Kurigalzu

Kurigalzu is de naam (volgens K. Balkan) van de 14e (zeer onzeker), de 18e en de 22e kassitische koning van Babylon. De eerste is echter alleen bekend als vader van een Melsihu, van wie het onzeker is of hij ooit koning was. 'Vader' kan ook 'voorouder' betekenen. Beter bekend zijn K., zoon van Kadasman-Harbe I (= K. I 1430-1380 vC) en K., zoon van Burnaburias II (= K. II). Tijdens de regering van de eerste valt waarschijnlijk de stichting van Dur-K. Ook hier is de verdeling van de aanwezige inscripties over de koningen zeer moeilijk. Het totale herstel van de heiligdommen te Ur door een K. kan alleen op grond van een epitheton toegewezen worden aan K. I. Van K. I is ook een schenkingsoorkonde voor Istar van Uruk bewaard. Combineert men deze gegevens met inscripties over werkzaamheden aan de tempels van Adab, Borsippa, Der, Nippur, Sippar en Uruk, dan krijgt men de indruk dat er een totale vernieuwing van de cultus plaatsvond.

Van K. II weten wij dat hij verslagen werd door Enlilnirari van Assur. Of hij de K. is, die Elam versloeg en Susa veroverde, is onzeker.


Lit. K. Balkan, Kassitenstudien 1 (AOS 37, 66-67). K. Jaritz (MIO 6, 231-236, 242-247). F. el-Wailly (Sumer 10, 44-45, 4650). J. A. Brinkman (Or NS 38, 322-328). [van Driel]


Lijst id="r0010"> van Koningen Lijst van Namen