Lijst van artikelen: Q

PlijstR

Qereterm voor vorm waarin een hebreeuws woord gelezen moet wordenup
Quadengermaanse stam
Quadransromeinse munt
Quadrantalromeinse inhoudsmaat voor vloeibare stoffen
Quadratuschristelijk auteur, apologeet (2e eeuw nC)
Claudius Quadigariusromeinse geschiedschrijver (1e eeuw vC)
Quadrigatusromeinse zilveren munt
Quadriviumde vier wiskundige artes liberales
Quaestioromeins gerechtelijk onderzoek
Quaestorlaagste romeinse patricische magistraat
Quartodecimanenchristenen die Pasen op de quarta decima (14e dag) v.d. joodse maand Nisan vieren
Qatnaoude stad in West-Syrië
Queroluskomedie v.e.onbekende auteur (4e eeuw nC)
Quinctiliusoude romeinse patricische gens
Quinctius romeinse patricische gens o.a.de Cincinnati, Crispini en Flaminini
T. Quinctius Flamininusromeinse veldheer en politicus (228-174)
Quintilianusredenaar en beroemd leraar der welsprekendheid (2e helft 1e eeuw nC)
Quintilisoude naam voor de romeinse maand Iulius
Quintillus romeinse keizer (270 nC)
Quintusromeinse voornaam, meestal afgekort tot Q.
Quintus van Smyrnagriekse dichter (4e eeuw nC)
Quintus Aelius Tuberorechtsgeleerde en geschiedschrijver (1e eeuw vC)
Quintus Caecilius Metellus Pius politicus rond 100 v.C.
Quintus Claudius Quadrigariusromeins geschiedschrijver (1e eeuw vC)
Quintus Hortensius Hortalus redenaar 114-50 vC
Quintus Lutatius Catulusleidende optimaat (ca.100 vC)
Quintus Sertorius vrijheidstrijder in Spanje 122-72 v.C.
Quirinalisheuvel in Rome
Quirinius romeinse veldheer en provinciegouverneur ten tijde van Augustus
Quirinusoudromeinse god
Quiritesromeinse burgers; hier uitgebreider
Qumranberoemde ruïnenheuvel in Palestina
Quodvultdeuschristelijk auteur (5e eeuw nC)
PlijstR