan verdacht Germanicus vergiftigd te hebben
Lucius Munatius Plancusromeinse politicus (90-15 vC)
Titus Munatius Plancusromeinse politicus (1e eeuw vC)
Plautianus oppermachtige gardeprefect on der keizer Septimius Severus
Plautilla dochter van Plautianus, vrouw v. keizer Caracalla
Plautiusromeinse plebejische gens
Plistarchus spartaanse koning, zoon van Leonidas
Plistoanax spartaanse koning, zoon van Pausanias (458-408)
Pompeia Plotina vrouw van keizer Trajanus
Polemon I koning van Pontus (37-8 vC)
Polemon II koning van Pontus (38-63 nC)
Polycrates tiran van Samos (538-522)
Polyperchon macedonische generaal (380-na 316 vC)
Pompeia 2e vrouw van Iulius Caesar
Gnaeus Pompeius Magnus belangrijk politicus en generaal 106-48 v.C.
Sextus Pompeius jongste zoon Pompeius Magnus, tegenstander van Caesar, tot 36 v.C.
Pompeius romeinse plebejische gens
Pontianusbisschop van Rome (230-235)
Pontius 1. vooraanstaande samnitische familie 2. belangrijke romeinse familie
Poppaea Sabina 2e vrouw van keizer Nero
Porcia dochter v. M.Porcius Cato (1e eeuw vC)
Porcius romeinse plebejische gens
Porsenna koning van het etruskische Clusium (ca.507 vC)
Porus koning van het Vijfstromenland v.d.Indus-vallei (4e eeuw vC)
Postumius Albinus aanzienlijk romeins patricisch geslacht
Postumus romeins keizer (259-268)
Prisca vrouw van keizer Domitianus (ca. 300 nC)
Probus romeins keizer (276 - 282)
Procopiusromeins tegenkeizer (365 nC)
Prusias twee koningen van Bithynië
Psammetichus drie egyptische koningen v.d. 26e dynastie
Psammetichus tiran van Corinthe (6e eeuw vC)
Ptolemaeus I koning v.Egypte (305-285)
Ptolemaeus II koning v.Egypte (285-246)
Ptolemaeus III koning v.Egypte (246-221)
Ptolemaeus IV koning v.Egypte (221-205)
Ptolemaeus V koning v.Egypte (209-180)
Ptolemaeus VI koning v.Egypte (180-145)
Ptolemaeus VII koning v.Egypte (145)
Ptolemaeus VIII koning v.Egypte (143-117)
Ptolemaeus IXkoning v.Egypte (116-107 en 88-80)
Ptolemaeus Xkoning v.Egypte (101-88)
Ptolemaeus XImederegent en koning v.Egypte (80)
Ptolemaeus XIIkoning v.Egypte (59-51)
Ptolemaeus XIIImederegent en koning v.Egypte (51-47)
Ptolemaeus XIVkoning v.Cyprus en mederegent v.Egypte (47-44)
Ptolemaeuskoning v.Mauretanië (23-40nC)
Ptolemaeus koninklijke dynastie bestaande uit Ptolemaeus I en zijn afstammelingen
Pupienus romeins keizer (238)
Pyrrhus I belangrijkste koning van Epirus
Pyrrhus II koning van Epirus
 
Quinctius romeinse patricische gens o.a.de Cincinnati, Crispini en Flaminini
Quintillus romeinse keizer (270 nC)
Quirinius romeinse veldheer en provinciegouverneur ten tijde van Augustus
 
Rabirius romeinse gens
Regulus romeinse familienaam in de plebejische gens Atilia
Ricimer romeinse generaal en politicus (5e eeuw nC)
Romulus 1e koning van Rome, stichter van Rome 753-716 v.C.
Romulus Augustulus romeins keizer (475 - 476)
Roscius romeinse gens
Roxane bactrische prinses, vrouw van Alexander de Grote
Flavius Rufinus hoge functionaris van keizer Theodosius I (388-395)
Rufus romeinse familienaam
Rutilius romeinse plebejische gens
 
Vibia Sabina vrouw van keizer Hadrianus
Sacrovir aanzienlijk lid van de gallische stam Haedui
Sadyattes twee koningen van Lydië
Salvidienus Rufus romeins ridder en jeugdvriend van Augustus
Salvius romeinse gens o.a. keizer Otho
Sanballat 3 perzische stadhouders van Samaria (5e - 4e eeuw vC)
Sapor 3 perzische koningen (3e - 4e eeuw nC)
Sandrocottuskoning v.groot rijk in India (4e eeuw vC)
Sassaniden dynastie die over Perzië regeerde (224-642 nC)
Lucius Appuleius Saturninus revolutionair in 1e eeuw v.C.
Gaius Sentius Saturninus romeins politicus en vriend van Tiberius (1e eeuw vC/nC)
Lucius Antonius Saturninus romeins politicus en tegenkeizer van Domitianus (1e eeuw nC)
Scaevola romeins cognomen van de beroemde familie Mucius
Scaurus romeins cognomen van de beroemde familie Aemilia
Lucius Cornelius Scipio zoon van vorige, consul 259 v.C.
Gnaeus Cornelius Scipio Calvus zoon van vorige. consul 222 v.C.
Publius Cornelius Scipio broer van vorige, consul 218 v.C.
Publius Cornelius Scipio Africanus maior beroemd veldheer 235-183 v.C.
Publius Cornelius Scipio Nasica zoon van Calvus, consul 191 v.C.
Lucius Cornelius Scipio Asiaticus broer van Africanus maior, consul 190 v.C.
Publius Cornelius Scipio zoon van Africanus maior, augur 180 v.C.
Lucius Cornelius Scipio 2e zoon van Africanus Maior, praetor 174 v.C.
Publius Cornelius Scipio Nasica Corculum politicus en generaal 2e eeuw v.C.
Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus Numantinus generaal in 2e eeuw v.C.
Scribonius romeinse plejische gens
Seianus berucht gardeprefect onder keizer Tiberius
Seleuciden dynastie v.Seleucus I en zijn afstammelingen in Syrië(312-64 vC)
Seleucus I koning v.Syrië (312-287)
Seleucus II koning v.Syrië (246-225)
Seleucus III koning v.Syrië (225-223)
Seleucus IV koning v.Syrië (186-175)
Seleucus V koning v.Syrië (125-125)
Seleucus VI koning v.Syrië (96-95)
Semiramis griekse naam van de assyrische koningin Sammuramat (ca.810 vC)
Tiberius Sempronius Longus tegenstander van Hannibal in 218 v.C.
Sempronia dochter v.Ti.Sempronius Gracchus en vrouw v.Scipio Aemilianus
Sempronius romeinse plebejische gens o.a.Aselliones, Blaesi, Gracchi, Longi en Tuditani
Sergius patricische romeinse gens
Quintus Sertorius vrijheidstrijder in Spanje 122-72 v.C.
Servilia vrouwelijke leden van de gens Servilia
Servilius oude uit Alba Longa afkomstige romeinse gens
Cn. Servilius Caepio consul 213
Cn. Servilius Caepio consul 169
Cn. Servilius Caepio consul 141
Q. Servilius Caepio consul 140
Q. Servilius Caepio consul 106
Q. Servilius Caepio romeins politicus (ca. 100 vC)
Q. Servilius Caepio halfbroer van Cato Uticensis (1e eeuw vC)
Q. Servilius Caepio Brutus politicus (1e eeuw vC)
Servius Tullius 6e koning van Rome 578-535 v.C.
Servius Tullius (uitgebreid) 6e koning van Rome 578-535 v.C.
Sestius romeinse gens o.a. Publius Sestius (1e eeuw vC)
Alexander Severus romeins keizer (222 - 235)
Septimius Severus romeins keizer (193 - 211)
Sextius plebejische romeinse gens
Gaius Silius minnaar van keizer Claudius' 3e vrouw Messalina
Silveriusbisschop van Rome (537)
Silvesterbisschop van Rome (314-335)
Simpliciusbisschop van Rome (468-483)
Siriciusbisschop van Rome (384-399)
Sitalceskoning v.h.rijk der Odrysen (440-424 vC)
Sixtus Ibisschop van Rome (115-125)
Sixtus IIbisschop van Rome (257-258)
Sixtus IIIbisschop van Rome (432-440)
Smerdis zoon v.Cyrus de Grote en broer v.Cambyses (ca.530 vC)
Solon atheens staatsman en dichter (640-na 560 vC)
Sophonisbe mooie dochter van Hasdrubal 200 v.C.
Sosius romeinse gens o.a. Gaius Sosius
Soterbisschop van Rome (166-175)
Spartacus leider van slavenopstand 73-71 v.C.
Spartociden koningshuis van het Bosporusrijk (438-107)
Spurius romeinse voornaam (Sp.)
Statilius Taurus fervent aanhanger van keizer Augustus
Statira drie perzische koninginnen
Stephanusbisschop van Rome (254-257)
Stilicho Vandaal, raadgever van keizer Honorius
Stratonice drie hellenistische koninginnen
Sulla veldheer en staatshoofd (138-78 vC)
Sulpicius oude romeinse patricische gens
Symmachusbisschop van Rome (498-514)
Syphax stamhoofd van Numidiers in de 2e Pun.Oorlog 218-202 v.C.
 
Tacfarinas Numidische vrijbuiter (17-24)
Tacitus romeins keizer (275 - 276)
Tanaquil legendarische romeinse koningin van etruskische afkomst
Tarpeia romeinse sagefiguur
Tarquinius Priscus 5e koning van Rome (616-579)
Tarquinius Superbus 7e en laatste koning van Rome (534-510)
Tarquinius gelatiniseerde vorm v.d. etruskische familienaam Tarqu-na
Tawagalawas vorst van de Abbijawa aan wie brief gericht was
Taxiles koning v.e.noordindisch rijk (320-318)
Telesforus bisschop van Rome (125-136 nC)
Tennes koning v.Sidon (354-350)
Titus Tatius sabijnse koning die het Capitools bezette
Teuta Illyrische koningin (ca. 230 vC)
Terentia vrouw van Cicero
Tetricus romeins tegenkeizer (270-274)
Thaïs atheense hetaere, metgezellin van Alexander de Grote
Theagenes tiran van Megara (7e eeuw vC)
Themistocles atheens democratisch staatsman en veldheer (528-462)
Theoderik I koning der West-Goten (419-461)
Theoderik de Grote koning der Oost-Goten (466-526)
Theodora vrouw van Constantius I (3e eeuw nC)
Theodosius I de Grote romeins keizer (378 - 395)
Theodosius II romeins keizer (408 - 450
Theopompus koning van Sparta uit het koningshuis der Eurypontiden (8e eeuw vC)
Theramenes theens oligarchisch politicus (ca. 455-403 vC)
Theron tiran v.Acragas (488-472 vC)
Thessalus 1. zoon van atheense tiran Pisistratus
2. zoon van de arts Hippocrates
3. griekse arts
Thrasea Paetus senator in de tijd van keizer Nero
Thrasybulus tiran v.Milete (ca.600 vC)
Thrasybulus tiran van Syracuse (466-465)
Thrasybulus belangrijk atheens veldheer en staatsman (ca.411-390)
Thrasyllus Atheens politicus en veldheer in de Peloponnesische Oorlog
Thucydides atheens staatsman uit het midden van de 5e eeuw vC.
Tiberius romeins keizer (14 - 37)
Tiberius Iulius Alexanderaanzienlijke joodse prefect (1e eeuw nC)
Tiberius Iulius Caesar Gemellusromeinse prins, kleinzoon van keizer Tiberius
Tigellinus berucht gardeprefect onder keizer Nero
Tigranes naam van 5 koningen van Armenië
Timesitheus arabisch procurator en gardeprefect onder keizer Gordianus
Timoleon corinthisch staatsman en veldheer uit de 4e eeuw vC
Timotheus belangrijk atheens veldheer en politicus (4e eeuw vC)
Tiribazus perzische satraap (401-386)
Tiridates drie koningen van de Parthen en 3 v.Armenië
Tiro vriend en particulier secretaris van Cicero
Tissaphernes perzische satraap t.t.v.Darius II en Artaxerxes II
Titus romeins keizer (79 - 81)
Torquatus romeins cognomen in de gens Manlia
Trajanus romeins keizer (98 - 117)
Trajanus Decius romeins keizer (249 - 251)
Trebatius Testa romeins jurist (1e eeuw vC)
Trebonianus Gallus romeins keizer (251 - 253)
Trebonius romeins politicus (1e eeuw vC)
Tullia misdadige dochter van koning Servius Tullius (ca.530 vC)
Tullia dochter van Cicero (gest.45 vC)
Tullius romeinse gens o.a.Cicero
Tullus Hostilius derde koning van Rome (673-642)
Turbo romeinse legeraanvoerder (2e eeuw nC)
Turia echtgenote en redder v. geproscribeerde Vespillo (ca. 40 vC)
 
Vaballathus koning van Palmyra (3e eeuw nC)
Uraniusromeinse usurpator (253 nC)
Ulpiusromeinse gens o.a. keizer Traianus
Urbanusbisschop van Rome (222-230)
Valens romeins keizer (364 - 378)
Valentinianus I romeins keizer (364 - 375)
Valentinianus II romeins keizer (375 - 392)
Valentinianus III romeins keizer (425 - 455)
Valeria dochter van keizer Diocletianus
Valerianus romeins keizer (253 - 260)
Valerius oude zeer vooraanstaande romeinse patricische gens
Vardanes koning van het parthische rijk (ca. 40 nC)
Gaius Terentius Varro romeinse magistraat en legeraanvoerder (3e eeuw vC)
Varus romeinse veldheer, leed nederlaag in het Teutoburger Woud (9nC)
Publius Vatinius partijganger van Caesar
Veleda gezaghebbende germaanse zieneres (ca. 75 nC)
Publius Ventidius Bassus romeins politicus (1e eeuw vC)
Vercingetorix leider v.d.gallische opstand tegen Julius Caesar (52 vC)
Verginia vrouw die val decemviri veroorzaakte 449 v.C.
Verginius romeinse magistraat en veldheer (1e eeuw nC)
Gaius Licinius Verres beruchte goeverneur van Sicilië 84-43 v.C.
Lucius Verus romeins keizer (161 - 169)
Vespasianus romeins keizer (69 - 79)
Vetranio romeins tegenkeizer (350 nC)
Vettius beruchte romeinse politieke zwendelaar (1e eeuw vC)
Vibia 1. vrouw van keizer Hadrianus
2. haar zuster
Vibius romeinse gens
Victor Ibisschop van Rome (189-198)
M. Piavonius Victorinus generaal v.d.gallische tegenkeizer Postumus (268-270)
Vigiliusbisschop van Rome (537-555)
Villius romeinse politicus (2e eeuw vC)
Vindex opstandeling onder keizer Nero
Vipsanius romeinse gens o.a. M. Agrippa, Agrippina maior en minor
Viriathus opstandelingenleider in Lusitanië (147-139)
Vitellius romeins keizer (69)
Vitorius Marcellus politicus rond 100 nC
Vologeses 5 koningen van het parthische rijk
Vonones 2 koningen van het parthische rijk
Volusianus romeins keizer (251-253)
 
Xanthippeechtgenote van Socrates
Xanthippus atheens politicus, vader v.Pericles
Xanthippus spartaanse huurlingencommandant in 1e Punische oorlog
Xerxes I vierde perzische koning (486-465 vC)
Xerxes II perzische koning (424 vC)
 
Zaleucus Wetgever uit Locri (7e eeuw v.C.)
Zeno van Caunus zaakwaarnemer van Apollonius (3e eeuw v.C.)
Zenobia 1. dochter v.armeense koning Mithridates
2. heerseres over Palmyra
Zephyrinusbisschop van Rome (198-217)
Zeven Wijzen Cleobulus, Solon, Chilon, Thales, Pittacus, Bias en Periander
Ziaëlas koning van Bithynië (255-230 vC)
Zosimusbisschop van Rome (417-418)
Hoofdpagina