Lijst van artikelen: N

MlijstO

Naämanlegeroverste van Damascus
Nabateeënstam uit het arabische woestijngebied rond Petra
Nabisspartaanse koning (207-192 vC)
Nabonassarkoning van Babylon (747-734)
Naboniduskoning van Babylon (555-539)
Nabopolassarkoning van de nieuwbabylonische dynastie in Babylon (625-605 vC)
Naboteigenaar v.wijngaard; vermoord door Izebel
Nabubabylonische godheid
Nadabkoning van Israël
Naeviusarchaïsche romeinse dichter (ca. 270-201 vC)
Naftalizoon van Jakob (b)
Nag Hammadidorp ten noordwesten v.Luxor in Egypte (Chenoboskion)
Nahumkleine profeet en bijbelboek
Naiadennimfen die zich bij bronnen of rivieren ophielden
Naissusstad in de romeinse provincie Moesia (Nis)
Namatianusdichter (5e eeuw nC)
Nansesumerische godin
Naoshet binnenste van een griekse tempel, plaats van het cultusbeeld
Napatastad in Nubië
Naqiamoeder v.Esarhaadon, koning van Babylon
Naqsh-i Rustamvindplaats van twee drietalige inscripties in Perzië
Naramsinkoning van Akkad
Narboromeinse stad aan de zuidkust van Galië (Narbonne)
Narcissusbuitengewoon knappe jongeling die verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld
Narcissusinvloedrijke vrijgelatene van keizer Claudius
Narmer1e koning v.Egypte; zie Menes
Naronastad in Dalmatia (Kroatië) (Vid)
Natalisgeboortedag
Nathanaëlleerling van Jezus
Natuurfilosofenfilosofische stroming in Klein-Azië (ca. 600 vC)
Naucelliusdichter (4e eeuw nC)
Naucratisgriekse stad in Egypte
Naulochusrede op de noordkust van Sicilië
Naumachiaspiegelgevecht van schepen
Naupactusgriekse stad in W.Locris aan de golf van Corinthe (Lepanto)
Naupliahavenstad aan de noordoostkust van de golf van Argolis (Nauplion)
Naupliuskoning van Euboea, vader van Palamedes
Nausicaäprinses der Phaeaken
Nausiphanesgriekse wijsgeer, aanhanger v. atomisme (4e eeuw vC)
Naxus1. grootste eiland v.d.Cycladen 2. ionische stad op ooskust van Sicilië
Nazareeëroudste aanduiding van de christenen
Nazaretstad in Galilea waar Jezus' ouders woonden
Nazariuslatijnse redenaar (4e eeuw nC)
Nazianzusstad in Cappadocia in Klein-Azië
Nazimaruttas23e kassitische koning van Babylonië
Nazireeërgodgewijde in de joodse godsdienst
Neapolisgriekse havenstad in Midden-Italië (Napoli-Napels)
Nearchusatheens pottenbakker en ceramiekschilder (6e eeuw vC)
Nearchus vriend van Alexander de Grote en vlootvoogd (ca. 320 vC)
Nebukadnesar II koning van Babylon (605-562)
Nechbetegyptische godin met witte gier als hoofdbedekking
Nechebstad in Opper-Egypte
Nechofarao v.d.26e dynastie (609-594 vC)
Nectanebo1e farao v.d.30e dynastie (378-360 vC)
Nectargodendrank
Nefertariegyptische koningin en voornaamste vrouw v.Ramses II
Nefertitiegyptische koningin en vrouw v.Echnaton
Negental of Enneadede 9 belangrijkste goden van Heliopolis
Nehelleniainheemse godin van Nederland
Nehemiaschenker van Artaxerxes, naar wie bijbelboek genoemd is
Neithegyptische oorlogsgodin
Neleuszoon v.d.god Poseidon en tweelingbroer van Pelias
Nemaususgallo-romeinse stad in Z.Frankrijk (Nimes)
Nemeadal in het noordoosten van de Peloponnesus
Nemeïsche spelenpanhelleense wedstrijden ter ere van Zeus
Nemesianusdichter (einde 3e eeuw nC)
Nemesis (kort)wraakgodin
Nemesiswraakgodin
Nemetacumhoofdstad v.d.Atrebates in Gallia Belgica (Arras-Atrecht)
Nemetesgermaans volk in Midden-Duitsland
Nemorensis lacuskratermeer in Latium (Lago di Nemi)
Nemrud Daghbergtop in Turkije met graf van Antiochus I
Neniagezongen dodenklacht
Neocaesareastad in het oosten van Turkije
Neophytusiemand die pas tot het christendom bekeerd is
Neoplatonismemoderne naam voor filosofische stroming (3e-6e eeuw nC)
Neoptolemuszoon van Achilles en Deidamea
Neoptolemusgrieks dichter en filoloog (3e eeue vC)
Neopythagoreïismemoderne naam voor filosofische stroming (1e eeuw vC-3e eeuw nC)
Neotericiverzamelnaam voor een groep dichters o.a. Catullus (1e eeuw vC)
Nephelegriekse wolkengodin
Nephthysegyptische anthromorfe godin
Neposbiograaf (ca. 100-25 vC)
Nepos romeins keizer (474 - 475)
Neptunusouditalische watergod, Poseidon
Nereïden (kort)vijftig, (of honderd) dochters van Nereus en Doris
Nereïdenvijftig, (of honderd) dochters van Nereus en Doris
Nereus (kort)oudste zoon van Pontus en Gaia en vader van de Nereïden
Nereusoudste zoon van Pontus en Gaia en vader van de Nereïden
Nergalbabylonische godheid van de onderwereld
Neriglissarkoning van Babylon (560-556 vC)
Nerikhethitische stad in het noorden van Klein-Azië
Neroromeins keizer (54 - 68)
Nervaromeins keizer (96 - 98)
Nerviërsmachtige stam er Belgae
Nesahethietische stad in Turkije (Kanes)
Nessus (kort)boosaardige centaur
Nessusboosaardige centaur
Nestorzoon van Neleus en Chloris
Nestorepische dichter (ca. 200 nC)
Nestoriusoudchristelijk grieks theoloog (5e eeuw nC)
Netumgriekse stad in Z.O.Sicilië (Noto)
Nicaeagriekse kolonie in Z.Frankrijk (Nice)
Nicaeagriekse stad in Bithynië (N.W.Turkije) (Iznik)
Nicaenetusgriekse dichter (3e eeuw vC)
Nicanderfiloloog en auteur van leerdichten (2e eeuw v.C.)
Nicanor van Alexandriëgrammaticus (2e eeuw n.C.)
Nicanor van Stagiraleerling en schoonzoon v.d.wijsgeer Aristoteles (4e eeuw v.C.)
Nicarchusepigrammendichter (1e eeuw n.C.)
Nicerrivier in Germania (Neckar)
Nicetaschristelijk latijns auteur (ca. 400 nC)
Niciasatheens schilder (2e helft 4e eeuw vC)
Niciasatheense veldheer en politicus (470-413 vC)
Nicolaüs v.Damascusveelzijdig grieks geleerde (1e eeuw vC)
Nicolaüs v.Myragrieks retoricaleraar (5e eeuw nC)
Nicomachus v.Gerasagriekse wiskundige en neopythagoreeër (2e eeuw nC)up
Nicomachuszoon van Aristoteles (4e eeuw vC)
Nicomedesvier koningen van Bithynië
Nicomediahoofdstad van Bithynië (N.W.Turkije) (Izmit)
Nicopolis in Epirusstad in N.W.Griekenalnd (Paleoprevesa)
Nicopolis in Pontusromeinse kolonie in Armenia
Nidaromeinse legerplaats in Midden-Duitsland (Heddernheim-Frankfurt)
Nigidius Figulus romeins politicus en geleerde (1e eeuw vC)
Nijllangste rivier van de wereld in Egypte
Nijlpaardals schadelijk dier geïdentificeerd met Seth, maar ook wel vereerd
Nikegriekse godin, personificatie van de overwinning
Nike-tempelkleine tempel ter ere van Nike op de Acropolis in Athene
Nikolaietenchristelijke sekte uit Efese en Pergamum
Nilometergemetselde trap waarop de waterstand v.d.Nijl gemeten kon worden
Nilus van Ancyraoudchristelijk grieks auteur (5e eeuw nC)
Nimbusterminus technicus voor een cirkelvormige lichtschijf
Nimfenvrouwelijke natuurdemonen
Nimrodstichter v.e.mesopotamische rijk, later als god vereerd
Ninazusumerische god v.d.geneeskunst (?)
Ninchursagsumerische moedergodin
Ningalsumerische godin, echtgenote van de maangod Sin
Ningirsusumerische stadsgod van Girsu en Lagas
Ningizzisumerische chthonische god
Ninivehoofdstad van het assyrische rijk
Ninlilsumerische godin en echtgenote van Enlil
Ninurtasumerisch-babylonische god, zoon van Enlil
Ninusmythische stichter van het Assyrische rijk
Ninus-romangriekse roman met liefdesavonturen v.Ninus en zijn nichtje Semiramis
Niobedochter v.Tantalus, moeder v.14 kinderen die vanwege haar hoogmoed doodgeschoten werden
NiobidenschilderAttische vazenschilder (5e eeuw vC)
Nippurstad in Babylonië
Nisabasumerische godin van grasachtige gewassen
Nisaeahaven van Megara op de Isthmus
Nisibisstad in het noorden van Mesopotamië
Nisuskoning van Megara, zoon v.Pandion en broer v.d.atheense koning Aegeus
Nitocris1. egyptische koningin 2. dichter v.Psammetichus I
Noachstamvader van hee mensengeslacht
Nobpriesterstad in Palestina
Nobilesromeinse edelen
Noëtusaanhanger van het monarchianisme
Nolaoskische stad in Campanië bij Napels
Nomentumstadje in Latium bij Rome
Nomossololied met begeleiding ter ere van Apollo
Nonaebij Romeinen 5e/7e dag v.d.maand; zie Romeinen, Kalender
Nonius Marcelluslexicograaf (begin 4e eeuw nC)
Nonnusepische dichter (5e eeuw n.C.)
Norastad op Sardinië
Norbastad in Latium
Norbastad in Hispania
Gaius Norbanusromeins politicus (1e eeuw vC)
Noricumromeinse provincie inOostenrijk
Nortiaetruskische godin
Nossisgriekse dichteres (ca. 300 vC)
Nostoititel v.e.grieks epos (8e/7e eeuw vC)
Notae Tironianaestenografie van Tiro
Notitia Dignitatumlate lijst met alle hogere functionarissen in Rome
Novaestad in Dalmatia (Kroatië)
Novaesiumromeins legioenskamp aan de Rijn bij Keulen (Neuss)
Novatianusoudchristelijk auteur (midden 3e eeuw nC)
Novellaeverzameling wetten
Noviodunumhoofdplaats van de Suessiones in Gallia Belgica (bij Soissons)
Noviodunumstad op de noordoever van het meer v.Génève (Nyon)
Noviomagus Batavorumhoofdstad v.d.Bataven aan de Waal (Nijmegen)
Noviomagus Treverorumstad aan de Moezel (Neumagen)
Noviusauteur van Atellanae (ca.100 vC)
Nubiëlandstreek in Afrika (Z.Egypte en N.Soedan)
Nuceria Alfaternastad in Campanië
Nuceria Camellariastad in Umbrië
Numa Pompilius koning van Rome van 715 tot 672 v.C.
Numa Pompilius (wetenschappelijk) koning van Rome van 715 tot 672 v.C.
Numantiahoofdstad v.d.Celtiberiërs aan de Duero in N.Spanje (Muela de Garray)
Numenmacht van de godheid
Numeniusgriekse wijsgeer (2e helft 2e eeuw nC)
Numeri4e bijbelboek
Numerianusromeins keizer (283 - 284)
Numidiëgebied in N.Afrika ten zuiden v.h.Carthaagse Rijk
Numitorlegendarische koning van Alba Longa
Nunegyptische oeroceaan
Nuskusumerisch-bablylonische god, helper van Enlil
Nutegyptische godin v.d. hemel
Nuxlatijns elegisch gedicht
Nuzuvindplaats in Mesopotamië
Nymphaeumeen heilgdom gewijd aan de nimfen
Nymphidius praetoriaans prefect onder keizer Nero (ca. 65 nC)
Nysastreek waar Dionysus opgegroeid zou zijn
Nyssastad in Cappodocië (Klein-Azië)
Nyx (kort)Nacht, verpersoonlijkte kosmogonische oermacht
NyxNacht, verpersoonlijkte kosmogonische oermacht
MlijstO