Rimush

Rimush (2278-2270 vC?), een van de twee zonen van Sargon van Akkad - de ander was Manistusu - en tweede of derde koning van die dynastie: de volgorde van hun regeringen is onzeker. De som van beider regeringsperioden is ongeveer 23 jaar, beiden zijn volgens de overlevering door hovelingen vermoord.

Onder R. rebelleerde een coalitie van de 'sumerische' steden Ur, Lagash, Umma, Adab, Zabalam. R. overwon hen en ook Elam. Zijn inscripties behandelen uitsluitend zijn militaire verrichtingen, en zijn alle in het akkadisch.


Lit. H. Hirsch, Die Inschriften der Könige vom Agade (AfO 20, 1963, 1-82). E. Sollberger/J.-R. Kupper (IRSA 100-104). [Meijer]


Lijst van Koningen Lijst van Namen