Naramsin

steleNaramsin, zoon van Manistusu, regeerde vermoedelijk 37 jaar (1830-1805 vC) en was na Sargon de belangrijkste van de koningen der dynastie van Akkad; hij werd nog bij zijn leven vergoddelijkt. Een tamelijk uitgebreide literatuur, ook in het hethitisch, handelt over N.s daden, doch schildert hem ook af als een soort ongeluksvorst. Na zijn regering was het dan ook gedaan met de macht van Akkad. De inscripties op de van hem bewaarde monumenten zijn meestal ernstig verminkt; meer gegevens bevatten afschriften uit de oud-babylonische tijd.

Belangrijk is zijn vestingachtig paleis te Tell Brak. Opmerkelijk is zijn overwinningsstele, een wijgeschenk voor Enlil van Nippur, dat later ter gelegenheid van een overwinning op een bergstam naar Susa werd versleept. Een ander bekend stelefragment werd in de omgeving van Diarbakir gevonden. Een andere N., zoon van Ipiqadad I, regeerde te Esnunna en misschien ook te Assur.


Lit. H. Hirsch (AfO 20, 1963, 17vv), N. van Esnunna: D. O. Edzard, Die zweite Zwischenzeit Babyloniens (Wiesbaden 1953) 163 vv. [van Driel]


Lijst van Koningen Lijst van Namen