Lijst van artikelen: P

OlijstQ

Paasfeestzie Pascha
Paardenraces onderdeel van de Olympische spelen
Pachomiusstichter van het cenobitisme (kloosterleven) (ca.300 nC)
Pacianusbisschop van Barcelona (4e eeuw nC)
Pacorus 2 koningen van de Parthen
Pactoluszijrivier van de Hermus in Klein-Azië
Pacuviusvroegromeinse tragediedichter (ca. 220-ca. 130 vC)
Padusgrootste rivier van Italië (Po)
Paeankoorlied begeleid door lier of aulos
Paelignibergstam in Midden-Italië
Paeoniërsaantal thracische stammen
Paeoniusberoemd grieks beeldhouwer (2e helft 5e eeuw vC)
Paestumstad aan de westkust van Lucanië (Midden-Italië)
Paetus romeins cognomen uit de gentes Aelia, Autronia en Papyria
Paganusheiden
Pagasaegriekse havenstad in Z.O.Thessalië
Paignionliterair werk met speels en schertsend karakter
Palalandstreek in het noordwesten van Anatolië
Palaemon1. andere naam van Melicertes 2. een v.d.Argonauten
Palaephatusgrieks auteur van mythografische werken (4e eeuw vC)
Palaestraworstelplaats, oefenplaats voor worstelen en boksen
Palaischbelangrijk lid v.d.anatolische tak der indo-europese taalfamilie
Palamedeseen v.d.grote legendarische griekse uitvinders
Palatijn1 v.d. 7 hevels van Rome. Zie ook (uitgebreider) Palatijn
Palestad op Cephallenia
Palermo-steensteen met de oudste egyptische annalen
Palesoudromeinse godin v.d.herders
Palestinagebied aan oostkust v.d.Middellands Zee
Palimpsestperkamenten handschrift waarvan het oorspronkelijke schrift bijna is uitgewist en waarna het opnieuw werd beschreven
Palinuruslegendarische stuurman van Aeneas
Paliurusstad in N-Afrika
Pallaromeins kledingstuk voor vrouwen
Palladasgriekse epigrammendichter (4e eeuw nC)
Palladiumnaam v.h.cultusbeeld van Pallas Athene
Palladiusauteur over landbouw (4e eeuw nC)
Palladius van Helenopolisauteur v.d. Historia Lausiaca (ca.400 nC)
Pallenteumdorp aan de oever v.d. Tiber (zie Euander)
Pallas(ἡ Πάλλας, genitivus Παλλάδος), bijnaam van de godin Athene
Pallas1. legendarische zon van Crius
2. 1 v.d.50 zonen v.Lycaon
3. zoon van Euander
Pallas vrijgelatene en minister v.financiën van keizer Claudius
Pallenewestelijke landtong van Chalcidice
Palliatabelangrijke toneelgenre bij de Romeinen; zie Fabula
Palliumromeins kledingstuk voor mannen; zie ook Kleding
Palmastad op Majorca
Palmyrahellenistisch-romeinse stad in Syrië
Pamphilagriekse schrijfster v.compilatiewerken (1e eeuw nC)
Pamphiluslexicograaf (2e helft v.d.1e eeuw n.C.)
Pamphilusgriekse schilder (4e eeuw vC)
Pamphyliëlandstreek op de zuidkust van Klein-Azië
Pan (kort)zoon van Hermes, herders- en vruchtbaarheidsgod uit Arcadië
Panzoon van Hermes, herders- en vruchtbaarheidsgod uit Arcadië
Panaetiusgriekse stoïcijnse wijsgeer (185-110 vC)
Panathenaeënvoornaamste feest van Athene
Pandarusuit Lycië afkomstige legendarische held, bekwaam boogschutter
Pandectendeel van het Corpus iuris civilis
Pandionmythologische attische koning
Pandoraeerste vrouw, door Hephaestus en Athene geschapen
Panegyrici latiniverzamelnaam voor 12 lofredes (289-313 nC)
Panegyricusredevoering uitgesproken bij een πανήγυρις, een grote volksbijeenkomst
Panegyricus Messallaegedicht dat de lof bezingt v.Marcus Valerius Messalla Corvinus
Pangaeusgebergte in Thracië
Pankrationgevecht tussen 2 mannen, met slechts enkele regels
Pankushethitisch begrip voor massa, congregatie
Pannoniaprovincie aan de noordgrens v.h.romeinse rijk (Hongarije)
Panopolis/Achmim/Chemmisstad in Egypte 200 km ten noorden van Thebe
Panormusniet-griekse stad aan de noordkust van Sicilië (Palermo)
Pan-schilderattische ceramiekschilder (5e eeuw vC)
Pansa, Vibiuspartijgenoot van Iulius Caesar (gest. 43 vC)
Pantaenusleider van christelijke school in Alexandrië (2e eeuw nC)
Pantheonromeins gebouw aan alle goden gewijd
Panticapaeumgriekse kolonie aan de cimmerische Bosporus (Kertsj)
Pantocratorattribuut van God
Pantomimetoneelkunst waarbij de acteurs niet praten, maar alleen bewegen
Panyassisepische dichter (begin v.d.5e eeuw v.C.)
Papaeretitel van bisschoppen
Paphlagoniëlandstreek in Klein-Azië
Paphnutiusbisschop in de Thebaïs in Egypte (4e eeuw nC)
Paphustwee antieke steden op Cyprus
Papiasbisschop van Hierapolis (2e eeuw nC)
Papinianuseen v.d.knapste romeinse rechtsgeleerden (ca. 200 nC)
Papinius Statiusromeins dichter (1e eeuw nC)
Gaius Papirius Carbobekend romeins redenaar (2e eeuw nC)
Gnaeus Papirius Carboromeins politicus (1e eeuw nC)
Gaius Papirius Carbo Arvinaromeins politicus (1e eeuw nC)
Lucius Papirius Cursorromeins politicus (4e eeuw nC)
Lucius Papirius Cursorromeins politicus (3e eeuw nC)
Pappusgriekse wiskundige (ca. 300 nC)
Papyriop papyrus geschreven teksten vnl. in Egypte gevonden
Papyrusrietplant; schrijfmateriaal
Parabasisonderdeel van de Oude attische Komedie
Paradijsommuurde muur; tuin van God
Paradoxographiauteurs die zonderlinge natuurverschijnselen etc.beschreven
Paraetoniumstad in N-Afrika
Parasangeperzische lengtemaat ong. 5,5 km
Parasietfiguur v.d.klaploper in de grieks/romeinse komedie
Parcae (kort)romeinse Schikgodinnen
Parcenromeinse schikgodinnen, Moiren
Parentaliaromeinse particuliere herdenking v.d.familiedoden
Pariliaromeins reinigingsfeest ter ere van Pales
Paristrojaanse prins, zoon van Priamus en Hecabe
Parisiigallische stam bij de de Seine
Parmastad in de Po-vlakte
Parmenides v.Eleagriekse wijsgeer (ca. 515-450 vC)
Parmenio belangrijke macedonische veldheer onder Alexander de Grote
Parnassusbergmassief in Midden-Griekenland
Parnesbergrug op grens van Attica en Boeotia
Parnongebergte in Laconië bij Sparta
Parodiekomische vervorming v.e.ernstig literair of muzikaal werk
Parodosonderdeel v.e.antieke griekse tragedie en komedie waarin het koor opkomt
Paroemiographigriekse auteurs die spreekwoorden verzamelden en verklaarden
Parrhasiusberoemde griekse schilder (440-390)
Parthenhalfnomaden uit de steppen rond het Aral-meer
Partheniusgriekse dichter
Parthenontempel van Athene op de Acropolis
Parthenopaeuseen van de Zeven tegen Thebe
Parthenopeoude naam van Napels
Paruseen van de eilandengroep, de Cycladen
Parysatis 2 perzische prinsessen
Pasargadaekoninklijke residentie in het iraanse gewest Parsa (Madar-i Sulaiman)
Paschajoods hoofdfeest
Pasiphaegemalin van de kretenzische koning Minos
Pastorale brievenbrieven van Paulus aan Tomothës en Titus
Pastorale poëzieZie Bucolische poëzie
Pataviumstad in de Po-vlakte (Padova-Padua)
Paterculus, Velleiusromeinse geschiedschrijver (1e eeuw nC)
Pathyrisegyptische stad ten zuiden van Thebe
Patmusklein eiland in de Aegeïsche Zee
Patnaoude stad in India
Patraegriekse havenstad op de noordwestkust van Achaia (Patras)
Patriciileden v.d.hoogste bevolkingsklasse
Patrickapostel van Ierland (5e eeuw nC)
Patripassanismeleer die de Drieeenheid als verschillende verschijningsvormen zag
Patrocluszoon van Menoetius, vriend v.Achilles
Patronusbeschermheer van een cliens in Rome
Patrosnaam van Opper-Egypte
Paulachristelijke ascete uit Rome (347-404)
Paulinus van Milaanchristelijke auteur,secretaris v.Ambrosius (ca.400 nc)
Paulinus van Nolachristelijke auteur (353-431 nC)
Paul(l)usromeinse familienaam binnen de patricische gens Aemilia
Iulius Pauluseen van de knapste romeinse juristen (begin 3e eeuw nC)
Paulusbelangrijkste uitdrager van het Christendom (1e eeuw nC)
Paulus van Alexandriëschrijver over astrologie (tweede helft 4e eeuw nC)
Pausanias van Spartaoverwinnaar v.d.Perzen bij Plataeae (479 vC)
Pausaniasgeograaf (2e eeuw n.C.)
Pausaniaslexicograaf
Pausaniaskoning van Sparta van 445 tot 426 en van 408 tot 394
Paxromeinse personificatie v.d.rust
Pazuzubabylonische demon
Pectorius-inscriptieoudchristelijke inscriptie
Pedianus, Asconiusschrijver v.commentaren op de grote latijnse prozaschrijvers en dichters (9 vC-76)
Pedo, Albinovanusromeins dichter (1e eeuw vC)
Pegasusgevleugeld paard
Peithogriekse godin, personificatie van de overreding
Pekach18e koning van Israël (736-732)
Pekachjakoning van Israël (738)
Pelagiachristelijke maagden
Pelagius (pelagianisme)ketterse lekenmonnik
Pelagius Ibisschop van Rome (556-561)
Pelagius IIbisschop van Rome (579-590)
Pelasgenvoorgriekse bevolking van Griekenland
Pelasgiotislandstreek in het oosten van Thessalië
Peleuslegendarische zoon van Aeacus
Peliaskoning v.d.griekse stad Iolcus, oom van Iason
Pelionbergrug in Magnesia in Thessalië
Pella in Jordaniëstad in Oost-Jordanië
Pella in Macedoniëhoofdstad van Macedonië
Pelopidasthebaanse veldheer en staatsman (ca. 410-364)
Peloponnesische bondmoderne benaming voor 'de Lacedaemoniërs en hun bondgenoten'
Peloponnesische oorlogoorlog tussen Athene en Sparta (431-404 vC)
Peloponnesushet grote zuidelijke schiereiland van Griekenland
Pelopszoon v.Tantalus, vader v.Atreus en Thyestes
Peltastlichtgewapende inferanterist
Pelusiumstad aan de oostelijke Nijlarm in Egypte
Penatenromeinse beschermgoden v.h.huis
Penelopegemalin v.Odysseus en moeder v.Telemachus
Peneüsnaam van 2 rivieren in Griekenland
Pentameterversregel van vijf metra
Pentateuchde eerste vijf boeken van het Oude Testament
Pentathlonvijfvoudige atletiekprestatie
Pentapolisoude stad in India
Pentapolisgroep van steden
Pentekontaëtie50 jaar tussen de Perzische en Peloponnesische oorlog (479-431)
Penteliconhoge berg in Attica, bekend vanwege marmer
Penthesileakoningin van de Amazonen
Pentheuskoning v.d.boeotische stad Thebe, verzette zich tegen Dionysus
Peparethuseiland van de noordelijke Sporaden
Pepi2 farao's
Peplosgrieks wollen kleed van vrouwen
Perdiccasdrie macedonische koningen en een generaal van Alexander de Grote
Perduellioromeinse term voor politieke vergrijpen
Pereahet gebied van de oostjordaanse stammen
Peregrinatiopelgrimstocht (naar de heilige plaatsen)
Peregrinus Proteusgriekse cynische wijsgeer (2e eeuw nC)
Pergamumhellenistisch-romeinse stad in Mysië (Klein-Azië) (Bergama)
Pergegriekse stad in de kleinaziatische landstreek Pamphylië
Periander ('Periandros') tiran van Corinthe (ca.627 tot 587 of ca. 590-550 vC)
Periclesbelangrijkste staatsman van het democratische Athene van de 5e eeuw vC
Perinthusgriekse kolonie op de thracische kust van de Propontis (Eregli)
Periodeuteschristelijk presbyter van hogere rang
Perioekenbevolkingsgroep met beperkte burgerrechten
Peripateticifilosofische stroming voor volgelingen van Aristoteles (vanaf 4e eeuw vC)
Periplusverslag van ontdekkingsreis langs onbekende kusten
Peripteroszie Tempel
Peristyliumbinnenplaats, omgeven door overdekte zuilengaanderijen; zie ook Huis, Domus
Perizzietenvoor-Israëlitische bevolking van Palestina
Perkamentschrijfmateriaal, vervaardigd uit dierenhuid
M. Perpenna romeinse gezant (2e eeuw vC)
M. Perpenna romeinse consul (2e eeuw vC)
Perpennaaanhanger v. Marius, stadhouder van Sicilië (1e eeuw vC)
Perpetuaaanzienlijke christin die martelares werd
Perseïsdochter v.Oceanus en Tethys, moeder van circe en Pasiphaë
Persephone (kort)griekse onderwereld- en natuurgodheid, dochter v.Zeus en Demeter, vrouw v.Hades
Persephonegriekse onderwereld- en natuurgodheid, dochter v.Zeus en Demeter, vrouw v.Hades
Persepolisgriekse naam van Pàrsa (Takht-i Jamshid)
Perseus (verhaal)held uit Argos, zoon v.Danaë, doodde Medusa
Perseusheld uit Argos, zoon v.Danaë, doodde Medusa
Perseuslaatste koning van Macedonië (179-168 vC)
Persiusdichter (1e eeuw nC)
Pertinaxromeins keizer (193)
Perusiastad in centraal Italië (Perugia)
Pervigilium Venerislentelied ter ere van Venus (2e eeuw nC)
Perzeniraanse volksstam
Perzischtaal van de Perzen
Perzische oorlogen oorlogen tussen de Perzen en de Grieken (492-479 vC)
Pescennius Niger romeinse tegenkeizer (193-194)
Pessinusphrygische, later galatische stad in Klein-Azië
Petosirishogepriester v.Thot te Hermupolis
Petrahoofdstad van het rijk der Nabateeën (Jordanië)
Petroniusschrijver v.e.roman Satyricon (1e eeuw nC)
Petrusapostel en eerste bisschop van Rome
Petrus (Brieven)brieven die de apostel Petrus heeft geschreven
Petrusbisschop van Alexandrië (ca. 300 nC)
Petrus Chrysologusbisschop van Ravenna (400-450)
Peutinger kaartromeinse wereldkaart van bijna 7m bij 0,34 m.
Phaeakenlegendarisch zeevarend volk
Phaedo v.Elisgriekse wijsgeer, leerling v.Socrates (begin 4e eeuw nC)
Phaedradochter v.d.kretenzische koning Minos, vrouw v.Theseus
Phaedrusfabeldichter (eerste helft 1e eeuw nC)
Phaedrus1. gesprekspartner van Socrates 2. griekse wijsgeer (138-70)
Phaestusstad op het eiland Kreta
Phaetonzoon v.d.zonnegod Helius, wilde de zonnewagen besturen
Phalarisberuchte tiran van de sicilische stad Acragas van ca. 570 tot ca. 555 vC
Phalerumhavenplaats op de westkust van Attica
Phallusmannelijk geslachtorgaan
Phaneszie Orfisme
Phanoclesgriekse dichter (3e eeuw vC)
Phanodemusgriekse geschiedschrijver (4e eeuw vC)
Pharnabazusperzische satraap van Klein-Phrygië (413-392)
Pharnaces2 koningen, van Pontus en het Bosporus-rijk
Pharsalusgriekse stad in Thessalië (Farsala)
Pharusnaam van een eiland ten noorden van Alexandrië
Pharuseiland waarop vuurtoren
Phaselisgriekse kolonie op de oostkust v.d. Lycia
Phasisgriekse kolonie in Colchis op de oostkust v.d. Zwarte Zee (Rioni)
Pheniciëland ten noorden van Palestina (Libanon)
Pheraegriekse stad in het zuidoosten van Thessalië (Velestinon)
Pherecratesattische dichter v.d.Oude Komedie (5e eeuw vC)
Pherecydes2 griekse prozaschrijvers
Phidiasberoemdste beeldhouwer v.d.oudheid (5e eeuw vC)
Phidonkoning van Argos (midden 7e eeuw vC)
Phigaliagriekse stad in het zuidwesten v. Arcadië (Pavlitsa)
Philadephiasteden in Lydië, Oost-Jordanië en Egypte
Philaeeiland in de Nijl bij Aswan
Philasterbisschop van Brescia (4e eeuw nC)
Phileasbisschop van Thmuis en martelaar (4e eeuw nC)
Philemon juniordichter van blijspelen
Philemon van Syracusedichter v.d.attische z.g.Nieuwe Komedie (ca. 365-264 vC)
Philemongastvrije man die Zeus en Hermes onderdak gaf
Philemonwelgesteld christen (1e eeuw nC)
Philemon (Brief)brief die Paulusetrus heeft geschreven aan Philemon
Philetaerus stichter v.d.pergameense dynastie der Attaliden (283-263)
Philetaerus1. dichter v.d.attische Midden-Komedie 2. titel atticistisch vademecum
Philicusgriekse dichter (3e eeuw vC)
Philinus van Cosgriekse arts (3e eeuw vC)
Philinus van Acragasgriekse geschiedschrijver (3e eeuw vC)
Philippenzen (Brief)brief die Paulus heeft geschreven aan de Philippenzen
Philippistad in Thracië
Philippolisstad in het noorden van Thracië (Plowdiw)
Philippus Arabsromeins keizer (244 - 249)
Philippus Ikoning van Macedonië (2e helft 7e eeuw)
Philippus Ikoning van Syrië (94-83 vC)
Philippus IIkoning van Macedonië (359-336)
Philippus IIkoning van Syrië (66-63 vC)
Philippus III Arridaeuskoning van Macedonië (323-317)
Philippus IVkoning van Macedonië in 297 vC
Philippus Vkoning van Macedonië (221-179)
Philippus1. apostel 2. christen in Jeruzalem (b)
Philippus van Sidekerkhistoricus (5e eeuw nC)
Philippus van Thessalonicagriekse epigrammendichter (1e eeuw nC)
Philistusstaatsman en geschiedschrijver uit Syracuse (ca 400 vC)
Philitasgriekse geleerde en dichter (4e-3e eeuw vC)
Philo v.Alexandrië (Philo Iudaeus)joodse filosoof en theoloog (25 vC - 45 nC)
Philo v.Byzantiumgriekse werktuigbouwkundige (3e/2e eeuw vC)
Philo v.Eleusisattische architect (2e helft 4e eeuw vC)
Philo v.Larisagriekse wijsgeer v.d.Midden-Academie (2158-85 vC)
Philochorusschrijver over geschiedenis van Attica (ca. 340-ca. 265 v.C.)
Philocratesatheense staatsman (ca. 346 vC)
Philocteteskoning van Magnesia
Philodamusauteur v.e.paean op Dionysus
Philodemusdichter en epicurisch wijsgeer (ca. 110 - ca. 40/35 vC)
Philogelosverzameling van 265 griekse grappen
Philolaüspythagoreïsch wijsgeer (2e helft 5e eeuw vC)
Philomelazuster v.Procne, verleid door haar man Tereus
Philomelusopperbevelhebber v.d.Phociërs (4e eeuw vC)
Philopoemengriekse veldheer en staatsman uit Megalopolis (253-183)
Philostorgiusariaans auteur (ca. 400 nC)
Philostratusschrijver v.redevoeringen (2e eeuw nC)
Philostratus Lemniusschrijver v.een Παναθηναϊκός
Philostratusfilosoof (3e eeuw nC)
Philotas macedonisch edelman en officier (360-330 vC)
Philoxenus van Alexandriëgrammaticus (2e helft van de 1e eeuw v.C.)
Philoxenus van Cytheradichter en componist, leerling v.Melanippides (436-380)
Philoxenus van Eretriaberoemde griekse schilder (4e eeuw vC)
Phineusthracische koning, die de zienersgave bezat
PhintiasAttisch schilder (ca. 510 vC)
Phlegongriekse geschiedschrijver (2e eeuw nC)
Phliusoude griekse stad ten zuidwesten van Corinthe
PhlyaxSicilische klucht
Phocaeanoordelijkste van de ionische steden op de westkust van Klein-Azië
Phocionatheense veldheer en staatsman (401-318)
Phocislandschap in Midden-Griekenland
Phocylidesgriekse dichter van spreuken en disticha (6e eeuw vC)
Phoebe (kort)Titaan v.d. maan, dochter van Uranus en Gaia
PhoebeTitaan v.d. maan, dochter van Uranus en Gaia
Phoebusbijnaam van de griekse god Apollo als zonnegod
Phoenicestad in Epirus
Phoenixeen in Indië of Arabië levende wondervogel
Phoenixlegendarische zoon v.Agenor
Phoenixlegendarische opvoeder van Achilles
Phoenixgriekse dichter van iambisch poëzie (3e eeuw vc)
Pholusbeschaafde centaur
Phorcysgriekse zeegod, zoon van Pontus en Gaia
Phormio atheense admiraal ten tijde van Pericles
Phoroneusde eerste mens volgens de peloponnesische legenden
Photiusbyzantijns theoloog en filosoof (ca. 827 -ca. 898)
Phraätes vijf koningen der Parthen
Phraortes koning van de Meden (646-625)
Phratrieverwantschapsgroep in griekse polis
Phrixuszoon v.d.boeotische koning Athamas en de wolkengodin Nephele, vluchtte op een gouden ram
Phrygiëbelangrijkste landstreek van centraal Klein-Azië
Phrygischtaal die in Phrygië gesproken werd
Phryne beroemde atheense hetaere (4e eeuw vC)
Phrynichus Arabiusgrammaticus (2e eeuw n.C.)
Phrynichus van Atheneattische komediedichter (laatste decennia van de 5e eeuw v.C.)
Phrynichus van Atheneattische tragediedichter (6e-5e eeuw v.C.)
Phrynisgriekse virtuoos op de cithara en dichter van nomoi (2e helft v.d. 5e eeuw v.C.)
Phthialandstreek waar de Myrmidoniërs woonden (Thessalië)
Phthiotiseen van de vier districten in Thessalië
Phylarchusgriekse schrijver (3e eeuw vC)
Phylegriekse stam in polis
Phyllislegendarische thracische prinses
Physiologustitel v.volksboek met merkwaardige dieren, planten
Pianchifarao, stichter v.d. 25e dynastie (751-716 vC)
Picenumgebied tussen de Apennijnen en de Adriatische kust
Pierialandstreek op de westkust van de Golf van Thermae
Pieriusleider v.d.cathechetenschool in Alexandrië (ca. 300 nC)
Pietasromeinse personificatie v.d.vroomheid
Pigresepische dichter uit Halicarnassus (5e eeuw v.C.)
Pontius Pilatus romeinse procurator van Iudaea (26-36)
Pilumzware romeinse werpspies
Pinciusheuvel ten noorden van Rome
Pindarusbelangrijkste griekse dichter v.koorlyriek, (522-ca. 440 v.C.)
Pindusgebergte in Midden-Griekenland
Pioniuspresbyter in Smyrna, stierf marteldood (3e eeuw nC)
Piraeushavenstad van Athene
Piramidekoningsgraven v.d.farao's v.d.3e tot de 17e dynastie
Piramide van Cestiusgraf van Cestius in Rome
Piramidetekstenreligieuze en magische teksten uit de piramiden
Pirene2 bronnen in Corinthe
Pirithoüskoning van de Lapithen
Pisagriekse landstreek op de Peloponnesus
Pisaeoude stad in Midden-Italië (Pisa)
Pisidiëbergachtig landschap in het zuiden van Klein-Azië
Pisistratusdriemaal tiran van Athene (600-528)
Pisovoornaamste familie van de gens Calpurnia
Pistis Sophiachristelijk koptisch geschrift (3e eeuw nC)
Pithomstad in Egypte
Pittacusstaatsman in Mytilene op Lesbus en 1 v.d.7 wijzen (650-570)
Pittheuskoning van Troezen, zoon v.Pelops en Hipodamea
Pityussae2 eilanden behorend bij Balearen (Ibiza en Formentera)
Pius Ibisschop van Rome (142-154)
Placentianoorditalische stad in de Po-vlakte (Piacenza)
Placidia, Galla westromeinse keizerin (421 - 450)
Munatia Plancina vrouw v.Piso, ervan verdacht Germanicus vergiftigd te hebben
Lucius Munatius Plancusromeinse politicus (90-15 vC)
Titus Munatius Plancusromeinse politicus (1e eeuw vC)
Plataeaegriekse stad in het zuiden van Boeotië
Platobelangrijkste wijsgeer uit Athene (427-347 v.C.)
Plato comicusattische komediedichter (laatste kwart v.d.5e en begin v.d.4e eeuw vC)
Plautianus oppermachtige gardeprefect onder keizer Septimius Severus
Plautilla dochter van Plautianus, vrouw v. keizer Caracalla
Plautiusromeinse plebejische gens
Plautusbelangrijke oudlatijnse dichter (ca. 251-184 vC)
Plebiscitumbesluit van het concilium plebis in Rome
Plebsgrote massa der romeinse burgers
Pleiaden (kort)Zevengesternte, een zevental sterren in het sterrenbeeld de Stier
PleiadenZevengesternte, een zevental sterren in het sterrenbeeld de Stier
Pleromavolmaaktheid in de christelijke gnosis
Pleuronstad in Aetolia
Plinius Maiorbelangrijk auteur van wetenschappelijke werk (23-79 nC)
Plinius Minorpoliticus en belangrijk auteur (61-ca.114 nC)
Plistarchus spartaanse koning, zoon van Leonidas
Plistoanax spartaanse koning, zoon van Pausanias (458-408)
Plotinusgriekse wijsgeer, voornaamste vertegenwoordiger v.h.neoplatonisme (205-270 nC)
Plotius Tuccavriend van Horatius en Vergilius, zorgde voor publicatie v.d.Aeneïs
Plutarchus van Atheneneoplatonische wijsgeer (ca. 350-ca.432)
Plutarchusbiograaf en essayist uit Chaeronea (46-120 n.C.)
Plutogriekse god van de onderwereld
Plutusgriekse personificatie van de rijkdom
Pluviaelatijnse naam van de Hyaden
Pluvius'regenbrenger', naam van Iuppiter
Pneumatomachinaam voor degenen die de godheid v.d.Heilige Geest loochenden
Pnyxheuvel in Athene waar de volksvergaderingen werden gehouden
Podaliriusarts bij Troje, zoon van de god Asclepius
Poeasvader v.d.griekse held Philoctetes
Poimandrestitel v.h.belangrijkste geschrift v.h.zg.Corpus Hermeticum; zie Hermes Trismegistos
Polaoude stad dicht bij de zuidpunt van het schiereiland Istria (N.O.Italië)
Polemarchgrieks opperbevelhebber v.h.leger in oorlogstijd
Polemon Ikoning van Pontus (37-8 vC)
Polemon IIkoning van Pontus (38-63 nC)
Polemon v.Athenegriekse platonisch wijsgeer, hoofd v.d.Academie (315-270 vC)
Polemon v.Iliumgriekse geograaf en geschiedschrijver (220-160 vC)
Polemon v.Laodiceagriekse vertegenwoordiger v.d.2e sofistiek (90-145 nC)
Polisgriekse stadstaat
Politiek in koningstijd753-510 vC
Pollentiastad op Majorca
Caius Asinius Polliorepublikeins staatsman (76 vC - 5 nC)
Polluxlatijnse naam van een van de Dioscuren
Iulius Polluxgriekse geleerde (2e helft 2e eeuw nC)
Polussofist (2e helft v.d.5e eeuw vC)
Polyaenusadvocaat en auteur van 8 boeken 'Strateegika' (2e eeuw n.C.)
Polybiusgeschiedschrijver (ca. 200-ca. 120 vC)
Polycarpusbisschop van Smyrna (ca.69-ca. 155)
Polychroniusbisschop van Apamea (ca. 400 nC)
Polycletus1. kunstenaars uit Argos (5e eeuw vC) 2. kunstenaar uit Epidaurus
Polycratesredenaar en sofist (440-370 vC)
Polycratestiran van Samos (538-522 vC)
Polycratesredenaar en sofist (440-370 vC)
Polydecteslegendarische koning van het griekse eiland Seriphus
Polydeucesgriekse naam van een van de Dioscuren
Polydorustrojaanse prins, jongste zoon van koning Priamus
Polygnotusgrieks schilder van Thasus (5e eeuw vC)
Polyhymniamuze van het religieuze lied en de pantomime
Polymedesargivisch beeldhouwer (6e eeuw vC)
Polymestorthracische koning
Polyniceszoon v.d.thebaanse koning Oedipus en Iocaste
Polyperchonmacedonische generaal (380-na 316 vC)
Polyphemusreusachtige, alleen-levende en mensenetende Cycloop, verblind door Odysseus
Polyxenadochter v.d.trojaanse koning Priamus en Hecabeup
Pomeriumsacrale en staatsrechterlijke grens v.e.romeinse stad
Pomonaoudlatijnse godin v.d.oogst
Pompaeloromeinse in Navarra (N.Spanje) (Pamplona)
Pompeia 2e vrouw van Iulius Caesar
Pompeia Plotina vrouw van keizer Trajanus
Gnaeus Pompeius Magnus belangrijk politicus en generaal 106-48 v.C.
Pompeiusromeinse plebejische gens
Pompeiusgrammaticus (5e eeuw nC)
Gnaeus Pompeius Magnus 2e vrouw van Iulius Caesar
Sextus Pompeius jongste zoon Pompeius Magnus, tegenstander van Caesar, tot 36 v.C.
Pompeius Trogushistoricus (1e eeuw vC)
Pompejioskische stad in Campanië
Pomponius Bononiensisauteur van Atellanae (eerste helft 1e eeuw vC)
Pomponius Melaschrijver v.e.aardrijkskundig werk (1e eeuw nC)
Pomponius Secunduspoliticus en auteur (1e eeuw nC)
Pons Aemiliusbrug over de Tiber in Rome
Pons Cestiusbrug over de Tiber naar het Tibereiland in Rome
Pons Fabriciusoostelijke brug over de Tiber naar het Tibereiland in Rome
Pons Subliciusoudste brug over de Tiber in Rome
Pont du Gardmoderne naam van van deel van een romeinse waterleiding (Z.Frankrijk)
Pontianusbisschop van Rome (230-235)
Pontifexromeins priester
Pontijnse moerassenmoerasgebied ten zuidoosten van Rome
Pontius 1. vooraanstaande samnitische familie 2. belangrijke romeinse familie
Pontus (kort)griekse personificatie van de zee, zoon van Aether en Gaia
Pontusgriekse personificatie van de zee, zoon van Aether en Gaia
Pontus Euxinusgriekse naam van de Zwarte Zee
Pontuslandstreek langs de noordkust van Klein-Azië
Poppaea Sabina 2e vrouw van keizer Nero
Popularesromeinse politici die plannen dmv volksvergadering trachtten te verwezenlijke
Populoniaetruskische stad op de tyrreense kust tegenover het eiland Elba
Porcia dochter v. M.Porcius Cato (1e eeuw vC)
Porcius romeinse plebejische gens
Marcus Porcius Cato Uticensispoliticus 95-46 v.C.
Marcus Porcius Cato politicus en censor 234-149 v.C.
Porcius Licinusdichter (einde 2e-begin 1e eeuw vC)
Porfyrius, Optatianusdichter (4e eeuw nC)
Porolissumstad in Dacia
Porosverzamelnaam voor wat zachtere steensoorten
Porphyrioauteur van een Horatius-commentaar (3e eeuw nC)
Porphyriusgriekse filosoof uit de neoplatoonse school (234-303 nC)
Porsennakoning van het etruskische Clusium (ca.507 vC)
Porta Appiauitvalspoort van Rome naar de Via Appia
Porta Nigramonumentale romeinse stadspoort te Trier
Porticuslange overdekte zuilengaanderij
Porticus Deorum Consentiumzuilengaanderij op het Forum Romanum, waarin 12 standbeelden v.d.goden stonden
Porticus Octaviaezuilengaanderij in de Campus Martius met daarin 2 tempels
Portland-vaasglazen amfora uit tijd van keizer Augustus
Portoriumhavengeld: alle doorvoerrechten
Portus Itiushaven in N.Gallië
Portus Namnetumhavenstad van de Namnetae aan de Loire (Nantes)
Porus koning van het Vijfstromenland v.d.Indus-vallei (4e eeuw vC)
Poseideon6e Attische maand
Poseidon (kort)griekse god van aardbevingen, water, zee en visvangst
Poseidongriekse god van aardbevingen, water, zee en visvangst
Posidippus van Cassandreabelangrijke dichter van de Nieuwe Komedie (3e eeuw v.C.)
Posidippus van Pellaepigrammendichter (eerste helft v.d.3e eeuw vC)
Posidoniagriekse naam voor de stad Paestum
Posidoniusgriekse stoïcijnse wijsgeer en geleerde (135-51 vC)
Possidiusbiograaf van Augustinus (370-437)
Postumius Albinus aanzienlijk romeins patricisch geslacht
Postumus romeins keizer (259-268)
Potamon1. griekse staatsman en geleerde (1e eeuw vC) 2. griekse wijsgeer
Potestasgezag van een romeinse functionaris
Pothinusbisschop van Lugdunum en martelaar (2e eeuw nC)
Potidaeagriekse stad in Chalcidice
Potifarcommandant van de koninklijke lijfwacht in Egypte (b)
Potiferaschoonvader van Jozef (b)
Praefatiogebed dat hoofddeel v.d.eucharistie inleidt
Praefectuscommandant v.e.groep in het leger
Praenestestad in Latium (Palestrina)
Praesocraticioudste griekse wijsgeren t/m sofisten
Praetexta1. fabula praetexta 2. toga praetexta
Praetorna de consul hoogste staatsambtenaar in Rome
Praetorianileden v.d.romeinse keizerlijke garde
Pratinastragedie- en lierdichter (begin 5e eeuw vC)
Praxagorasberoemde griekse arts (2e helft 4e eeuw vC)
Praxeasleider van christelijke secte (ca. 200 nC)
Praxedismartelares in Rome (2e eeuw nC)
Praxillagriekse dichteres (5e eeuw vC)
Praxiphanesperipatetisch wijsgeer (3e eeuw vC)
Praxitelesatheens beeldhouwer (4e eeuw vC)
Predikerbijbelboek
Preektoespraak tot de gelovigen tijdens de kerkdienst
Presbyteroudchristelijke term voor priester
Priamuszoon van Laomedon en laatste koning van Troje
Priapeagedichten ter ere van de god Priapus
Priapusgod van de vruchtbaarheid
Prienegriekse stad in westelijk Klein-Azië
Priestercodexeen v.d.bronnen v.d. Pentateuch (b)
Princepsleidinggevend figuur in de romeinse staat, later de keizer
Principesdeel van de romeinse infanterie
Priscastichteres van kerk op de Aventijn in Rome (3e eeuw nC)
Prisca vrouw van keizer Domitianus (ca. 300 nC)
Priscianusgrammaticus (eind 5e, begin 6e eeuw nC)
Priscillastichteres van Priscilla-catacombe bij Rome (3e eeuw nC)
Priscillianuschristelijk asceet (340 - 385 nC)
Privernumoude stad in Latium
Probaaanzienlijke christin en auteur v.e.cento (4e eeuw nC)
Probusromeins keizer (276 - 282)
Marcus Valerius Probusfiloloog (tweede helft 1e eeuw nC)
Proclusfiloloog (2e eeuw nC
Proclusbisschop van Cyzicus (5e eeuw nC)
Proclus Diadochusgriekse neoplatoonse wijsgeer (412-485 nC)
Procnedochter v.d.attische koning Pandion, vrouw v.Tereus
Proconsulfunctionaris met consulaire macht
Procopiusgriekse geschiedschrijver (6e eeuw nC)
Procopiusromeins tegenkeizer (365 nC)
Procrisdochter van de attische koning Erechtheus
Procrustesmisdadiger in Attica
Proculusjurist (eerste helft 1e eeuw nC)
Procuratorfunctionaris met financiële macht
Prodicusbekende griekse sofist (465-400 vC)
Prodigiumromeins voorteken
Proetuskoning van Tiryns
Profeetman of vrouw die boodschappen uit een meer dan menselijke werkelijkheid overbrengt
Progymnasmatagriekse retorica-onderwijs oefeningen
Proloog1. zie Komedie 2. zie Tragedie
Prometheus (kort)zoon v.d.Titaan Iapetus en Clymene, helper v.d.mensen
Prometheuszoon v.d.Titaan Iapetus en Clymene, helper v.d.mensen
Pronnistad op Cephallenia
Propertiusdichter van elegieën (ca.50-ca.16 vC)
Prophthasiastad in Afghanistan (Farah)
Propontisbinnenzee tussen Thracië en Klein-Azië (Zee van Marmara)
Propraetoroud-praetor, stadhouder in een provincie
Propylaeënmonumentaal poortgebouw
Proquaestorfunctionaris in de provincie met de macht van quaestor
Prorogatioverlenging van de ambtsperiode zonder de titel
Proscriptiopublicatie van lijst met vogelvrijverklaarden
Proselietbekeerling tot het joodse geloof
Proserpinaromeinse godin, Persephone
Proskynesisvoetval voor godheid of koning
Prosper Tiro van Aquitaniëchristelijk auteur (ca.390-ca. 463)
Protagorasbekende griekse sofist, vriend v.Pericles (485-415 vC)
Gervasius en Protasiusmartelaren uit Milaan
ProtesilaüsThessaliër, die met 40 schepen aan de veldtocht tegen Troje deelnam
Proteusgriekse zeegod
Proto-evangelium van Jacobuseen v.d.apocriefe evangeliën; zie Evangelie
Protrepticusgeschrift dat opwekt tot de wijsbegeerte
Provinciaterrein van bevoegdheden v.e.magistraat
Provocatiohoger beroep
Proxenieinstelling waarbij staten in andere staten vertegenwoordigd worden
Prudentiuschristelijk dichter (348-na 405 nC)
Prusabelangrijke stad in Bithynië (Klein-Azië)
Prusiastwee koningen van Bithynië
Prytanenhoogste magistraten in veel griekse steden
Prytaneumgebouw waarin de prytanen zetelden
Psalmenbijbelboek bestaande uit liederen
Psalmen van Salomongnostische collectie van 42 hymnen
Psalteriumgeheel van 150 psalmen; later psalmboek
Psammetichus I1e farao v.d.Saïtisch dynastie (664-609 vC)
Psammetichus IIfarao, zoon v.Necho (594-588 vC)
Psammetichus IIIfarao, zoon v.Amasis (526-525 vC)
Psammetichus tiran van Corinthe (6e eeuw vC)
Pseudepigrafageschriften op een gefingeerde auteursnaam
Pseudo-Apuleianaenkele gedichten die ten onrechte aan Apuleius werden toegeschreven
Pseudo-Callisthenesonbekende griekse auteur van de Alexander-roman
Pseudo-Clementinaegriekse roman over apostel Petrus
Pseudo-Heraclitusonbekende griekse auteur van de 9 brieven (2e eeuw nC)
Pseudo-Longinusmaker? v.d.literaire verhandeling Περὶ ὕπσους (Over het verhevene)
Pseudo-Ocellusonbekende griekse auteur van een tractaat over de natuur v.h.heelal
Pseudo-Ovidianaenkele gedichten die ten onrechte aan Ovidius werden toegeschreven
Pseudo-Phocylidesanonieme schrijver van leerdicht (1e nC)
Pseudo-Quintilianusenkele werken die ten onrechte aan Quintilianus werden toegeschreven
Pseudo-Vergilianaenkele gedichten die ten onrechte aan Vergilius werden toegeschreven
Psusennes Ifarao (1054-1009 vC)
Psusennes IIlaatste farao v.d.21e dynastie (984-950 vC)
Psycheknap jong meisje, geliefde v.d.god Eros
Ptahlokale god van het egyptische Memphis
Ptahhotepvizier v.d.egyptische koning Isesi
Ptolemaeafeest ingesteld door en voor de Ptolemaeën
Ptolemaeuskoninklijke dynastie bestaande uit Ptolemaeus I en zijn afstammelingen
Ptolemaeus Ikoning v.Egypte (305-285)
Ptolemaeus IIkoning v.Egypte (285-246)
Ptolemaeus IIIkoning v.Egypte (246-221)
Ptolemaeus IVkoning v.Egypte (221-205)
Ptolemaeus Vkoning v.Egypte (209-180)
Ptolemaeus VIkoning v.Egypte (180-145)
Ptolemaeus VIIkoning v.Egypte (145)
Ptolemaeus VIIIkoning v.Egypte (143-117)
Ptolemaeus IXkoning v.Egypte (116-107 en 88-80)
Ptolemaeus Xkoning v.Egypte (101-88)
Ptolemaeus XImederegent en koning v.Egypte (80)
Ptolemaeus XIIkoning v.Egypte (59-51)
Ptolemaeus XIIImederegent en koning v.Egypte (51-47)
Ptolemaeus XIVkoning v.Cyprus en mederegent v.Egypte (47-44)
Ptolemaeuskoning v.Mauretanië (23-40nC)
Ptolemaeusauteur uit v.e.mythologisch drama (1e eeuw nC)
Ptolemaeusgnosticus (ca. 180 nC)
Claudius Ptolemaeusberoemde griekse wiskundige, astronoom en geograaf (100-170 nC)
Ptolemaïs in de Cyrenaicahellenistische stad (N.Afrika)
Ptolemaïs in Egyptehellenistische stad
Akko/Ptolemaïs in Pheniciëhellenistische stad
Publicanusman die bepaalde taak voor de staat uitvoerde o.a. tollenaars (belastinggaarders)
Publilius Syrusauteur van mimen (1e eeuw vC)
Publiusromeinse voornaam, in latijnse teksten gewoonlijk afgekort tot P.
Puduhepahethitische koningin, echtgenote van Hattusilis III
Puniërsbewoners van Carthago
Punischde noordwestsemitische taal v.d.Carthagers of Puniërs; zie Carthago
Punische Oorlogenzie ook Latifundium
Puntland aan de zuidwestkust van Arabia
Pupienusromeins keizer (238)
Purimjoodse feest ter herinnering aan redding onder Ahasverus
Puteoliitalische havenstad ten noorden van Napels (Pozzuoli)
Pyanopsionvierde maand van Attische jaar
Pydnagriekse stad Pieria in het zuiden van Macedonië
Pygmalion1. koning v.dphenicische stad Tyrus, broer v.Dido 2. cyprische kunstenaar en vrouwenhater
Pygmeeënafrikaans dwergvolk
Pyladeszoon van Strophius, neef en helper van Orestes
Pylus3 steden aan westkust v.d.Peloponnesus
Pyramusrivier in Cilicië
Pyramus en Thisbeberoemd babylonisch liefdespaar
Pyreneeënhoge bergketen tussen Galliëen het iberisch schiereiland
Pyrrhadochter v.Epimetheus en Pandora
Pyrrho v.Elisgriekse wijsgeer, grondlegger v.h scepticisme (360-270 vC)
Pyrrhus Ibelangrijkste koning van Epirus
Pyrrhus II koning van Epirus
Pythagorasgrieks beeldhouwer en bronsgrieter (1e helft 5e eeuw vC)
Pythagorasgriekse wijsgeer en hervormer (570-500 vC)
Pytheas v.Massiliagriekse zeevaarder en geograaf (2e helft 4e eeuw vC)
Pythiaorakelpriesteres in Delphi
Pythiaseerste echtgenote van de filosoof Aristoteles
Pythische spelenpanheels festival in Delphi
Pythooude naam voor Delphi
Pythondraak in de buurt van Delphi
OlijstQ