Mesalim

Mesalim (ook wel als Mesilim gelezen, sumerisch ME.DI., met de betekenis: "de '(goddelijke) macht' is (een) vast(e waarde)"), was de naam van een vorst in het oude Oosten.

M. noemt zich in enige inscripties Koning van Kis en is daarmee de eerste ons bekende vorst die deze titel, later een prestigetitel, gebruikt. Waar M. vandaan kwam is onbekend, en ook zijn activiteiten kennen wij niet, behalve zijn optreden als arbiter in een grensconflict tussen Lagas en Umma, waaraan zowel Eannatum als Entemina refereren. M. plaatste bij die gelegenheid een grenssteen (Kudurru). Zijn arbitrage alsmede het feit dat hij ook anderszins blijkens eigen inscripties optrad als koning in door Ensi's bestuurde gebieden, suggereren wellicht een oorsprong voor het prestigieuze karakter van de titel 'koning van Kis'. M. ontbreekt in de sumerische koningslijst; zie AS XI p. 181-2. Zijn 'favoriete' godheden waren Ninhursag en Etaran. Vooral duitse archeologen onderscheiden in de mesopotamische kunst de z.g. M.-fase, die ongeveer overeenkomt met de periode Vroegdynastiek II in het systeem-Frankfort. Men gaat daarbij o.a. uit van de reliëfvoorstellingen op de knotskop van M. uit Tello (zie bv. Strommenger, Fünf Jahrtausende Mesopotamien, plaat 43).

M. wordt aan het begin van de 26e eeuw vC gedateerd.


Lit. F. Thureau-Dangin, Die sumerischen und akkadischen Königsinschriften (Leipzig 1907) 24, 36, 38. Th. Jacobsen (Zeitschrift für Assyriologie 52, 1957, 134 vv). Luckenbill, Inscriptions from Adab (OIP 14). Th. Jacobsen, The Sumerian Kinglist (AS 11, Chicago 1939). Hirsch (AfO 22, 1968/69 78) [Meijer]


Lijst van Namen