Lijst van artikelen: K

IlijstL

Kaeen v.d.2 egyptische levensbeginselen naast 'ba'
Kadasmandurgu24e kassitische koning v.Babylon
Kadasmanenlil19e en 25e kassitische koning v.Babylon
Kadesgodin van het geslachtsleven
Kagemnivizier van egyptische koning Teti
Kadesstad aan de Orontes in Syrië
Kain1e zoon van Adam en Eva
Kalchustad in Mesopotamië (Nimrud)
Kaleb1. verspieder en helper van Mozes 2. zoon van Chesron (b)
Kalendae1e dag van de Romeinse maand
Kalenderbeschrijving van kalenderberekeningen
Kamarescultusgrot op Kreta
Kamoselaatste farao v.d.17e dynastie (voor 1580 vC)
Kanastad in Galilea
Kanaänsyrisch-palestijnse kuststrook
Kandaketitel v.d.koninginnen van Napata in Nubië
Kandauleskoning van Lydië Zie Gyges
Kaneoude stad in Arabia
Kanesoude stad in Turkije
Kantharosgriekse drinkbeker met verticale oren
Kapernaümstad in Galilea
Kapiteelverbinding tussen de zuil en de daarop liggende architraaf
Karaindas16e kassitische koning v.Babylon
Karatepeoude stad in Z.Turkije
Karkemisoude stad aan de Eufraat in Syriël
Karmelvoorgebergte van de kustvlakte van Israël
Karnakegyptisch dorp bij Luxor
Kar-Tukultininurtaassyrische stad, oude naam van Tulul-Akir
Karûnmeermeer in de Faijum (Moerismeer)
Karyatidezuil in de vorm van een vrouwenfiguur
Kaskanomadische stammen in N.Turkije
Kaspische Zeegrootste binnenzee ter wereld ten zuiden van het Oeralgebergte
Kassietenvolk uit Mesopotamië
Kastilias3e, 12e, 28e kassitische koning v.Babylon
Katholieke Brievenverzameling brieven uit het Nieuwe Testament
Keizerforade markten in Rome die door de keizers gebouwd werden (Augustus, Nerva, Trajanus)
Kelbriviertje bij Byblos
Keltenstammen die in Frankrijk, Zwitserland en Noord-Italië woonden
Kenietennomadenstam in Zuid-Israël
Kenizzietenvolk in Kanaän
Kerameikospottenbakkerswijk in Athene
Kerengroep schadelijke machten, verwekkers van ziekte, lichamelijke en geestelijke ontreddering
Kerkgodsdienstig gebouw en godsdienstige richting
Kerstmisfeest van de geboorte van Christus
Ketelwagenmobiel onderstel voor wasbekken in voorhof tempel v.Salomo
Ketibtekstvorm in hebreeuwse bijbel
Kidronwadi bij Jeruzalem
Kinderdoopdoop van kinderen in tegenstelling tot volwassenendoop
Kinnerethstad aan het meer v.Galilea in Palestina
Kipit-Istarkoning van Isin (1934-1924 vC)
Kirjath Jearimstad in Palestina
Kiseen der belangrijkste steden in Noord-Babylonië
Kisonbeek bij Haifa in Palestina
Kittubabylonische term voor recht
Kizzuwatnalandstreek en staat in het zuidoosten van Turkije
Klaagliederenbijbelboek (na 586 vC)
KledingZie ook Chiton, Chlamys, Peplus, Stola, Toga, Tunica
Kleitabletnormale vorm v.e.geschreven document in Mesopotamië
Kluizenaariemand die zich vanwege religieuze motieven terugtrok in de eenzaamheid
Koinealgemene griekse taal in de Hellenistische tijd
Kolonaatromeinse bodempacht waarbij de pachter bijna slaaf is
Kolonisatievolkspantingsactiviteiten van Grieken en Romeinen
Kom Ombostad in Egypte (Ombos)
Komedieblijspel
Kommosklaaglied in tragedie
Koningengeschiedkundig bijbelboek
Koningsgravenbegraafplaatsen v.d.egyptische koningen
Koningslijstuitleg over koningslijst in Sumerië
Koningslijstuitleg over koningslijst in Egypte
Koordansruimte, later de koordans in de lyriek
Koptischlaatste stadium v.d.egyptische taal, met griekse letters geschreven; zie Egyptisch
Koptosstad in Egypte ten noorden van Thebe
KorePersephone; conventioneel type archaïsch vrouwenbeeld
Kottabosoudgrieks spel
Kratermengvat voor wijn en water
Kretagrieks eiland in Aegeïsche zee
Krokodilopolis/Arsinoëstad in Egypte
Kroniekengeschiedkundig bijbelboeken
Krotalonklepper, castagnette
Kruiskruis als symbool voor de kruisdood van Jezus
KubabaKlein-Aziatische moedergodin
Kudur-Mabukelamitisch stamhoofd (19e eeuw vC)
Kudurrugrenssteen in Babylonië
Kumarbihethitische god
Kummannistad in Comana (Oost-Turkije)
Kummestad aan rechter Nijloever in Sudan
Kunaxaplaats in Noord-Babylonië
Kunstgrieks, romeins
Kupriatitel v.grieks epos
Kurigalzu14e, 18e en 22e kassitische koning v.Babylon
Kussarahethitische stad in Centraal-Anatolië
Kuthaplaats in Babylonië (Tell-Ibrahim)
Kutir-Nahhunte3 elamitische heersers (18e, 12e en 7e eeuw vC)
Kylixondiepe drinkschaal
IlijstL