Calydonische jacht

Calydonische jacht, belangrijke episode uit de griekse sagen. Toen Oeneus, koning van Calydon in Aetolië, Artemis had beledigd doordat hij bij de oogst had nagelaten haar een offer te brengen, zond de godin als straf een geweldig everzwijn, dat het land van Calydon zwaar teisterde. Oeneus' zoon Meleager riep de dapperste griekse heiden op om deel te nemen aan de jacht op het ondier. Velen gaven gehoor aan de oproep, o.a. (de Dioscuren Castor en Pollux, Theseus, Telamon, Iason, Peleus, Pirithoüs, Amphiaraüs, Admetus en de jageres Atalante.

Na vele slachtoffers te hebben gemaakt werd de ever tenslotte gedood. Meleager zou vervolgens bij een strijd om de kop en de huid van de ever zijn ooms hebben gedood; volgens een andere versie schonk hij kop en huid aan Atalante, die als eerste het dier verwond had.


Lit. Ilias 9, 529-599. Ovidius, Metamorfosen 8, 270-532. [Nuchelmans]


Vaas uit Brits Museum (545 vC)


mythen