Lijst van artikelen: O

NlijstP

Oasevruchtbare plaats midden in de woestijn
Obadjakleine profeet en bijbelboek
Obeliskslanke zuil, zinnebeeld van Re
Oboolgriekse munt
Oceaniden(Ὠκεανίδες), verzamelnaam voor de 3000 dochters van Oceanus
Oceanus (kort)Titaan, het grote water dat de aarde omgaf
OceanusTitaan, het grote water dat de aarde omgaf
Ocellusleerling van Pythagoras
Ocnus1. allegorisch figuur 2. zoon van stroomgod Tiberis
Octaviahalfzuster v.Augustus 1e eeuw v.C.
Octaviavolle zuster v.Augustus 1e eeuw v.C.
Claudia Octaviadochter van keizer Claudius (1e eeuw nC)
Octaviade enige bewaard gebleven fabula praetexta (ca.68 nC)
Octavianuscognomen van keizer Augustus
Octaviusleden van de romeinse gens Octavia
Octo-echoskerkelijk zangboek
Odaenathus koning van Palmyra (260-267 nC)
Odegedicht bestemd om te worden gezongen
Odeonzaal of klein overdekt theater
Odeion van Agrippazaal van Herodes Agrippa op de Agora van Athene
Odeontheater van Domitianus op Marsveld
Oden van Salomongnostische collectie van 42 hymnen
Odessusgriekse kolonie v.Milelete aan de westkust v.d.Zwarte Zee(Warna)
Odoacer koning van Italië (476-493 nC)
Odrysenmachtigste stam van de Thraciërs
Odysseeepos van Homerus
Odysseusachaeïsche held, vorst van Ithaca
Oeastad in Noord-Afika
Oechalia3 steden in Griekenland
Oedipuskoning v.Thebe, trouwde met zijn moeder
Oeneuskoning van Calydon, vader v.Meleager, Deïanira en tydeus
Oeniadaestad in Acarnania
Oenomaüszoon v.d.god Ares, vader v.Hippodamea
Oenonephrygische nimf, verliefd op Paris
Oenopidesgriekse wis- en sterrenkundige (2e helft 5e eeuw vC)
Oetagebergte in Midden-Griekenland
Ofelhebreeuwse naam voor een vesting op een hoogte
Ofirgoudvindplaats in Arabië
Ogdoadebelangrijkste 8 goden van het egyptische Hermupolis
Ogygiaeiland van Calypso
Oïleuslegendarische vorst van Locris, vader van de kleine Aiax
Olbiagriekse kolonie op de noordkust v.d.Zwarte Zee (Boeg)
Olbiahavenstad in N.O.Spanje (Terranova)
Olbiakolonie van Marseille op de zuidkust v.Gallië (Hyères)
Olenushavenstad in Achaea bij Patrae
Oligarchieadelsheerschappij
Olijfbergbergrug ten oosten v.Jeruzalem
Olisipostadje aan de westkust van Portugal (Lissabon)
Olybrius westromeins keizer (472)
Olympiagrieks heiligdom in het westen van de Peloponnesus
Olympiadeperiode van 4 jaar tussen 2 olympische spelen
Olympiasvrouw v.Philippus II van Macedonië en moeder v.Alexander de Grote
Olympieiontempel van Zeus in Athene
Olympische godenvoornaamste griekse hemelgoden
Olympische spelenberoemdste panhelleense agon ter ere van Zeus Olympius
Olympushoogste berg v.Griekenland in N.Thessalië
Olynthusgriekse stad in Chalcidice (Thracië)
Ombos2 steden in Egypte; 1 tenoorden en 1 ten zuiden van Thebe
Omenvoorteken bij de romeinen
Omphalelegendarische koningen van Lydië
Omphalosnavelvormige steen
Omrikoning van Israël (884-873)
Onnaam v.Heliopolis in Egypte
Onagergrote katapult
Onatasgriekse bronsgieter (485-450)
Onchsjesjonkiegyptische auteur van demotisch wijsheid
Onesicritusgriekse biograaf van Alexander (375-300 vC)
Oniasenkele hogepriesters in Jeruzalem
Onnosgriekse naam van koning Unas v.Egypte
Onomacritusgriekse orakeldeskundige (6e eeuw vC)
Onomarchus veldheer en staatsman van de Phociërs (ca. 350 vC)
Onurisegyptische jacht- en krijgsgod
Opheltes(Ὀφέλτης), zoon v.koning Lycurgus v.Nemea; zie Hypsipyle
Ophitenverzamelnaam voor bepaalde gnostische richtingen
Opilius/Opellius Macrinusromeins keizer (217 - 218)
Lucius Opimius romeins staatsman, tegenstander der Gracchen (2e eeuw vC)
Opisbabylonische stad aan de Tigris
Oppianus2 griekse leerdichters
Opsoudromeinse godin
Optatianusdichter (4e eeuw nC)
Optatusbisschop, schrijver v.e.werk tegen Parmenianus
Optimatespolitieke groepering van ambtsadel in Rome
Oracula Sibyllinaverzameling van griekse profetieën
Orakelhet via een priester gegeven antwoord van een godheid
Orantefiguur in gebedshouding
Orbiliusromeinse grammaticus (1e eeuw vC)
Orchestradansplaats: cirkelvormige ruimte in het griekse theater
Orchomenus in Arcadiëgriekse stad in Arcadië
Orchomenus in Boetiëgriekse stad aan het Copais-meer
Orcusromeinse naam v.h.rijk en v.d.god van de onderwereld
Oresteszoon v.Agamemnon en Clytaemnestra, doodde zijn moeder
Orestie(Ὀρέστεια), trilogie v.Aeschylus (Agamennon,Choëphoren,Eumeniden)
Orfismegriekse religieuze stroming
Orgelmuziekinstrument aangedreven door water
Orgetorixrijke en machtige Helvetiër
Orgiënhandelingen bij de goddelijke eredienst
Oribasiusgriekse arts en auteur v.medische encyclopedie (4e eeuw nC)
Orientiusauteur en bisschop van Augusta (ca. 435 nC)
Origenesinvloedrijk oudchristelijk auteur (ca. 185-253 n.C.)
Orion (kort)reus en groot jager
Orionreus en groot jager
Orodes II koning v.d.Parthen (57-37 vC)
Orontesbelangrijkste rivier van Syrië
Oropusstadje op de noordkust van Attica
Orosiusoud-christelijk auteur (ca.400 nC)
Orpheusde door Apollo begenadigde zanger, dichter en citerspeler
Orthagorastiran v.Sicyon (ca.630 vC)
Ortygiaeilandje in de haven van Syracuse
Oscioudste stam in Midden-Italië
Osirisbelangrijke egyptische god
Oskischtaal v.d.Osci
Osroënelandstreek in het noordwesten v.Mesopotamië
Ossaberg in Thessalië
Ossiusbisschop van Cordoba (260-357)
Ostiahavenstad van Rome (Ostia Antica)
Ostracascherven van aardewerk
Ostracismeatheense procedure in Athene om impopulaire burgers te verbannen
Othoromeins keizer (69)
Othocastad op Sardinië
Otniëljongere broer van Kaleb (b)
Ovatiotriomftocht van lagere rang dan een triumphus
Ovidiusinvloedrijke dichter (43 vC-18 nC)
Oxusrivier in Bactria
Oxyrynchusgriekse naam voor hoofdstad van de 19e Opper-Egyptische gouw
NlijstP