Lipit-Ištar

Lipit-Ištar, koning van Isin, één van de opvolgers van het rijk van Ur-III; hij regeerde ca. 1934-1924 vC. Tijdens zijn regering ondervond Isin in toenemende mate de rivaliteit van Larsa onder Gungunum, dat uiteindelijk Ur en daarmee Zuid-Babylonië aan Isin wist te ontnemen. L.-I. neemt een belangrijke plaats in in de nieuw-sumerische hymnische literatuur via godenhymnen met voorbede voor hem, hymnen op hem, en een hymne waarin hij zijn eigen lof zingt. L.-I. zette zich in voor de verbetering van de sociale omstandigheden in zijn rijk door eenmalige ingrepen en meer blijvende hervormingen: beperking van de slavernij en dienstplicht, kwijtschelding van achterstallige pacht en belasting, verbetering van de rechtszekerheid. Deze maatregelen moeten gezien worden in samenhang met de compositie van de zogenaamde 'Codex L.-L', een collectie rechtsregels, in het sumerisch geformuleerd, die een voorbeeld van 'gerechtigheid' stellen (zie : 'Wetten').


Lit. D. O. Edzard, Die zweite Zwischenzeit Babyloniens (Wiesbaden 1957) 93vv. F. R. Steele, The Code of Lipitiätar (Philadelphia 1948; vgl. Pritchard, ANET2, 159vv; J. P. Lettinga, JbEOL 12, 249vv). M. Civil (Assyriological Studies 16, 1965, 1vv). W. Römer, Sumerische 'Königshymnen' der Isinzeit (Leiden 1965) 4vv. W. Hallo (BiOr 23, 1966, 245vv). E. Sollbergerllt. J. Kupper, Inscriptions royales sumériennes et akkadiennes (Paris 1971) sub IV A. [Veenhof]


Lijst van Namen