Lijst van artikelen: R

QlijstS

Rabbahoofdstad van de Ammonieten in Palestina (Amman)
Rabiriusromeinse gens
Gaius Rabiriusepisch dichter (1e eeuw nC)
Rabulasbisschop van Edessa (5e eeuw nC)
Rachabjoodse boer (b)
Racheldochter van Laban, vrouw van Jakob (b)
Raetianoordelijke grensprovincie van het romeinse rijk (Beieren-Oostenrijk)
Rahabmythische chaosmacht (b)
Ramasteden in Palestina
Ramesseumdodentempel van de egyptische Ramses II
Ramessiden11 farao's uit de 19e en 20e dynastie (1166-1085 vC)
Ramnesromeinse tribus
Ramses IIbelangrijke farao, zoon v. Seti I (1290-1223 vC)
Ramses III2e farao v.d.20e dynastie, laatste grote farao (1198-116 vC)
Raphiastad aan de zuidgrens van Palestina
Ravennaitalische stad aan de zuidelijke rand van de Po-delta
Rekoptische vorm van de naam v.d.zon en v.d. egyptische zonnegod
Rea Silvia moeder v.Romulus en Remus
Reatesabijnse stad bij Rome
Rechabietenjoden die volgens een bepaalde leefregel leefden
Recitatiovoorlezen uit eigen werk
Refaïm1. volk dat in Palestina woonde 2. geesten der doden (b)
Refrigeriumchristelijke term voor verkwikking in de hemel
Regiaambtszetel v.d.pontifex maximus en archief op het Forum
Regimen morumtoezicht op de zeden in Rome
Regionesdistricten in Rome en Italië
Regulus romeinse familienaam in de plebejische gens Atilia
Rehabeamzoon van Salomo (b)
Remistam in N.Frankrijk
Remmius Palaemongrammaticus (1e eeuw nC)
Remustweelingboer van Romulus
Retoricade techniek en leer v.d.welsprekendheid
Rex sacrorumromeinse priester
Rezinkoning van Aram in Damascus (b)
Rezonzoon van Eljada, tegenstander van David (b)
Rhadamanthys (kort)prehelleense mythische koning-wetgever-rechter op Kreta
Rhadamanthysprehelleense mythische koning-wetgever-rechter op Kreta, broer v.Minos
Rhagaestad en landstreek in Iran
Rhamnusvestingstadje op de noordoostkunst van Attica
Rhapsoderondtrekkende beroepsvoordragers
Rheadochter v.Uranus en Gaia, zuster en vrouw v.Cronus, moeder v.Zeus
Rheadochter v.Uranus en Gaia, zuster en vrouw v.Cronus, moeder v.Zeus
Rhegiumstad in Z.Italië
Rhenuslatijnse naam van de rivier de Rijn
Rhesuszoon van de thracische vorst Eioneus
Rhianusgrieks dichter van epen (3e eeuw vC)
Rhinthonbekendste griekse auteur van phlyaken (3e eeuw vC)
Rhiumvlakke uitloper v.d. Achaïsche noordkust
Rhodanuslatijnse naam van de rivier de Rhône
Rhodushet meest zuidelijke eiland voor de westkust van Klein-Azië
Rhytonhoornvormige pleng- of drinkbeker
Richterenbijbelboeken
Ricimerromeinse generaal en politicus (5e eeuw nC)
Rihmah (Tell al)plaats in Mesopotamië
Rimsin2 koningen van Larsa (18e-17e eeuw vC)
Rimmonhebreeuwse naam voor akaadische god Adad
Rimushkoning van Akkad (2278-2270 vC)
Rode ZeeArabische Zee o.a. de huidige Rode Zee
Roma Quadratadeel van de Palatijn
Romanbeschrijving van een fictieve avontuurlijke liefdesgeschiedenis
Romehoofdstad van het romeinse rijk
Romeeconomie v.d. Romeinen
Romegeschiedenis v.d. Romeinen
Romekunst van de Romeinen
Romereligie van de Romeinen
Romestaatsbestel van de Romeinen
Rometaal en letterkunde van de Romeinen
Rometechniek en wetenschap van de Romeinen
Romeinenbeschrijving van leven van de Romeinen
Romeinen (brief)brief die Paulus heeft geschreven aan de inwoners van Rome
Romulus1e koning van Rome, stichter van Rome 753-716 v.C.; zie ook Romulus en Sabijnen
Romulus (uitgebreid)legendarische stichter van Rome
Romulusverzameling fabels in latijns proza
Romulus Augustulusromeins keizer (475 - 476)up
Rosciusromeinse gens
Rosettestadje bij Alexandrië in Egypte
Rostraspreekgestoelte op het Forum Romanum
Rotomagusstad v.d. gallische stam der Veliocasses (W.Frankrijk) (Rouen)
Roxane bactrische prinses, vrouw van Alexander de Grote
Rubenoudste zoon van Jakob en Lea (b)
Rubicoriviertje in Italië dat de grens was tussen Italia en Gallia
Rufinus van Aquileiachristelijk schrijver (ca. 345-410 nC)
Rufinusepigrammendichter (3e of 4e eeuw nC)
Rufinusgrammaticus (5e eeuw nC)
Flavius Rufinus hoge functionaris van keizer Theodosius I (388-395)
Tyrannius Rufinuschristelijk schrijver (ca. 345-410 n.C.)
Rufius Festus Avienuslatijnse dichter (tweede helft 4e eeuw nC.)
Rufius Festushistoricus (4e eeuw nC)
Rufusromeinse familienaam
Rufus v.Ephesebelangrijke griekse arts (ca. 100 n.C.)
Runenoudgermaanse lettertekens
Rusaddirstad in N-Afrika
Rusellaeetruskische stad (Roselle)
Ruthpersoon uit een naar haar genoemd bijbelboek
Rutilius romeinse plebejische gens
Rutuliërsprehistorische kleine volksstam in het westen van Latium
Rutupiaeromeins fort in Engeland
QlijstS