Lugalbanda

Lugalbanda, volgens de sumerische koningslijst de 3e vorst van de 1e dynastie van Uruk, waartoe ook Enmerkar en Gilgames behoren. Hij is een der hoofdfiguren uit de heroïsch-epische sumerische poëzie; naar hem is genoemd het 'L.-epos', een vermoedelijk uit twee delen bestaande compositie met in totaal ca. 900 regels: a) 'L. in het donkerst van het gebergte' (ook wel 'L. en het Hurrum-gebergte' genoemd); b) 'L.(-epos)'. L. treedt hierin op als een van de legeraanvoerders van koning Enmerkar van Uruk in diens strijd met Aratta (in Iran). O.a. worden beschreven L.'s ziekte, achterlating en herstel, en zijn ontmoeting met de mythische anzu-vogel, en terugkeer naar Uruk. De gebeurtenissen zijn te situeren in de periode Vroeg-Dynastiek II. L. werd reeds vroeg (ca. 2500 vC) vergoddelijkt; zijn echtgenote was de godin Ninsun; zij gelden later als de ouders van Gilgamess.


Lit. C. Wileke, Das Lugalbandaepos (Wiesbaden 1969). [Veenhof]


Lijst van Koningen Lijst van Namen