Sumuabum

Sumuabum, eerste koning, maar niet de stamvader van de amoritische of eerste dynastie van Babylon (19e eeuw vC volgens de middelste chronologie). S. regeerde 14 jaar, te beginnen met de bouw van de muur van Babylon. De omvang van zijn rijk laat zich moeilijk vaststellen; in Kis, Sippar en Kazallu komen gelijktijdig andere locale vorsten voor.


Lit. D. Edzard, Die zweite Zwischenzeit Babyloniens (Wiesbaden 1957) 122-124. [van Driel]


Lijst van Koningen Lijst van Namen