Sin-šar-iškun

Sin-šar-iškun, laatste koning van het assyrische rijk (als men Assuruballit II niet meetelt), volgens Borger op basis van de inscriptie van de moeder van Nabonidus identiek met Assur-etil-ilani. Hij was een zoon van Assurbanipal (668-626) en regeerde waarschijnlijk tot de val van Ninive in 612 vC. Zijn inscripties handelen alleen over bouwwerken, doch de Babylonische Kroniek geeft een beeld van het instorten van het assyrische rijk onder de druk van de Babyloniërs en de Meden, waarbij alleen gedateerde oorkonden uit Babylon, Nippur, Sippar en Uruk aanvullende gegevens opleveren.


Lit. R. Borger, Der Aufstieg des neubabylonischen Reiches (JCS 19, 1965, 59vv). J. Oates, Assyrian Chronology 631-612 B.C. (Iraq 27, 1965, 135-159). D. J. Wiseman, Chronicles of Chaldean Kings (London 1956). [van Driel]


Lijst van Koningen Lijst van Namen