Lijst van artikelen: M

LlijstN

Maategyptische godin v.d.kosmische orde
Macarius Aegyptiuskluizenaar (4e eeuw nC)
Macarius Magneschristelijk auteur van een apologie (4e/5e eeuw nC)
Macedoniënoordelijk buurland van Griekenland
Macedonischtaal van de oude Macedoniërs
Macedonische oorlogen3 oorlogen tussen Macedonië en Rome (tussen 215 en 168)
Macedoniusbisschop van Constantinopel (4e eeuw nC)
Aemilius Macerdichter (1e eeuw vC)
Gaius Licinius Macerpoliticus en geschiedschrijver (1e eeuw vC)
Machanaïmvestingstad in Palestina
Machaonarts bij Troje, zoon van de god Asclepius
Machongriekse dichter (3e eeuw v.C.)
Macrianus romeinse tegenkeizer (260 - 261)
Macrinaabdis, zuster van Gregorius v.Nyssa en Basilius (4e eeuw nC)
Macrinusromeins keizer (217 - 218)
Macroattische vazenschilder v.d.roodfigurige stijl ((5e eeuw vC)
Macrobiusgeleerde en schrijver (begin 5e eeuw nC)
Madaurusstad in Numidië (Tunesië) (Mdaourouch)
Madduwattasopstandige vazal van de Hethieten
Maeanderbelangrijkste rivier van westelijk Klein-Azië
Maecenasvriend en adviseur van keizer Augustus
Maecianus Volusiuslatijnse dichter van historische epiek (1e eeuw vC)
C. Spurius Maeliusrijke plebejische romein (5e eeuw vC)
Maemacterionvijfde maand van het Attische jaar
Maenadenvolgelingen van Dionysus
Maenius romeinse plebejische gens o.a.Gaius M., de 1e plebejische dictator
Maeotisgriekse naam voor de Zee van Azow ten noorden v.d.Zwarte Zee
Magan2 gebieden in Z.Mesopotamië en in het Indus-gebied
Magiër priester-kaste in Perzië
Magisterhoofd van soldaten; hoffunctionaris
Magister equitumin Rome hoofd der ruiters naast een dictator
Magistratusopenbaar staatsambt; bekleder van dat ambt
Magna Graeciaverzamelnaam voor griekse kolonies in Zuid-Italië
Magna Materphrygische moedergodin Cybele
Magnentiusromeins keizer (350 - 353)
Magnesattisch komediedichter
Magnesia ad Maeandrumgriekse stad in Z.W.Turkije (Inekbazar)
Magnesia ad Sipylumgriekse stad in W.Turkije (Manisa)
Magnesiastreek in Z.O.Thessalië
Magnus Maximusromeins keizer (383 - 388)
Mago carthaagse eigennaam 1. generaal 2. broer v.Hannibal 3. schrijver
Maharbalcarthaags generaal uit de 2e Punische Oorlog
Maia (kort)arcadische nimf, dochter van Atlas, moeder v.Hermes
Maiaarcadische nimf, dochter van Atlas, moeder v.Hermes
Maiaouditalische vruchtbaarheidsgodin
Maiestaszware misdaad tegen de romeinse staat o.a.hoogverraad en landverraad
Maiorianusromeins keizer (457 - 461)
Makkabeeënafstammelingen van Matatias die de opstand tegen de Grieken begonnen
Makkabeeënbijbelboek
Malacaphenicische nederzetting in Z.Spanje (Malaga)
Malatyahethitische stad in Melitene (Oost-Turkije)
Maleahoge kaap aan de zuidkant van de Peloponnesus
Maleachikleine profeet en bijbelboek
Malisstreek in Midden-Griekenland
Malliadorp op noordkust van Creta
Maltaeiland ten zuiden van Sicilië
Malventum/Beneventumbelangrijke stad in Z.Italië (Benevento)
Mamercus Aemilius Scauruspoliticus t.t.v.keizer Tiberius, pleegde zelfmoord
Mamertijnencampaanse huurlingen van Agathocles
Carcer Mamertinusstaatsgevangenis op het Forum Romanum
Manasse1. oudste zoon van Jozef 2. stam 3. koning v.Juda
Gaius Hostilius Mancinusromeins politicus en generaal (2e eeuw vC)
Mancipatioromeinse rechtsterm voor de overdracht van grond en slaven
Mancipiumoverdracht van bezit;slaaf
Mandaeisecte van gnostisch karakter
Mandane dochter van de Medische koning Astyages, moeder van Cyrus
Manesromeinse geesten der doden
Manethoegyptische priester en geschiedschrijver (3e eeuw v.C.)
Manicheïsmegnostische leer
Maniliusromeinse gens
Manipelonderdeel van een romeinse legioen
Manistusukoning van Kis (23e eeuw vC)
Maniusromeinse voornaam, gebruikelijk in gentes Aemilia en Valeria; afkoring M'.
Manliusromeinse patricische gens
Manneeënkoninkrijk in W.Iran (9e-7e eeuw vC)
Mantineaarcadische stad op de Peloponnesus
Mantuaitalische stad in de Po-vlakte
Manumissioromeinse rechtshandeling waarbij iemand werd ontslagen uit de macht v.d.heer
Maracanda (Samarkand)stad in Oezbekistan
Marasturkse stad in 1e millennium vC
Marathondorp aan de oostkust van Attica
Marbod leider van een germaans koninkrijk (ca. 6 vC)
Marcellachristelijk ascete (325-410)
Marcellinusbisschop van Rome (296-304)
Ulpius Marcellusrechtsgeleerde (tweede helft 2e eeuw nC)
Marcus Claudius Marcelluszoon van Octavia, zuster van Augustus (42-23 vC)
Marcellusbisschop van Rome (308-309)
Marcellus Empiricusschrijver v.e.werk De medicamentis (begin 5e eeuw nC)
Marcellus van Sidearts en auteur (2e eeuw nC)
Marcellusromeins cognomen tot familienaam geworden in de gens Claudia
Marcia Furnilla 2e vrouw van keizer Titus (ca. 65 nC)
Ulpia Marciana zuster van keizer Trajanus (ca. 50-112 nC)
Marcianopolisstad in de provincia Moesia (Reká Dévnja)
Marcianusgriekse geograaf (ca. 400 nC)
Marcionketter (2e eeuw nC)
Marcius aanzienlijke romeinse gens o.a. koning Ancus Marcius en Coriolanus
Marcomannengermaanse stam in Z.W.Duitsland
Marcuseen v.d.meest voorkomende romeinse voornamen; afkorting M.
Marcusauteur van het Marcus-evangelie
Marcusbisschop van Rome (336)
Marcus Aureliusromeins keizer (161 - 180)
Marcus Diaconusauteur van Vita Porphyrii (395-420)
Marcus-evangeliebeschrijving van leven van Jezus Christus
Mardoniusperzische generaal in 3e Perzische Oorlog (480-479)
Mardukstadsgod van Babel
Margianastreek in O.-Perzië
Margitestitel en held van een verloren gegaan komisch epos (7e of 6e eeuw vC)
Maristad in Mesopotamië
Maria1. moeder van Jezus 2. Maria Magdalena 3. Maria van Betanië 4. moeder van Jacobus (b)
Mariamnevrouw van Herodes de Grote (1e eeuw vC)
Maribdorp in Zuidwest-Arabië
Marinus v.Tyrusgriekse geograaf (begin 2e eeuw nC)
Mariusberoemd romeins veldheer en staatsman 157-86 v.C.
Marius Maximusromeinse biograaf (ca 200 nC)
Marius Victorinusretor en neoplatoons filosoof in Rome (275/300-ca.365 nC)
Marlikgrafveld boven pas van Rudbar in Iran
Marmor Parium zuil met jaartallenlijst van de atheense geschiedenis
Vergilius Marobelangrijkste romeinse dichter (70-19 vC)
Maroboduus leider van een germaans koninkrijk (ca. 6 vC)
Marsouditalische oorlogsgod, Ares
Marsigermaanse stam in Midden-Duitsland
Marsiherdersstam in Midden-Italië
Marsveld/Campus Martiusvlakke terrein naast de Tiber in Rome
Marsyasphrygische satyr of sileen
Martelaariemand die zijn leven geeft voor zijn geloof
Martelaarsaktenbeschrijvingen van de marteldood
Martialisgrootste romeinse epigrammendichter (40-ca.104 nC)
Martianus Capellalatijnse auteur v.e.encyclopedisch handboek (begin 5e eeuw nC)
Martinusbisschop van Tours (316 - 397 nC)
Martumesopotamische god van het bergland en donder
Martunomaden in Mesopotamië
Martyrium1. getuigenis 2. kerk
Martyrologiumofficiële lijst van christelijke martelaren
Masadavesting op rotsmassief bij Dode Zee
Masinissa koning van Numnidë (ca. 240-148 v.C.)
Masoretengeleerden die zich bezighielden met het overleveren v.h.Oude Testament
Massageteniraanse stammen bij de Kaspische Zee
Massebesteen, opgericht als herinnering aan een ingrijpende gebeurtenis (b)
Massiliagriekse kolonie aan de zuidkust van Frankrijk (Marseille)
Mastabagraven van particulieren in Egypte
Mater Magnaphrygische moedergodin Cybele
Mater Matutaoude romeinse groeigodin
Firmicus Maternusretor (4e eeuw nC)
Mindia Matidia schoonzuster van keizer Hadrianus (ca. 100 nC)
Salonia Matidia familielid van keizer Trajanus (ca. 69-119 nC)
Matiëlkoning v.h.noordsyrische Bit (A)gusi
Matiusdichter v.mimiamben (eerste helft 1e eeuw vC)
Matresbeschermgodinnen
Matrogriekse auteur v.parodieën (4e eeuw vC)
Matronazijrivier van de Seine (Marne)
Mattheusauteur van het Mattheus-evangelie
Mattheus-evangeliebeschrijving van leven van Jezus Christus
Matthiasapostel i.p.v. Judas Iskariot
Mauretaniawestelijk N.Afrika
Mausoleumgrote grafmonument voor Mausolus;later soortnaam voor groot grafmonument
Mausoleum van Augustusgraf op het Marsveld
Mausoleum van Caecilia Metellagraf aan de Via Appia
Mausoleum van Hadrianusgraf ten noorden van de Tiber
Mausoleum van Maxentiusgraf aan de Via Appia
Mavors/Marsouditalische oorlogsgod, Ares
Mausolussatraap van Carië van 377/376 tot 353
Maxentiusromeins keizer (306 - 312)
Maximianus Herculiusromeins keizer (286 - 305)
Maximillaaanhangster van christelijke sekte v.h. Montanisme
Maximinus Daia romeinse keizer (310-313)
Maximinus Thraxromeins keizer (235 - 238)
Maximus v.Epheseneoplatoonse wijsgeer (4e eeuw nC)
Maximus v.Tyrusgriekse retor (2e eeuw nC)
Maximusgriekse auteur van een astrologisch leerdicht (2e eeuw nC)
Magnus Maximusromeins keizer (383 - 388)
Mazdeësmede op Zarathustra teruggaande oosterse godsdienst
Meddixopperste magistraat in oskische steden
Medeatovenares, dochter v.koning Aeëtes van Colchis
Medebastad in Moab in Palestina
Medeniraans-sprekend volk in het Perzische Rijk
Medicina Pliniicompendium van de geneeskrachtige planten en dieren (ca. 350 nC)
Medineth Habutemplecomplex bij Thebe in Egypte
Mediolanumstad in de Po-vlakte (Milaan)
Mediolanum Santonumstad in de Z.W.Frankrijk (Saintes)
Mediomatricikeltische stam in Gallia Belgica
Medusasterfelijke Gorgo
Mefibosetzoon van Jonatan
Megabazusveldheer van Darius I (ca. 500 vC)
Megabyzus2 vooraanstaande Perzen
Megaclesatheense archont ca. 630 vC
Megaclesleider van de atheense middenpartij (ca.580-ca.545 vC)
Megaeraeen van de drie Erinyen (Wraakgodinnen)
Megalopolisstad in Z.Arcadië op de Peloponnesus
Megarastad op de Isthmus bij Athene
Megara Hyblaeagriekse kolonie op de oostkust van Sicilië
Megarongrote zaal in grieks huis
Megasthenesgrieks auteur van 4 boeken Indika (ca.300 vC)
Megasthenesgezant van Seleucus I (ca. 300 vC)
Megiddovestingstad in Palestina aan de noordzijde v.d.Karmel
Meidumdorp ten westen van de Nijl
Pomponius Melaschrijver v.e.aardrijkskundig werk (1e eeuw nC)
Melampuszoon v.Amythaon en Idomene, de eerste ziener en wonderarts
Melania2 vrouwen die kloosters hebben gesticht
Melanippe1. dochter v.Aeolus 2. zuster v.Hippolyte
Melanippidesgriekse musicus en componist (5e eeuw vC)
Melanippusthebaanse held, verdediger van Thebe tegen de Zeven
Melanthiusgeitenhoeder van Odysseus
Melanthusnakomeling van Neleus
Melchiadesbisschop van Rome (311-314)
Melchitenchristenen uit Syrië die monofysitisme verwierpen
Melchizedekkoning en priester
Meleagergriekse dichter en filosoof (140-70 vC)
Meleagerzoon van koning Oeneus, jager
Melekgodennaam, tegelijk koning, later soortnaam
Meleteredevoering over gefingeerd thema als oefening
Meletus1 v.d.3 aanklagers v.Socrates; hij stelde de tekst v.d.aanklacht op
Meliaden (Essenimfen)dochter v.Uranus
Melicertes(Μελικέρτης), legendarische zoon van Athamas en Ino
Melinnogrieks dichteres (2e/1e eeuw vC)
Melisipak33e kassitische koning van Babylonië
Melissusgriekse wijsgeer v.d.eleatische school (5e eeuw vC)
Meliteeiland ten zuiden van Sicilië (Malta)
Melitenestad in het oosten van Klein-Azië
Melitius2 bisschoppen (4e eeuw nC)
Melitochristelijk auteur en bisschop van Sardes (2e eeuw nC)
Melkartphenicische stadsgod van Tyrus
Melpomene(Μελπομένη), muze v.d.tragedie; zie Muzen
Melusmeest zuidwestelijke eiland van de Cycladen in de Aegeïsche Zee
Memmius romeinse plebejische gens
Memnonmythologische koning van de Ethiopiërs
Memnon rhodisch huurlingencommandant en veldheer (4e eeuw vC)
Memnon van Heraclea Ponticageschiedschrijver (1e eeuw nC)
Memnonianecropool van het egyptische Thebe
Memnon-kolossenbeelden van Amenhotep III
Memoriagraf van een martelaar
Memphishoofdstad van het egyptische Oude Rijk
Menaechmusgriekse wiskundige en vriend van Plato (midden 4e eeuw nC)
Menahemkoning van Israël (752-742)
Menandervertegenwoordiger van de attische z.g.Nieuwe Komedie (342/341 - 292)
Menander van Bactrëgeneraal en koning van Bactrië (155-ca.135 vC)
Menandergriekse retoricaleraar (3e eeuw nC)
Menandergnosticus (2e eeuw nC)
Menapiërskeltische stam in Gallia Belgica
Menasegyptische martelaar (3e eeuw nC)
Mendestad aan de westkust van Chalcidice
Mendesstad in het noordoosten van de Nijldelta
Menedemus Cynicuscynische wijsgeer (3e eeuw vC)
Menedemus van Eretriastichter v.d.wijsgerige school v.Eretria (340-265 vC)
Menedemus van Pyrrhaleerling van Plato (4e eeuw vC)
Menelaüs v.Alexandriëgriekse wis- en sterrenkundige (1e eeuw nC)
Menelaüskoning van Sparta, man van Helena
Menenius Agripparomeinse consul in 503 vC
Menes1e farao v.d.1e dynastie
Menestorgriekse botanicus (5e eeuw vC)
Menigodheid die door de joden na de ballingschap vereerd werd
Menippus van Gadaracynische wijsgeer en auteur (1e helft v.d.3e eeuw vC)
Menippus van Pergamumgeograaf (2e helft v.d.1e eeuw vC)
Meno grieks veldheer in de expeditie van Cyrus tegen Artaxerxes II (ca. 403 vC)
Menoeceuszoon v.d.thebaanse koning Creon, neef van Oedipus
Menoetiuszoon v.Actor en Aegina, vader v.Patroclus
Mensa martyrumstenen platen bij de graven van martelaren
Mentorvriend van Odysseus
Mentorrhodisch huurlingencommandant, broer van Memnon (4e eeuw vC)
Mentuhotepfarao's v.d.11e dynastie (ca. 2000 vC)
Mercuriusromeinse god van de handel
Merikarefarao v.d.10e dynastie
Merionesgriekse held uit de Ilias van Homerus
Mermnadenkoningshuis van Lydië (680 - 547 vC)
Merneptahzoon v.Ramses II, farao (1224-1204 vC)
Meroëeiland in de Nijl in Nubië
Mersinstad in Cilicië in Z.Turkije
Mesakoning van Moab (9e eeuw vC)
Mesalimkoning van Kis (26e eeuw vC)
Mesembriagriekse kolonie op de westkust van de Zwarte Zee
Mesomedesgriekse lierdichter (2e eeuw nC)
Mesopotamiëvlakte tussen Tigris en Eufraat in Iraq
Messalacognomen van een belangrijke familie in de gens Valeria
Messalina1. 3e vrouw van keizer Claudius
2. 3e vrouw van keizer Nero (Statilia Messalina)
Messalianisekte die door ascese demon in zich verdreef
Messanastad op Sicilië
Messapiërsitalische volksstam in Calabrië
Messapischtaal gesproken door de Messapiërs in Calabrië
Messenehoofdstad van Messenië op de Peloponnesus
Messeniëzuidwestelijke deel van de Peloponnesus
Messiaschristus = gezalfde
Meta Sudansfontein naast Colosseum
Metageitniontweede maand van het Attische jaar
Metagenesattische komediedichter (5e eeuw vC)
Metamorfosenverhalen waarin de hoofdpersonen veranderd worden (Ovidius)
Metaniraechtgenote van koning Celeüs, moeder v.Demophon
Metapontumgriekse stad in Z.Italië
Metaurusrivier in Umbrië
Metella2 vrouwelijke leden der gens Caecilia
Metellusvoornaamste familie uit de plebejische gens Caecilia (11 leden)
Quintus Caecilius Metellus Piusromeins politicus ( -63 vC)
Methodiuschristelijk auteur en bisschop van Olympus (2e eeuw nC)
Methonestad op oostkust van Macedonië
Methonestad op westkust van de Peloponnesus
Methymnastad op noordkust van het eiland Lesbus (Moliwos)
Metisgriekse personificatie v.d. wijsheid
Metis (uitgebreid)griekse personificatie v.d. wijsheid
Meto v.Athenegriekse sterrenkundige (2e helft 5e eeuw vC)
Metoekenin Athene gevestigde vrije vreemdelingen zonder burgerrecht
Metoperechthoekige plaat tussen de trigriefen
Metrodorus v.Chiusgriekse filosoof, leerling v.Democritus (ca. 400 vC)
Metrodorus v.Lampsacusgriekse filosoof, leerling v.Anaxagoras (460-390 vC)
Metrodorus v.Lampsacusgriekse filosoof, vriend en volgeling v.Epicurus (330-278 vC)
Metrodorusepigrammendichter (3e of 4e eeuw nC)
Metropolismoederstad van een kolonie
Mezentiuslegendarische koning van de etruskische stad Caere
Mezuzakokertje met perkament met stuk tekst v.d.bijbel
Micha1. man uit Efraïm 2. zoon van Jimla 3. kleine profeet en bijbelboek (b)
Miconatheens schilder en beeldhouwer (ca. 450 vC)
Midasmythologische koning van Phrygië
Midaskoning van Phrygië (740-695 vC)
Midas-stadphrygische nederzetting in Turkije
Midianietenvolk kameelberijdende nomaden aan de golf van Akaba
Midiasatheens pottenbakker (5e eeuw vC)
Midrasjliteratuur waarin tekst v.d.hebreeuwse bijbel wordt uitgelegd
Milesromeins soldaat
Mileteionische stad op de westkust van Klein-Azië
Miliarium Aureummijlsteen op het Forum
Miloromeins politicus (1e eeuw vC)
Miltiades de jongereatheense die de Perzen overwon bij Marathon (490 vC)
Miltiades de ouderekoloniseerde onder Pisistratus de thracische Chersonnesus (ca.560)
Miltiades/Melchiadesbisschop van Rome (311-314)
Milvius Ponsbrug over Tiber ten noorden van Rome
Mimnermusdichter van elegieën (ca. 600 vC.)
Mimuskort kluchtig spel
Minlokale god van Panopolis en Koptos
Mindarusspartaanse admiraal tijdens de Peloponnesische Oorlog
Mineeënvolk in het oude Zuid-Arabië
MinervaItalische godin, Athene
Minoïsch naam van voorgriekse beschaving op Kreta
Minoshalflegendarische koning op Kreta, rechter in de onderwereld
Minoshalflegendarische koning op Kreta
Minotaurusmonster, zoon van Minos' gemalin Pasiphaë
Minturnaeausonische stad ten zuiden van Latium
Minucianus2 atheense retoricaleraren (2e/3e eeuw nC)
Minucius Felixchristelijk auteur en advocaat (ca. 200)
Minucius Rufusromeinse veldheer in 2e Punische oorlog (gest.216 vC)
Minyersprehistorische, halflegendarische volksstam in Midden-Griekenland
Mirjamzuster van Mozes
Misenumkaap ten westen van Napels
Misenusstrijdmakker en hoornblazer v.d.Trojaan Hector en later v.Aeneas
Mispanaam van steden in Kanaän
Mitannivolk in zuid-oost Turkije
Mithraeum onder de San Clementeondergronds heiligdom van Mithras
Mithrasindo-iraanse lichtgod
Mithridates6 koningen van Pontus en 2 van de Parthen
Mithridates VI Eupator Dionysus koning van de Parthen (120-63 v.C.)
Mnagriekse gewichts- en monetaire rekeneenheid
Mnasalcesgriekse epigrammendichter (3e eeuw vC)
MnemosyneTitaan v.h.geheugen en moeder v.d.Muzen
Mnesiclesgrieks beeldhouwer (5e eeuw vC)
Mnesimachusgriekse dichter v.d.Midden-Komedie (4e eeuw vC)
Mnevisheilige zwarte stier van het egyptische Heliopolis
Moabvolk en land in Palestina
ModeratusNeopythagoreeër (1e eeuw nC)
Moenuslatijnse naam van de rivier de Main, zijrivier van de Rijn
Moerisgrieks grammaticus (2e-3e eeuw nC)
MoerismeerKarûnmeer in Egypte
Moesiaromeinse provincie langs de Donau
Mogontiacumromeins legerkamp en stad op de oever van de Rijn
Moirenschikgodinnen
Molossiërsstam in Epirus (N.W.Griekenland)
Molossuszoon van Neoptolemus en Andromache
Momusgriekse personificatie van spot en scherpe kritiek
Monaeiland voor de kust van Wales (Anglesey)
Monachismemonnikendom
Monarchianismeketterijen die God niet als Drieeenheid zagen
Monarchieelke regeringsvorm waarin de souvereiniteit bij een persoon berust
Monetaepitheton v.d.godin Iuno
Monnicamoeder van de kerkleraar Augustinus
Monobazus2 koningen van Adiabene (1e eeuw nC)
Monofysitismeleer dat in Christus alleen een goddelijke natuur aanwezig was
Mons Saceraan Iuppiter gewijde heuvel nabij Rome
Montanismechristelijke sekte die het einde v.d.wereld en de wederkomst v.Christus verkondigde
Montuegyptische god, heer van Hermonthis, met valkenkop
Monumentum Ancyranumcopie v.h.levensbericht van keizer Augustus in Ankara
Mopsuestiastad in Cilicië (Z.O.Turkije)(Missis)
MopsusLapithe die optrad als ziener bij de Argonauten en deelnam aan de caledonische jacht
Mordechaipleegvader van Esther
Moretumtitel van latijns gedicht
Morgantinagriekse stad in het binnenland van Sicilië
Morinikeltische stam in Gallia Belgica
Morpheusgod van de droom
Mosalatijnse naam van de rivier de Maas
Moschiongrieks grammaticus (2e-3e eeuw nC)
Moschus v.Elisgriekse wijsgeer van de elische school (4e eeuw vC)
Moschushellenistische dichter (midden v.d.2e eeuw vC)
Mosellalatijnse naam van de Moezel, zijrivier van de Rijn
Motkanaänitische godheid
Motyacarthaagse nederzetting op de westpunt van Sicilië
Mozesleider v.d. joden bij de uittocht uit Egypte
Mucia Tertiadochter van Mucius Scaevola en 3e vrouw v.Pompeius (1e eeuw vC)
Muciusromeinse gens
Mulciberbijnaam v.d. god Vulcanus
Mulomedicinatractaat over het genezen van dieren
Mummiegebalsemd lichaam van gestorven mens of dier
Mummificatiehet maken van een mummie
Mummieportretportret van een persoon, geschilder op hout
L. Mummius Achaicusromeins veldheer en staatsman van plebejische afkomst
Munatiusromeinse plebejische gens
Munatia Plancina vrouw v.Piso, ervan verdacht Germanicus vergiftigd te hebben
Lucius Munatius Plancusromeinse politicus (90-15 vC)
Titus Munatius Plancusromeinse politicus (1e eeuw vC)
Mundaromeinse stad in Z.Spanje
Munichiaheuvel ten oosten van Piraeus bij Athene
Munichiontiende maand van het Attische jaar
Municipiumniet-romeinse gemeente in Italië
Muntmuntslag van Athene
Murena romeins cognomen, tot familienaam geworden in de gens Licinia
Mursilis3 hethitische koningen (ca. 1550, ca. 1340, 1282-1275)
Musaeus1. legendarische griekse zanger 2. epische dichter (5e eeuw nC)
Museumplaats waar de Muzen vereerd werden
Muskiandere naam voor Phrygiërs
Musoniusstoïcijnse wijsgeer (30- na 81 nC)
Mutegyptische godin met gier als hoofddeksel
Mutinastad in de Po-vlakte (Modena)
Muur van Antoninusde meest noordelijke romeinse muur in N.Britannia
Muur van Hadrianusde meest zuidelijke romeinse muur in N.Britannia
Muur van Servius Tulliusoude stadsmuur van Rome
Muwatiliszoon van Mursilis II in Hattusas
Muzen (kort)griekse godinnen van dichtkunst, muziek en dans
Muzengriekse godinnen van dichtkunst, muziek en dans
Muzirisoude havenstad in ZW-India
Mycenegriekse paleisburcht in het noordoosten van de Peloponnesus
Mycerinusfaroh v.d.4e dynastie, bouwer v.e.piramide (ca.2560 vC)
Myconuseen van de Cycladen in Argeïsche Zee
Mylaeschiereiland en stad aan de noordkust van Sicilië
Mylasastad in Carië (Milas)
Myrastad in Lycië (Dembre)
Myrmidoniërslegendarische stam in Midden-Griekenland
Myrogrieks beeldhouwer en bronsgieter (5e eeuw vC)
Myrogriekse geschiedschrijver (3e eeuw vC)
Myrtiluszoon v.d.god Hermes, wagenmenner van koning Oenomaüs
Mysiëstreek in het noordwesten van Klein-Azië
Mysteriëngeheime godsdienstige ceremonies
Mythografenauteurs die mythen en sagen verzamelden
Mytilenebelangrijkste stad op Lesbus
LlijstN