Neriglissar

Neriglissar was een babylonische koning, die regeerde van midden augustus 560 tot ongeveer eind april 556 na zijn voorganger Awilmarduk van de troon gestoten te hebben. Hij was gehuwd met een dochter van Nebukadnesar II. Tot aan de vondst van een nieuw fragment van de Babylonische Kroniek werd hij algemeen als een zwak vorst beschouwd. Wij weten nu dat hij in zijn derde regeringsjaar een veldtocht naar het meest westelijke gedeelte van Cilicië ondernam.


Lit. R. A. Parker/W. H. Dubberstein, Babylonian Chronology (Providence 1956) 12. D. J. Wiseman, Chronicles of Chaldacan Kings (London 1956). S. Langdon, Die neubabylonischen Königsinschriften (VAB 4, Leipzig 1912). [van Driel]


Lijst van Koningen Lijst van Namen