Lijst van artikelen: L

KlijstM

Labanbroer van Rebekka en vader van Lea en Rachel (b)
Labarnas1e hethitische koning
Labarumveldteken van Constantijn de Grote
Labasimardukkoning van Babylonië (556 vC)
Labdacuszoon van Cadmus' zoon Polydorus, koning v.Thebe
Labeoromeins cognomen
Laberiusmimendichter (106-43 vC)
T. Labienuslegaat v.Caesar (1e eeuw vC)
Q. Labienusromeins politicus en zoon v.T.Labienus
T. Labienusromeins redenaar in de tijd van Augustus
Labraundaplaats van een Zeus-heiligdom in Carië
Labrysdubbele bijl
Labyrinthlegendarische doolhof op Creta
Lacedaemonzuidoostelijk deel v.d.Peloponnesus
Lacharesatheense generaal (ca.300 vC)
Lachesatheense generaal (ca.427-418 vC)
Lachesiseen van de drie schikgodinnen (Parcen)
Lachisstad bij Jeruzalem
Laconiëzuidoostelijk deel v.d.Peloponnesus
Lactantiusoudchristelijk schrijver (4e eeuw nC)
Lacus Curtiusput op het Forum
Lacus Iuturnaebron op het Forum, gewijd aan de godin Iuturna
Ladeeilandje voor de haven van Milete
G. Laelius maior romeins politicus (ca. 235-ca. 160)
G. Laelius minor politicus en vriend van Scipio Africanus minor (ca. 190-ca. 125)
Laërtesvader v.Odysseus
Laestrygonenvolk van mensenetende reuzen
Laeviusdichter v.liefdesliederen (ca. 100 vC)
Lagasstad in Mesopotamië (al-Hiba)
Lage stadlage deel van Rome
Lagiden andere naam v.d.Ptolemaeën
La(u)gonarivier in Germania (Lahn)
Lagusmacedonische edelman en vader van Ptolemaeus I v.Egypte (ca.340 vC)
Laïcusleek in de christelijke kerk
Laïs2 bekende griekse hetaeren
Laïuskoning van Thebe, vader van Oedipus
Lamachusatheense veldheer tijdens de pelop.oorlog
Lamussuakkadische vrouwelijke beschermgenius
Lamustumeest gevreesde oud-mesopotamische vrouwelijke demon
Lambaesisromeinse stad in Numidië
Lamiahoofdstad van Malis in Midden-Griekenland
Lamische oorlog door Athene ontketende vrijheidsoorlog (323-322)
Lampsacusgriekse havenstad aan de Hellespont (Lapseki)
Lange murenmuren tussen Athene en Piraeus en Phalerum
Langobardengermaanse stam bij de Elbe
Lanuviumoud stadje in Latium ten zuiden van Rome (Lanuvio)
Laocoöntrojaanse prins, priester van Apollo
Laodamia(Λαοδάμεια), echtgenote van Protesilaüs
Laodicenaam van een groot aantal hellenistische koninginnen
Laodicea aan de Lycusstad in zuidoost Phrygië in Klein-Azië (Eski-Nissar)
Laodicea in Syriëphenicisch/griekse stad (Lattakia)
Laomedonkoning van Troje, vader v.Priamus
Lapethusstad aan noordkust van Cyprus
Lapis Nigerzwartmarmeren vloer op het Forum tussen Rostra en Curia
Lapithenvolksstam in Thessalië
LapsiChristenen die bij een vervolging hun geloof afzwoeren
Larentaliaromeins feest ter ere van Acca Larentia
Laresromeinse beschermgoden v.huis en veld
Larissa aan de Hermusgrieks stadje op westkust van Klein-Azië
Larissa Cremastebelangrijkste stad in Achaia Phithiotis in Z.Thessalië
Larissa Pelasgisbelangrijkste stad in Thessalië
Larsastad in Mesopotamië (Senkere)
Lasusgriekse lierdichter (6e eeuw vC)
Latifundiumromeinse vorm van grootgrondbezit; uitgebreid
Latijntaal van de Latijnen
Latijnenbewoners van Latium (o.a. Rome)
Latinuslegendarische koning v.d.Aborigines in Latium, eponieme stamvader v.d.Romeinen
Latiumlandstreek in Midden-Italië (Lazio)
Latostad in het oosten van Creta
Latonalatijnse naam voor de griekse godin Leto
Latrineromeinse openbare toilet
Laudatio funebrisromeinse lijkrede
Laudatio Turiaeinscriptie waarin adellijke vrouw geprezen wordt (1e eeuw nC)
Laurakolonie van kluizenaars
Laurentiusdiaken en martelaar (3e eeuw nC)
Lauriacumromeinse legerplaats in Noricum in Oostenrijk (Enns)
Lauriumstreek in zuidelijk Attica
Laus Pisonisgedicht van 261 hexameters
Laviniadochter v.koning Latinus v.Latium en Amata, 2e vrouw v.Aeneas
Laviniumoud stadje in Latium (Pratica di Mare)
Leandergeliefde van Hero
Learchuszoon van Athamas en Ino
Lebadeastadje in het westen van Boeotië
Lechaeumnoordelijke haven van Corinthe
Lectisterniumromeinse plechtige godenmaaltijd
Lectorvoorlezer uit het Oude Testament of de apostelbrieven
Lecythusalle soorten griekse kruiken voor het bewaren van olie en zalf
Ledadochter v.d.aetolische koning Thestius, op wie Zeus verliefd werd
Leeuwenpoortpoort in Mycene
Legatumlegaat; zie Fideicommissum
Legatusonderbevelhebber; gezant
Leges XII tabularumZie Wetten der twaalf tafelen
Legioengrootste gesloten eenheid van het romeinse leger
Legis actioprocedure uit het romeinse procesrecht
Lelegersbondgenoten van de Trojanen
Lemnuseiland in het noorden van de Aegeësche Zee
Lemuresromeinse spookgeesten van de doden
Lenaeaatheens feest ter ere van Dionysus
Lentulusromeinse familie uit de patricische gens der Cornelii
Leo de Grotebisschop van Rome (440-461)
Leo Ikeizer van het Oost-romeinse rijk (457-474)
Leocharesatheens beeldhouwer (4e eeuw vC)
LeocratesZie Lycurgus
Leonidas Ikoning van Sparta die bij Thermopylae (480) stierf
Leonidas IIkoning van Sparta van 252 tot 235
Leonidas van Alexandriëgriekse astronoom en epigrammendichter (1e eeuw vC)
Leonidas van Tarentegriekse epigrammendichter (3e eeuw vC)
Leonnatusmacedonische jeugdvriend van Alexander de Grote
Leontinigriekse stad dichtbij de oostkust van Sicilië
Leontopolis2 steden in de egyptische Delta
Leosthenes atheense veldheer in de lamische oorlog
Leotychides 2 koningen van Sparta
Marcus Aemilius Lepidus romeins politicus ( -152 vC)
Marcus AemiliuManasses Lepidus vader v.d. drieman, romeins politicus (ca. 80 vC)
Marcus Aemilius Lepidus lid v.h. 2e driemanschap (90-12)
Marcus Aemilius Lepidus romeins politicus, zoon van de drieman (1e eeuw vC)
Leptis Magnahavenstad op de noordkust van Afrika
Lérinseilanden voor de kust van Zuid-Frankrijk
Lernastadje op de noordwestkust van de golf van Argolis
Leruseiland van de Sporaden
Lesbianaam waarmee Catullus zijn geliefde aanspreekt
Lesbischgriekse dialect van het eiland Lesbus
Lesbonax1. griekse grammaticus (1e eeuw nC) 2. griekse retor (2e eeuw nC)
Lesbuseen van de grootste eilanden van de Aegeïsche Zee
Leschesgriekse epische dichter (7e eeuw vC)
Letherivier van vergetelheid in de onderwereld
Leto (kort)griekse godin, dochter v.d.Titanen Coeus en Phoebe, laatste echtgenote v.Zeus
Letogriekse godin, dochter v.d.Titanen Coeus en Phoebe, laatste echtgenote v.Zeus
Leucaseen van de Ionische eilanden ten westen van Acarnanië
Leucippusgrieks wijsgeer, grondlegger v.h.atomisme (5e eeuw vC)
Leucotheanaam waaronder Ino onder de zeegoden opgenomen werd
Leuctraterrein in Z.-Boetia bij Thespiae
Levengriekse, romeinse
Levi1. 3e zoon van Jakob 2. stam (b)
Leviathanslangachtig zeemonster, bedwongen door JHWHW (b)
Levitaandere naam voor diaken
Leviticus3e Bijbelboek
Lexromeinse term voor verbintenis tussen twee partijen; algemene rechtsregel
Lexicongroot woordenboek
Libaniusgriekse geleerde en redenaar (314-393 nC)
Libanonbergrug, parallel aan de syrische Middellandse-Zeekust
LibellaticiChristenen die bewijs van offers aan heidense goden overlegden
Liberoudromeinse vruchtbaarheidsgod, Dionysus
Liberiusbisschop van Rome (352-266)
Libertasromeinse personificatie v.d.persoonlijke politieke vrijheid
Libiëgebied in Noord-Arfika
Libius Severusromeins keizer (461 - 465)
Liciniusromeins keizer (308 - 324)
Liciniuseen der belangrijkste romeinse plebejische gentes
Publius Licinius Crassusjongste van de beide zonen van drieman Crassus
Gaius Licinius Macerpoliticus en geschiedschrijver (1e eeuw vC)
Gaius Licinius Verres beruchte goeverneur van Sicilië (84-43 vC)
Lictorvaste bewapende begeleider van romeinse magistraten en priesters
Liersnaarinstrument
Ligariusromeinse staatsman (1e eeuw vC)
Ligerlangste rivier van Gallië (Loire)
Liguriërsvolk wonend bij Marseille
Lilybaeumcarthaagse stad in W.Sicilië (Marsala)up
Limesversterkte grens van het romeinse Rijk
Limonumstad in Gallia (Poitiers)
Lindumromeinse legerplaats in Engeland (Lincoln)
Lindusoude stad op het eiland Rhodus (Lindos)
Lingonesgallische stam in N.Frankrijk
Linusjongeman wiens vroege dood in klaagliederen werd bezongen, zoon van Apollo
Linus2e bisschop van Rome, opvolger van Petrus
Liparische eilandenAeolische eilanden ten noorden van Sicilië
Lirisrivier in Midden-Italië
Lissusstad in Dalmatia (Albanië) (Lesh of Alessio)
Litaniegebedsvorm waarbij smeekbeden beantwoorden worden door vaste antwoorden
LiteratuurZie griekse literatuur, romeinse literatuur
Liturgiedienstverlening v.e.grieks burger aan zijn staat
Liturgische taaltaal die gebruikt wordt bij liturgische plechtigheden
Lituusromeins blaasinstrument
Livia Drusilla moeder van keizer Tiberius en later vrouw van Augustus (58 vC-29 nC
Livilla roepnaam van Claudia Livia Iulia, dochter v.Drusus maior en Antonia minor
Livius Andronicuseerste romeinse dichter (ca.284-204 vC)
Liviushistoricus (59 vC-17nC)
Marcus Livius Drusus volkstribuun in 122 v.C.
Marcus Livius Drusus volkstribuun in 91 v.C.
Marcus Livius Salinatorromeinse politicus t.t.v. de 2e Punische oorlog (254-ca 200 vC)
Lixusstad in Mauretania (Marocco)
Locri Epizephyriigriekse stad in Z.Italië aan de Ionische Zee
Locris2 landschappen in Midden-Griekenland
Lodstad ten noordwesten v.Jeruzalem
Logiaovergeleverde woorden van Jezus die niet in de evangeliën staan
Logograafauteurs van op bestelling geleverde redevoeringen; oudste griekse schrijvers over geschiedenis
Logosgoddelijk wezen in de filosofie
Lollia Paulina vrouw van keizer Caligula (38 nC)
Marcus Lollius romeins politicus in de tijd van keizer Augustus
Londiniumromeinse stad in Engeland (Londen)
Cassius Longinuswijsgeer, filoloog en retoricaleraar (ca. 210-273)
Pseudo-Longinusmaker? v.d.literaire verhandeling 'Peri hupsous' (Over het verhevene)
Longusgriekse romanschrijver (Daphnis en Chloë) (2e/3e eeuw nC)
Loofhuttenfeestjoods feest
Lopodunumromeinse stad aan de Neckar in Duitsland (Ladenbrug)
Lotofagenvolk in N.Afrika, dat zich voedde met lotus
Lucastad in N.W.Italië (Lucca)
Lucaniëlandstreek in W.Z.Italië
Lucanusdichter (1e eeuw nC)
Lucasauteur van het Lucas-evangelie en Handelingen der apostelen
Lucas-evangeliebeschrijving v.h.leven van Jezus Christus
Lucereseen van drie oude tribus in Rome
Luceriaitalische stad in N.Apulië (Lucera)
Lucernariumaansteken v.d.lampen, avondofficie in de kerk
Luciamartelares uit Syracuse
Lucianusgriekse satirische auteur (120-180 nC)
Lucifer van Cagliarichristelijk auteur (gestorven 370/371)
Luciliusromeins satirenschrijver (180-103 vC)
Luciliusvriend van filosoof Seneca
Lucilliusgrieks epigrammendichter (1e eeuw nC)
Lucinaromeinse geboortegodin
Lucius Verusromeins keizer (161 - 169)
Lucius Ibisschop van Rome (253-254)
Lucretialegendarische vrouw rond 510 v.C.
Lucretiusdichter van De rerum natura (94-55 vC)
Lucullusromeinse staatsman en veldheer (ca. 117-56 vC)
Ludiromeinse openbare spelen en festivals
Ludovisikardinaal die beroemde kunstcollectie aanlegde
Lugdunum Batavorumnederzetting van de Bataven (Katwijk)
Lugdunumbelangrijkste stad in Gallië (Lyon)
Lugalzaggesivorst van Umma en konong van Uruk (24e eeuw vC)
Lugulbanda3e vorst v.d.1e dynastie van Uruk (2500 vC)
Luliakkadische naam van de tyrische koning Eloulaios
Lunaromeinse maangodin
Lunastad in N.W.Italië (Luni)
Lupercaliaoud romeins feest ter ere v.d. god Lupercus
Luristanbergland in Zuidwest-Iran
Lusitaniaromeinse provincie in Portugal en W.Spanje
Lustrumplechtige zoen- en reinigingsoffer aan Mars
Lutatiusromeinse plebejische gens
Quintus Lutatius Catulusromeinse politicus (150-87)
Lutetiahoofdstad van de Parisii (Parijs)
Luwischoude taal van de zuidwestkust van Klein-Azië
Luwiyaoude naam van de zuidwestkust van Klein-Azië
Luxorarabische naam van Thebe in Egypte
Lycabettusheuvel in Athene
Lycaon1. koning van Arcadië 2. zoon van koning Priamus
Lycaoniëstreek in het midden van Klein-Azië
Lyceumdomein in Attica, terrein voor wijsgeren
Lyciëstreek in het westen van Klein-Azië
Lycogriekse wijsgeer (300-225)
Lycophrongriekse tiran van Pherae (4e eeuw vC)
Lycophrongriekse filoloog en dichter (3e eeuw nC)
Lycortas griekse staatsman uit Megalopolis (2e eeuw vC)
Lycurguslegendarische koning van Thracië
Lycurguswetgever van Sparta (900 vC)
Lycuskoning van Thebe, broer en opvolger van Nycteus
Lydiëstreek in het zuidwesten van Klein-Azië
Lydischtaal die in Lydië gesproken werd
Lygdamis tiran van Naxos (6e eeuw vC)
Lygdamusdichter van zes elegieën (43 vC- ?)
Lynceuseen van de vijftig zonen van Aegyptus
Lyriekeen van de poëtische hoofdgenres
Lysanderspartaanse veldheer en politicus (ca. 455-395 vC)
Lysias1 v.d.belangrijkste attische redenaars (ca. 445-ca. 380 vC)
Lysicratesmonumentkoormonument in Athene
Lysimachuseen van de diadochen en vanaf 305 vC koning van Thracië
Lysippusbeeldhouwer uit Sicyon (4e eeuw vC)
Lystrastad in Lycaonië
KlijstM