Sin-muballit

Sin-muballit, vader en voorganger van Hammurapi van Babylon. Hij regeerde twintig jaar. De jaarnamen noemen op politiek gebied vooral de bouw van vestingen en de aanleg van kanalen. Zijn oorlog met Larsa boekte lang niet altijd successen, evenmin als de strijd om het zieltogende Isin.


Lit. D. O. Edzard, Die zweite Zwischenzeit Babyloniens (Wiesbaden 1957) 153. [van Driel]


Lijst van Koningen Lijst van Namen