Hantilis

Hantilis, hethitische koning uit de 15e eeuw vC. Toen Mursilis I na de verovering van Aleppo de beroemde veldtocht naar Babylon gehouden had, die een einde maakte aan de eerste dynastie van Babylon, werd hij kort na zijn terugkeer vermoord. H., die met de zuster van Mursilis gehuwd was, was door zijn schoonzoon Zidantas benaderd en in de samenzwering betrokken. H. besteeg hierna de koningstroon. Tijdens zijn regering keerde het getij zich tegen de Hethieten en behaalden de Hurrieten belangrijke successen. In een fragmentarisch overgeleverde tekst beroemt H. zich erop versterkte steden aangelegd en Hattusas, de hoofdstad, versterkt te hebben. Latere, 13e-eeuwse, teksten schrijven aan H. eveneens nederlagen in de strijd tegen de Casganomaden toe. [Houwink ten Cate]


Lijst van Koningen Lijst van Namen