Eriba-Marduk

Eriba-Marduk, koning van Babylon, regeerde ca. 795-764. Vermoedelijk was hij een zoon van Marduksakinsumi van Bit-Jakin. Hij volgde in Babylonië op na een interregnum. Op herstel van de orde in Babylonië zou kunnen wijzen dat hij de bewoners van Babylon en Borsippa bezittingen teruggaf die hun waren ontnomen door binnengevallen arameese nomaden. Hij zou ook herstelwerk aan de inrichting van de tempels van deze steden hebben verricht. In Uruk zou hij volgens Esarhaddon het cultusvertrek van Istar hebben vergroot, terwijl Nabonidus daarentegen verklaart dat er tijdens E.-M. in Uruk in verband met de tempel van Istar onregelmatigheden plaatsvonden.


Lit. F. H. Weissbach (RLA 2, 463v). W. F. Leemans (JbEOL 10, 1945-1948, 438). J. A. Brinkman (AnOr43, 1969, 221224). [Van Driel]


Lijst van Koningen Lijst van Namen