Urukagina

Urukagina (tegenwoordig meestal Uruinimgina elezen), laatste vorst van de stadstaat Lagas, ca. 2375 vC. U. is vooral bekend om zijn hervormingen, die beschreven zijn in enige grote inscripties. Deze hervormingen behelzen o.a. het terugdringen van de invloed van de stadvorst en zijn hof in tempelaangelegenheden, het ontslaan van allerlei ambtenaren en regeringsvertegenwoordigers, die de belastingen opdreven, en het duidelijker scheiden van staats- en privézaken. Deze hervormingen worden door Uruinimgina zelf omschreven als een verbond met de stadsgod Ningirsu, waardoor de maatschappelijk zwakken beschermd worden. Men betwijfelt of deze hervormingen werkelijk doorgevoerd zijn. Tijdens zijn regering verloor de stadstaat Lagas zijn zelfstandigheid door de veroveringen van Lugalzagesi van Uruk.


Lit. B. Hruska, Die innere Struktur der Reformtexte U.s von Lagas (ArOr 41, 1973, 4-13, 104-132). Th. Krispijn, De hervormingen van Uruinimgina van Lagas (in K.R. Veenhof ed. Schrijvend verleden Leiden 1983, 126-130). K. Maekawa, The Development of the É.MI in Lagash during the Early Dynastic III (Mesopotamia 8/9, 19731974, 135-140). [Krispijn]


Lijst van Koningen Lijst van Namen