Muwatallis

Muwatallis, zoon en troonopvolger van Mursilis II, die van ca. 1320 tot 1296/ 1282 vC in Hattusas geregeerd heeft (de keuze tussen beide alternatieven voor het einde van zijn regering is afhankelijk van de vraag of men voor de regering van Ramses II de hoge datering van 1304 of de lage datering van 1290 vC als eerste regeringsjaar volgen wil). Vermoedelijk als gevolg van het feit dat M. de residentie eerst naar het z.g. 'Benedenland' en daarna naar Tarhuntassas verplaatste zijn slechts weinig teksten van hem in de archieven van Hattusas bewaard gebleven (staatsverdragen met Alaksandus van Wilusas en Talmi-Sarrumas, onderkoning van Aleppo, waarvan de eerste in het hethitisch en de tweede in het akkadisch is gesteld, en een tweetal koninklijke gebeden). Het is onzeker of dreigend gevaar van de kant van de Kaska-nomaden of het verlangen om dichter bij het syrische strijdtoneel te zijn (ofwel een combinatie van beide?) zijn voornaamste beweegreden vormde voor het verplaatsen van de residentie. De belangrijkste gebeurtenissen uit de tijd van zijn regering waren een veldtocht tegen Arzawa en de veldslag bij Kades tegen Ramses II. Deze veldslag eindigde onbeslist en liet de hethitische invloedssfeer in Noord-Syrië (inclusief Ugarit en Amurru, dat voor de slag naar Egypte was overgelopen) onaangetast. Blijkens de 'Apologie van Hattusilis III' heeft M. tijdens zijn regering de bescherming van de noordgrens tegen de invallen van de Kaska-nomaden en het bestuur over Centraal-Anatolië aan zijn jongere broer Hattusilis overgedragen.


Lit. A. Goetze (CAH, Chapters 21a en 24, fasc. 37, 1965, 3537;40-44). [Houwink ten Cate]


Lijst van Namen